Anda di halaman 1dari 10

Tamadun Islam Tingkatan 5

JAMALUDDIN AL-AFGHANI
Pejuang Islam Yang Gigih
Syafiq bin Mohd Yasin - 5 Sains 2

SUMBER RUJUKAN DARIPADA


Abiey96 http://abiey69.blogspot.com/2012/08/sejarah-dan-tamadun-islam-tokoh.html Buku Xpress Bestari Pendidikan Islam Sasbadi Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 5

RIWAYAT HIDUP AS SAYYID JAMALUDDIN AL AFGHANI


Nama Lahir : al-Sayyid Jamaluddin bin Syafdar al-Afghani : 1254H/1838M di perkampungan Asad Abad, Kabul

Keturunan : Bersambung dengan Imam at-Tarmizi

Gelaran
Wafat Usia

: Al-Sayyid kerana bersambung keturunannya dengan Ali bin Abi Talib


: 5 Syawal 1314H/9 Mac 1897M : 60 tahun

SIFAT PERIBADI AS-SAYYID JAMALUDDIN


Mencintai ilmu pengetahuan

Boleh bertutur banyak bahasa dunia

SIFAT PERIBADI

Mempunyai akal fikiran yang cerdas dan tajam serta berpandangan jauh

Suka merantau mengkaji kedudukan umat Islam serta menyebarkan idea Islahnya

Memiliki semangat jihad yang tinggi

PENDIDIKAN AS-SAYYID JAMALUDDIN AL AFGHANI


Mendapat pendidikan awal daripada ayahnya dalam pelbagai bidang ilmu agama dan bahasa arab sehingga berusia 10 tahun
Menghafal al-Quran ketika usia 12 tahun Umur 18 tahun telah dapat mendalami dan menguasai pelbagai disiplin ilmu seperti hadis, falsafah, mantik , usuluddin, perubatan dan ilmu kalam Merantau ke India untuk mempelajari ilmu moden seperti matematik dan sains

SUMBANGAN AS-SAYYID JAMALUDDIN AL AFGHANI


Berusaha mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap keupayaan mereka untuk menentang penjajah Merantau kebeberapa Negara untuk menyatukan umat Islam Menyebarkan gerakan Islah bersama-sama Syeikh Muhammad Abduh di Mesir untuk mengubah pemikiran umat Islam kearah zaman kemajuan serta pembaharuan politik Menghasil beberapa kitab ilmiah yang kreatif dan bermutu untuk menyokong gerakan islahnya

KARYA AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI


Al-Amal alKamilah Ar-Radd Ala adDahrain Al-Urwah alWusqa di Perancis Akhbar Misr di Mesir

Berbentuk Ilmiah Tutimmah alBayan fi Tarikh Afghan al-Kathirat

Berbentuk Akhbar

Al-Kathirat

Akhbar at-Tijarah di Mesir

Akhbar alKhafiqin di London.

IDEA ISLAH JAMALUDDIN

Maksud Islah: Pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik.

BENTUK ISLAH AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI


Mengembalikan kegemilangan umat Islam seperti zaman Khulafah arRasyidin Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasan Al-Jamiah Al-Islamiah

Mengkritik taklid al-Amma iaitu mengikut secara membuta tuli tanpa landassan al-Quran dan as-Sunnah
Menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan sesuai disemua tempat dan masa

Menyedarkan umat Islam keburukan fanatic mazhab yang boleh memecahbelahkan kesatuan umat Islam

KESAN ISLAH AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI


Umat Islam mula kembali kepada amalan ajaran Islam yang sebenar

Umat Islam mula mengkaji fahaman dan amalan mereka agar menepati tafsiran al-Quran dan as-Sunnah
Mengembalikan keyakinan umat Islam akan kemuliaan dan kekuatan yang ada pada diri mereka untuk mengusir penjajah dari tanah air Menimbulkan kesedaran di kalangan umat Islam berjuang membebaskan tanah air daripada penjajahan barat.