Anda di halaman 1dari 16

Hutan Hutan Hutan Hutan Jenis Peta Taburan

Hujan Gunung Pantai Paya Akar Hutan


Tropika
TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI
DI MALAYSIA

Hutan Hujan Tropika Hutan Gunung Hutan Pantai Hutan Paya

Hutan Paya Air Masin Hutan Paya Air Tawar


Taburan Hutan di Malaysia

Hutan hujan tropika


Hutan gunung
Hutan Pantai
Hutan paya air masin
Hutan paya air tawar
Kawasan bukan hutan

Taburan Hutan Kawasan Hutan dan Bukan Hutan

Semenanjung
(Juta Hektar),
29% Bukan hutan,
12.86
Sarawak

49%

(Juta Hektar),
Hutan, 20.11
Sabah

22%
HUTAN HUJAN TROPIKA

Empat lapisan nyata : Lenjong,


kanopi, tengah dan lantai
Lapisan tengah membentuk
kanopi yangmenghalang
cahaya matahari sampai
.ke lantai hutan
Lantai mempunyai tumbuhan
.jarang
Pokok malar hijau, tegak dan
lurus
Akar jenis banir dan kaya
.dengan kayu keras
: Pokok
meranti, seraya, kandis, paku
.tanduk rusa, kulat
: Tumbuhan
Jenis epifit, memanjat, parasit
.dan saprofit
: Hidupan
Bahagian Tengah Semenanjung
Ular sawa, harimau, orang .Malaysia
.utan dan pelanduk
Pendalaman Sabah dan Sarawak
HUTAN GUNUNG

Tumbuhan berbeza mengikut


.aras ketinggian gunung
Pokoknya bantut, renek dan
bangkut kerana suhunya
.rendah
Tumbuhan di aras paling tinggi
ialah tumbuhan kecil
.seperti rumput alpain

Pokok : oak, seraya, rumput


.alpain

Hidupan : Kera, burung dan


. musang

Tanah tinggi melebihi 1200 m Banjaran


Titiwangsa, Gunung Kinabalu, Gunung
Tahan dan Bukit Fraser
HUTAN PAYA

Hutan paya air masin


Kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai
.berlumpur, bersaliran buruk dan ditengelami air laut
.Daun lebar dan liat serta mengeluarkan garam
Akar Ceracak dan Jangkang
Pantai Johor, Muara sungai Perak dan
Pokok Bakau, Gelam, Ramin dan perapat sungai Bernam, pantai timur Sabah
Hidupan. :Ikan, ketam dan udang

Hutan paya air tawar

.Kawasan pedalaman bersaliran buruk dan ditenggelami air

Tiga lapisan : Kanopi, tengah dan lapisan pokok renek


.Pokok bercampur aduk, lurus ,tinggi dan besar
Pokok
.gelam, nipah dan mengkuang
Tasik Cini dan Tasik Bera, Delta Rejang
: Hdupan
.Ular, biawak dan udang
HUTAN PANTAI
Tumbuh di kawasan pinggir laut
yang rendah dan berpasir
serta terdedah kepada tiupan
.angin dari laut
Rimbunan daun yang tebal dan
.lebar
Ketinggian tumbuhan berbeza-
.beza
Jenis tumbuhan berbeza mengikut
.jarak dari laut
.Terdapat tumbuhan menjalar

: Pokok
Kelapa, ru , renek dan mengkuang
.laut

: Hidupan
Ular, tupai dan burung

Pantai timur Semenanjung Malaysia


dan pantai barat Sabah
Perbandingan Jenis Hutan
Hutan Hujan Tropika Hutan Gunung

Hutan Pantai Hutan Paya


Perbandingan ciri-ciri hutan
Hutan Hujan Tropika Hutan Gunung Hutan Pantai Hutan Paya

Empat lapisan nyata : Tumbuhan berbeza mengikut Tumbuh di kawasan pinggir Hutan paya air masin
Lenjong, kanopi, tengah .aras ketinggian gunung laut yang rendah dan
Kawasan pinggir laut yang terlindung
dan lantai berpasir serta terdedah
Pokoknya bantut, renek dan dan muara sungai berlumpur,
kepada tiupan angin dari
Lapisan tengah membentuk bangkut kerana suhunya bersaliran buruk dan ditengelami
.laut
kanopi yangmenghalang .rendah .air laut
cahaya matahari sampai Rimbunan daun yang tebal
Tumbuhan di aras paling Daun lebar dan liat serta
.ke lantai hutan .dan lebar
tinggi ialah tumbuhan .mengeluarkan garam
Lantai mempunyai tumbuhan kecil seperti rumput Ketinggian tumbuhan
Akar Ceracak dan Jangkang
.jarang .alpain .berbeza-beza
Pokok Bakau, Gelam, Ramin dan
Pokok malar hijau, tegak dan Jenis tumbuhan berbeza
perapat
lurus .mengikut jarak dari laut
Hidupan. :Ikan, ketam dan udang
Akar jenis banir dan kaya .Terdapat tumbuhan menjalar
Pokok : oak, seraya, rumput
.dengan kayu keras Hutan paya air tawar
.alpain Pokok : Kelapa, ru , renek
Pokok : meranti, seraya, .dan mengkuang laut Kawasan pedalaman bersaliran buruk
kandis, paku tanduk .dan ditenggelami air
Hidupan : Ular, tupai dan
.rusa, kulat
burung Tiga lapisan : Kanopi, tengah dan
Tumbuhan :Jenis epifit, lapisan pokok renek
memanjat, parasit dan
Hidupan : Kera, burung dan Pokok bercampur aduk, lurus ,tinggi
.saprofit
siamang .dan besar
Hidupan : Ular sawa,
Pokok. gelam, nipah dan mengkuang
harimau, orang utan dan
.pelanduk Hdupan. : Ular, biawak dan udang
Jenis Akar

Akar Ceracak : Membantu pokok bernafas


Akar Jangkang : Menyokong pokok
http://www.runet.edu./GEO235.html

http://www.hutanmalaysia.my

http://www.frim.gov.my

http://www.forestry.gov.my

http://www.animals.my

Pencari Web
INTERAKTIF
Latihan Interaktif 1
TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA

Hutan Hujan Tropika 1 Hutan Pantai Hutan Paya

Hutan Paya Air Masin 2

.SOALAN :Isikan jenis hutan pada kotak kosong dalam peta minda di atas
A Hutan Paya Air Tawar
A Hutan Paya Air Tawar

B Hutan Gunung
1 B Hutan Rimba
2
C Hutan Gurun Sahara
C Hutan Hujan Monsun

D Hutan Hujan Monsun


D Hutan Gunung

:Soalan Seterusnya
Latihan Interaktif 2

? Di hutan jenis apakah hidupan ini tinggal

A Hutan Paya Air Tawar

B Hutan Gunung

C Hutan Pantai

D Hutan Hujan Tropika

Anda mungkin juga menyukai