Anda di halaman 1dari 22

TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Disediakan Oleh: AIDA NAFISA BINTI HUSSIN FARIZATUL NAJMI BT MOHAMAD FARAH AMIRAH BINTI ZULKIFLI NURFARAH AINA BT JAAFAR 8 PISMP RBT 1

PENGENALAN

Terdapat perbezaan antara gangguan emosi dengan tekanan emosi

Gangguan emosi akan menjadi penyakit yang lebih serius dan boleh menyebabkan gangguan mental
2

GANGGUAN EMOSI

Definisi

Seseorang itu dikatakan mengalami gangguan emosi jika keadaan emosi yang dialaminya menimbulkan gangguan pada dirinya. Gangguan ini berkaku sama ada emosi yang dialaminya terlalu kuat seperti terlalu sedih,tidak berasa bahagia, selalu marah dan lain-lain

PUNCA GANGGUAN EMOSI


Mengalami emosi tertentu seperti depresi, kecemasan dan kemarahan Tidak mampu menunjukkan kasih sayang, marah serta penolakan

Sukar berhubung dengan orang lain

Mempunyai dua atau lebih emosi


4

ACHMANTO MENDATU (2007)


Gangguan emosi berkisar persoalan perasaan takut dan cemas Takut menjadi reaksi terhadap situasi yang berbahaya manakala cemas sebagai bayangan daripada perasaan takut

Orang yang fobia akan mengalami keadaan dimana dirinya memasuki situasi yang menakutkan dan kemudian akan digambarkan dengan kecemasan

Contohnya takut pada tempat tinggi (acrophobia), takut pada cahaya,kilat (astraphobia), takut kegelapan (nytophobia)
5

GANGGUAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Tingkah laku murid yang mengalami gangguan emosi akan menjadi masalah dn memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka

Kanak-kanak yang menghadapi gangguan emosi biasanya:

A) Tidak berupaya untuk berinteraksi secara normal dengan kanak-kanak lain. B) Adakalanya murid lebih liar dan ganas, tidak mempunyai sifat sabar, kerap mengamuk

KRITERIA MURID YANG MENGALAMI TEKANAN EMOSI.


Pencapaian akademik yang semakin merosot.

Sentiasa kelihatan letih

Cepat marah

Kerap berbohong.

Suka bergaduh.

PUNCA GANGGUAN EMOSI


Ketidakfungsian otak

TERRI MAURO (2004)

Pemakanan

Faktor keluarga
8

MASALAH DIHADAPI OLEH GURU


Masalah murid
Kurang matang Tidak suka berhubung Sukar bekerjasama Tidak berani menyuarakan pendapat

Persekitaran keluarga
Tingkah laku agresif
Dibesarkan dalam keluarga yang kasar dan angresif

Rakan sebaya
Mempengaruhi cara berfikir dan bertindak Suka bergaduh, membuli, merosakkan harta benda, mengugut dan lain-lain
9

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
Program berbentuk pendidikan bagi pembentukan tingkah laku Perkhidmatan psikologi dan kaunseling Kerjasama ibu bapa

Didedahkan teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi Murid diberi peluang kenalpasti kesalahan/tingkah laku tidak diingini

Guru menggunakan modifikasi tingkah laku yang sesuai

Guru mahir dalam kawalan bilik darjah


10

HAK ASASI KANAK-KANAK


Konvensyen Mengenai Kanak-kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ke-44 pada 20 November 1989 Konvensyen Kanak-kanak merupakan satu dokumen memberi perlindungan kanak-kanak daripada: a) Pengabaian b) Penderaan c) Eksploitasi d) Menjamin kanak-kanak mendapat haknya

11

KEPERLUAN KONVENSYEN HAK KANAK-KANAK


KanakKanakkanak kanak tidak mudah berhak terjejas mengundi oleh apa dan tidak jua yang mempunya dilakukan i pengaruh dan tidak politik dan dilakukan ekonomi
12

Banyak Perkemba negara ngan sihat tiada kanakstruktur kanak perundang sangat an penting

Kanakkanak lemah berbandin g orang dewasa

PANDUAN YANG HARUS DIPATUHI


PERKARA 2
PERKARA 3
Tiada diskriminasi. Diberi perlindungan.

PERKARA 6
PERKARA 13 PERKARA 19

Hak untuk hidup.


Kebebasan bersuara. Diberi peruntukan undang-undang.

13

Peraturan 23 Perkara 28 Peraturan 29

Menikmati kehidupan.
Hak pendidikam. Halatuju pendidikan.
14

Peraturan 30

Hak dalam komuniti.

Dilindungi dari segi Perkara 32 ekonomi.

Peraturan 34

Tiada eksploitasi.

15

Menasihati menteri tentang segala aspek perlindungan kanak kanak.

Sistem pengurusan yang cekap untuk saluran maklumat bagi kes kanak kanak yeng memerlukan perlindungan.

Mengesyorkan perkhidmatan kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan perlindungan kanak kanak.

Menyelaraskan pelbagai sumber mana mana Jabatan Kerajaan yang terlibat dengan perlindungan kanak kanak.

Membangunkan program program untuk mendidik orang ramai tentang pencegahan dan pengabaian kanak kanak.

16

Beri nasihat tentang pengurusan, operasi, amalan Pasukan Perlindungan Kanak kanak di seluruh Malaysia.
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan dalam Pasukan Perlindungan Kanak kanak.

Beri nasihat tentang pembangunan program latihan bagi anggota Pasukan Perlindungan Kanak kanak di seluruh Malaysia.

Melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh peraturan di bawah akta ini.

17

Dilindungi dari segi fizikal.

Tiada penganiayaan

Pergaulan yang tidak sihat.

Elak penderaan emosi

Kemudahan belakan makanan

18

Kanak-kanak tidak harus didikriminasikan

Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan


Kanak-kanak harus diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan bersuara
19

Kepentingan kanak-kanak diberi keutamaan

PERLAKSANAAN KONVENSYEN
Kerajaan-kerajaan negara bertanggungjawab memastikan hak-hak asasi kanak-kanak direalisasikan Perkembangan ini akan dipantau oleh Jawatankuasa Hak Kanak-kanak BangsaBangsa Bersatu Pertubuhan Bukan Kerajaan dan agensiagensi khusus seperti UNICEF telah diundang untuk mengemukakan pemerhatian dan pandangan mereka
20

CIRI-CIRI KONVENSYEN HAK KANAK-KANAK


Memperakui setiap kanak-kanak mempunyai hak dan kebebasan

Mensyorkan keluarga memberikan bantuan dan perlindungan bagi menjalankan tanggungjawab

Memperakui bahawa personaliti kanak-kanak hendaklah dibangunkan sepenuhnya


Mengingati bahawa kanak-kanak itu belum matang dari segi fizikal dan mental Mengiktiraf bahawa di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang tinggal dalam keadaan amat susah Menekankan pentingnya nilai-nilai tradisi dan kebudayaan setiap orang bagi perlindungan dan perkembangan yang harmoni bagi kanak-kanak

21

3 PRINSIP UTAMA KONVENSYEN HAK KANAK-KANAK

22