Anda di halaman 1dari 12

MTE 3109

Disediakan oleh: Cho Haw Yen Lim Chun Kuan Lee Huan Qin Thiam Zhe Xuan Yong Shin Wei

Berdasarkan

Reys (2004) Helping Children Learn Mathematics 7th ed. m/s 282-296, bincangkan dan lakukan aktiviti In the classroom 12-1, 12-2, 12-3

THREE-FOURTH

Objective:
To assess childrens understanding of three-fourth

GRADE LEVEL: 3-5 In which of the following models does the shading show three-fourths of the whole? Why or why not?

Aktiviti ini sangat baik dan sesuai untuk mengajar murid mengenali nombor pecahan Aktiviti ini telah menggunakan pelbagai jenis contoh 3 per 4 yang berlainan untuk mengukuhkan konsep pecahan murid. Dengan melihat gambar, memudahkan pembelajaran murid dan menambahkan kefahaman murid. Aktiviti ini juga dapat mengukuhkan konsep pecahan murid kerana permintaan soalan ini bukan sahaja menentukan contoh yang diberi merupakan 3 per 4 atau tidak, murid juga diminta memberi sebab.

WHOLE HOG

Objective:
Practice in comparing fractions. Choose a partner, and each of you make your own gameboard by copying the H on the grid paper or drawing the 18 squares.

GRADE LEVEL: 3-5


Cut ten squares of paper. Write one of these fractions on each square: Be sure each of you has a crayon.

Aktiviti ini sangat sesuai untuk mengajar murid mengenali nombor pecahan serta membuat perbandingan antara pecahan yang mana lebih besar dan lebih kecil. Aktiviti ini dapat menimbulkan minat murid terhadap pecahan. Dengan aktiviti secara pasangan, guru dapat mengenal pasti kesilapan murid dan membetulkan kesalahan mereka dengan serta-merta.

SUBTRACTING FRACTIONS WITH FRACTION BARS

Objective:
Children use fraction bars to subtract fractions.

GRADE LEVEL: 3-5 Materials:


Fractions bars

Problem:
Ivar has candy bars. La Sharo has candy bars. How much more candy does Ivar have than La Sharo.

Aktiviti ini sesuai untuk mengajar murid untuk mengenali nombor pecahan, membuat perbandingan antara pecahan yang mana lebih besar dan lebih kecil serta membuat operasi penambahan dan penolakan pecahan. Dengan menggunakan fraction bars yang berwarnawarni, ia dapat menarik minat murid. Pengguanaan fraction bars juga memudahkan pembelajaran murid dan menambahkan kefahaman murid kerana murid dapat memegang dan melihat ia secara konkrit. Murid dapat melihat bagaimana kedua-dua pecahan ditukarkan kepada penyebut yang sama. Konsep pengganggaran turut diterapkan dengan menolak kedua-dua nombor bulat yang terhampir.