Anda di halaman 1dari 23

SISTEM 6.

2 PERISIAN MAKLUMAT

by :niknorsharipah

6.2 PERISIAN
Definisi Pangkalan Data Dan Perisian DBMS Definisi Kunci Primer Dan Kunci Asing Objek Pangkalan Data Operasi Asas Dan Kegunaannya Dalam Manipulasi Data

Definisi Pangkalan Data Dan Perisian DBMS

PANGKALAN DATA
Sekumpulan data atau maklumat yang tersusun mengenai sesuatu topik tertentu. Sistem fail elektronik iaitu dapat dicapai dengan mudah dan dikendalikan oleh DBMS untuk sesuatu penggunaannya. Pengubahsuaian satu fail akan melibatkan satu rangkaian perubahan pada fail-ail lain yang berkaitan. Pangkalan data membolehkan kandungannya mudah diakses, dikemas kini, disimpan dan dikeluarkan.

PERISIAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DBMS)

Program perisian komputer yang dicipta untuk mengurus pangkalan data yang disimpan atau dipasang pada cakera pemacu keras atau rangkaian. Mengawal capaian terhadap data dalam pangkalan data. Boleh berfungsi secara sendirian (standalone/desktop database) atau secara dalam rangkaian (network database)
by :niknorsharipah

KUNCI PRIMER DAN KUNCI ASING

Definisi Kepentingan kunci primer Perbezaan kunci primer dan kunci asing Kepentingan hubungan kunci primer dan kunci asing

by :niknorsharipah

Definisi Kunci Primer Dan Kunci Asing


KUNCI PRIMER - Medan unik yang mewakili sesebuah rekod dalam baris jadual. - Tidak boleh memiliki nilai null. - Pemilihan kunci primer bergantung pada kesesuaian dan keunikan nilai dengan medan yang lain. - Boleh diberi secara automatik oleh DBMS. - Contoh : No. Kad Pengenalan.

KUNCI ASING -Digunakan untuk rujukan silang dengan jadual lain. -Setiap nilai mesti berpadanan dengan nilai kunci primer dalam hubungan yang dirujuk.

- Nilai dalam kunci asing boleh berulangulang.


by :niknorsharipah

Kepentingan kunci primer


- memastikan rekod lama yang tersimpan tidak bertindih dengan rekod baru. - memberi identiti unik bagi setiap rekod yang disimpan dalam pangkalan data.

- menjadikan data yang disimpan tetap utuh kerana setiap rekod mempunyai satu nilai unik sebagai pengenalan diri.
- mengelakkan rekod lama berulang-ulang disimpan dalam pangkalan data. - memudahkan proses carian dan capaian rekod.

Perbezaan Kunci Primer Dan Kunci Asing

Kepentingan hubungan kunci primer dan kunci asing


-Kunci primer dalam jadual boleh menjadi kunci asing dalam jadual yang lain.

-Melalui padanan nilai kunci primer dan kunci asing dalam jadual, data yang sepadan tidak perlu ditaip berulang kali.

Objek Pangkalan Data

PERTANYAAN JADUAL

LAPORAN

BORANG

JADUAL ( TABLE )

Koleksi data yang tersusun, dikenal pasti dan disimpan sebagai baris dan lajur. LAJUR
BARIS

PERTANYAAN ( QUERY )
Dua atau lebih table boleh berhubung LAJUR melalui query. Namun setiap jadual perlu mempunyai kunci primer yang sama.

Kunci primer yang sama

BORANG ( FORM )
Lebih mudah dikenali sebagai antara muka pengguna. Pengguna hanya menggunakan program melalui borang sahaja.

LAPORAN
Laporan adalah hasil yang dikeluarkan setelah pengguna bekerja melalui borang. Laporan biasanya adalah berbentuk kertas iaitu bahan yang dicetak.

Operasi Asas Dan Kegunaannya Dalam Manipulasi Data

Kemas Kini(Update) mengubah rekod semasa dalam jadual

Sisip(Insert)

Padam(Delete)

menambah rekod baru ke dalam jadual

menghapuskan rekod semasa tertentu dari jadual

Dapat Semula (Retrieve) mencapai semula rekod-rekod tertentu daripada jadual

Isih (Sort)
menyusun semula rekod-rekod dalam jadual

Saring (Filter)
menapis rekod mengikut keperluan dari jadual

Cari/Gelintar (Search) mencari rekod tertentu dalam jadual

SEKIAN, SELAMAT BELAJAR

by :niknorsharipah