Anda di halaman 1dari 15

KENAPA PSV?

 terpaksa dan dipaksa


 tiada pilihan. Guru tetapkan kelas
mengikut pakej
 tak kisah… apa-apa jelah..
 minat
 berbakat
 cita-cita
 nak tambah A dalam sijil SPM
Pendidikan Seni Visual SPM

 Kertas 1 - teori – 50soalan- 1jam 15minit

 Kertas 2 – Seni Halus – 6soalan – 3 jam


(pilih satu)
 Kertas 3 – Kerja Kursus – 3 bulan
Teknik Menjawab
Soalan
KERTAS 2 (SENI HALUS)
PENDIDIKAN SENI VISUAL
SPM
Kelebihan Kertas 2 (Seni
Halus)PSV
 Soalan bocor
 Sekurang-kurangnya seminggu sebelum peperiksaan,
soalan diedarkan. Langkah yang perlu diambil:
1. Pilih soalan. Tentukan
perkara/objek/suasana
yang ada dalam soalan
2. Cari gambar-gambar objek berkaitan soalan dari internet,

majalah/suratkhabar, buku cerita dll.


3. tiru gambar-gambar tersebut dan olah semula dari segi
saiz dan rekaletaknya dalam kertas lukisan supaya
menjadi gubahan yang menarik.
Hasil Gubahan Catan terbahagi
kepada Ruang Dalam dan
Ruang Cetek :
Contoh Ruang Dalam

Ruang Dalam dalam catan dihasilkan apabila


pelajar menjawab soalan berkaitan pemandangan
atau objek/aktiviti berlaku di luar bangunan/rumah.
Hasil Gubahan Catan terbahagi
kepada Ruang Dalam dan
Ruang Cetek :
Contoh Ruang Cetek
Ruang Cetek terhasil apabila catan/lukisan
menggambarkan objek atau suasana di dalam
bilik atau sesuatu bangunan.

BENTUK
Beri penekanan
kepada bentuk objek
semasa mewarna
dengan memasukkan
kesan cahaya dan
bayang.
Contoh Gubahan Catan
Soalan:
Soalan:Suasana
Suasanapada padawaktu
waktu pagi.
pagi. Ayam-ayam
Ayam-ayam keluar
keluardari
dari reban
reban
mencari
mencari makanan.
makanan. Seekor
Seekor ayam
ayam jantan
jantan berada
beradajauh
jauhari
darikumpulan
kumpulan
ayam
ayam yang
yang lain.
lain. Gambarkan
Gambarkansuasana
suasanatersebut
tersebutdengan
denganpenekanan
penekanan
terhadap
terhadapruang
ruanglanskap
lanskapdan
danjalinan
jalinanpada
padaayam
ayamjantan.
jantan.

Gambar dari clip art


Contoh Gubahan Catan
Contoh Gubahan Catan
PERSPEKTIF
RUANG DALAM WARNA
Terbahagi kpd Warna objek
Ruang Depan, hadapan lebih
Ruang Tengah, terang dan
Ruang Belakang. beransur kabur
pada latar
belakang.

Objek hadapan lebih PERSPEKTIF


besar dan terperinci
jalinannya. Garisan perspektif
Penekanan kpd unsur dapat menjelaskan
bentuk melalui kesan ruang dengan lebih
cahaya dan bayang. berkesan
Contoh Soalan

Sebuah rumah batu yang usang dan terbiar serta


sebahagiannya dilitupi oleh tumbuhan. Kelihatan di
sekeliling pokok-pokok besar yang tumbuh meliar.
Gambarkan suasana ini.
Contoh Soalan
1. Anda telah tersesat di dalam sebuah hutan cendawan
raksasa. Kelihatan beberapa ekor binatang yang aneh sedang
berkeliaran . Gambarkan situasi ini.

2. Sebuah titi kayu merentangi anak sungai di sebuah desa. Di


hujung titi kelihatan dua orang kanak-kanak sedang leka
memancing ikan. Gambarkan pemandangan ini dengan
memberi penekanan kepada ruang, bentuk dan jalinan objek.
Kertas 2 (Seni Halus)PSV
 Amaran Keras

JANGAN HANYA MENGGUNAKAN IMAGINASI


SEMATA-MATA!

(KECUALI ANDA MEMANG ‘TERROR’)


TERIMA KASIH KERANA MEMBERI
PERHATIAN.
SELAMAT MAJU JAYA.

Anda mungkin juga menyukai