Anda di halaman 1dari 12

MISKONSEPSI STATISTIK DAN CARA MENGATASI

1. Kesalahan yang sering berlaku apabila pelajar diberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan seperti untuk mencari median bagi suatu siri data. Sebagai contoh:
5, 2, 4, 8, 2, 3, 1

{ Kesilapan biasa yang dilakukan oleh pelajar, iaitu

tidak menyusun semula set data tersebut dan membuat kesimpulan akhir bahawa jawapan bagi penyelesaian tersebut adalah 8.

Penyelesaian:
Median ialah nilai terletak di kedudukan tengah skor-skor yang disusun secara menaik atau secara menurun. Penyelesaian bagi penentuan median untuk siri data tersebut adalah dengan menyusun semula siri data:

1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 Maka, 3 adalah median bagi set data.

Oleh itu, guru perlu mengorganisasi dan mempamerkan skor dalam bentuk yang teratur supaya ia lebih bermakna. Taburan yang disusun secara menaik atau menurun akan membantu pelajar dapat mentafsirkan data dengan cepat. 2.Bagi konsep mod, kesalahan umum yang sering berlaku adalah seperti:

Jisim(g) 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0

BilanganBebolaPlumbum 5 11 31 35 16 7 3

Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan bagi jisim 108 biji bebola plumbum yang dijual di sebuah kedai. Soalan : 1)Lukiskan satu ogif bagi data di atas. 2)Daripada ogif itu, carikan bilangan bebola plumbum yang jisimnya sekurangkurang 8.5g.

8.1-9.0 9.1-10.0

Penyelesaian: 1)

2) bilangan bebola plumbum yang jisimnya sekurang-kurang 8.5g= (108 102) biji = 6 biji Kesilapan yang biasa dilakukan ialah salah mentafsir ogif. Salah jika terus mengambil nilai 102 biji daripada ogif sebagai jawapan. Sebenarnya, nilai 102 ialah bilangan biji bebola yang jisimnya kurang daripada 8.5g. Jadi kita perlu tolak 102 dari jumlah 108 untuk mendapat jisim yang sekurang-kurangnya ( melebihi) 8.5g.

i) Melukis histogram a)Menggunakan sempadan bawah dan sempadan atas


Selang kelas Kekerapan Semp Bawah SempAtas T.Tengah

2029
3039 4049 5059 6069

2
3 7 5 3

19.5
29.5 39.5 49.5 59.5

29.5
39.5 49.5 59.5 69.5

24.5
34.5 44.5 54.5 64.5

SALAH Pasangan yang pertama

Betul Semp bawah yang pertama

Kesilapan umum: Salah juga jika tinggalkan ruang di antara turus-turus segi empat tepat apabila melukis histogram.

b) Menggunakan titik tengah

{
titik tengah mesti berada di tengah

c) Menggunakan selang kelas

{
Salah
Betul

ii) Melukis Ogif

Kekerapan

K.longgokan

{
Median mesti nilai dari graf

iii) Melukis polygon kekerapan