05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

1

LATAR BELAKANG PERSATUAN BULAN SABIT MERAH CABANG MIRI

• Ahli kepada Gerakan Palang Merah Antarabangsa. • Ditubuhkan dalam tahun 1953 • Kenali sebagai British Red Cross , Daerah Miri / Lutong.

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

2

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH CABANG MIRI

MISI
Memberi Perlindungan dan menyelamatkan nyawa semasa berlakunya tragedi dan bencana. Ianya juga prihatin dengan aspek-aspek kebajikan yang lain seperti membantu mereka yang kurang bernasib baik, orangorang kurang upaya dan kerja-kerja kemanusiaan yang lain.

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

3

MATLAMAT
• Memberi perlindungan dan meringankan kesengsaran manusia di mana sahaja • Melindungi nyawa dan kesihatan serta menentukan penghormatan diberi kepada manusia terutamanya di waktu konflik bersenjata dan juga kecemasan • Berusaha ke arah pencegahan penyakit-penyakit dan juga meningkat tahap kesihatan dan kebajikan sosial • Memberi galakan perkhidmatan sukarela dan kesediaan berterusan untuk membantu ahli-ahli Pergerakan • Menghayati perasaan perpaduan yang menyeluruh kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan pertolongannya • Pergerakan akan sentiasa berpandukan kepada Prinsip-prinsip Asasnya.
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 4

Kemanusiaan

Khidmat Sukarela

Kesaksamaan

PRINSIP ASAS
Kesejagatan

Kebebasan

Berkecuali

Bersatu

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

5

MRCS MIRI CHAPTER
1st Vice Chairman

Chairman

2nd Vice Chairmen

Medical Officer

Hon. Secretary

Hon. Treasurer

Nursing Superintendent

Chairman,
Training & Manpower

O/C VAD

O/C Youth

O/C LINK

Quartermaster

Chairman
Fund Raising

Chairman
Sunflower Center Sunflower Centre

Chairman
Kidney Dialysis Centre

Chairman
Blood Programme

Publicity Officer

Chairman
Health & Community

Chairman
Membership Drive

Chairman,
Emergency Response

Chairman,
WRCDC

Chairman,
IHL & Legal Affairs

Chairman,
Planning & Development

Chairman
Niah Suai Unit

Com. Member, Rep. From Education Department

Com. Member, Rep. From Public Works Department

Com. Member, Rep. From Police Department

Com. Member, Rep. From Miri Culture, Youth & Sport Department

Com. Member, Rep. From Youth & Sport Department

Com. Member, Rep. From

Com. Member, Rep. From

05/02/09

Welfare Department

Askar PBSMM CABANG MIRI 2003 Melayu Di Raja

6

ADMINISTRATION
Chairman

Vice Chairman

Secretary

Kidney Dialysis Center

Administrative Officer

Sunflower Center

Training Officer

Blood Bank Officer

Driver

Clerk

Cleaner

Groundsman

Field Officer

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

7

FOKUS STRATEGIK
• TINDAKBALAS KECEMASAN • PERSIAPAN KECEMASAN • PERKHIDMATAN KESIHATAN & KOMUNITI • PENYEBARAN UNDANG-UNDNG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

8

PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DIALISIS HIV SUNFLOWER

KITAR SEMULA

DERMA DARAH

PENYEBARAN UUKA

TINDAKAN KECEMASAN

COMMUNITY FIRST AID & SAFETY

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

9

Undanag Undang Kebangsaan Antarabangsa (UUKA)
UUKA Presenter Course

The 4 Geneva Conventions

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

10

PEMBANGUNAN INSAN

Lawatan Sambil Belajar Konvensyen Latihan

Perkhemahan Ceramah Motivasi
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 11

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

12

LENCANA KECEKAPAN
1. Apakah skim lencana kecekapan ? Suatu skim galakan untuk ahli BSM supaya terus berminat dalam aktiviti BSM. Ia juga merupakan bukti tentang tahap kecekapan dan semengat ahli BSM.

2. Apakah tujuan skim lancana kecekapan ?  Mengalakkan ahli berminat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam BSM. Menghargai ahli BSM yang telah berkhidmat secara sukarela.

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

13

LENCANA KECEKAPAN
3. Apakah sukatan skim lencana kecekapan ?  Terdapat 6 lencana kecekapan untuk Unit Link. Lencana sekolah akan diberikan sekiranya teah memperolehi 6 lencana.  Ahli juga layak mendapat lencana kepimpinan dan dilantik sebagai Ketua Sekysen. 4. Apakah anda harus lakukan untuk mendapatkan lencana kecekapan ? vi. Menghadiri kursus oleh BSM, BOMBA vii. Membuat projek viii. Mengambil peperiksaan amali & teori ix. Sikap positif x. Kerja sukarela xi. Uniform xii. Hadiri majlis penyampaian lencana kecekapan
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 14

LENCANA KECEKAPAN
5. Bagaimana anda harus memakai lencana kecekapan ? ii. Lengan kiri iii. Tampilkan mengikut urutan iv. Pencapaian direkodkan dalam buku 6. Bagaimana lencana kecekapan diberikankepada ahli BSM ? i. Melalui majlis penyampaian lencana kecekapan viii. Tidak perlu dibayar 7. Apakah tangungjawab – tanggungjawab pemegang lencana kecekapan xi. Terus kerja sularela xii. Amalkan latihan agar lebih cekap xiii. Tunjukkan sikap positif terhadap apa – apa tanggungjawab xiv. Menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada ahli baru
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 15

- Tahun 4

- Lulus ujian lisan dalam mata pelajaran Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah

- Tahun 4

- Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan

- Tahun 5

- Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 16

- Tahun 5

- Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan

- Tahun 6

- Menyediakan satu projek kraf tangan

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

17

TAHUN 4 Lulus ujian lisan dalam mata pelajaran Palang Merah/Bulan Sabit Merah
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003

Pendidikan

18

SEKSYEN 18 KEDUDUKAN LENCANA KECEKAPAN KANAK KANAK DISEBELAH LENGAN KIRI

.

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

19

SKIM LENCANA UNTU SEKOLAH RENDAH ( LINK ) 1. 3. 5. OBJEKTIF STRATEGI PENGAJARAN TAJUK / KANDUNGAN DIBAHAGI KEPADA 3 TAHAP TAHAP 1 - TAHUN 4

8.

10. TAHAP 2 - TAHUN 5 12. TAHAP 3 - TAHUN 6
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 20

TAHAP 1 – TAHUN 4 Pendikan Palang Merah dan Bulan sabit Merah ( 10 jam ) Sesi 1 – Sejarah Ringkas Palang Merah (kanak - kanak )
- pengasas Palang merah / Bulan Sabit Merah - peperangan di Salfareno - kelahiran Palang merah -emblem / lambang Bulan sabit Merah - lagu Bulan Sabit Merah - pakaian seragam PBSMM

Sesi 2 – Sejarah Persatuan Bulan Sabit merah malaysia
- Cawangan Palang merah British 1948 - Prsatuan Palang Merah Persekutuan Tanah melayu 1957 - Persatuan palang merah Malaysia ( Semanjung, Sarawak, sabah 1963) - Persatuan Bulab sabit merah malaysia 1975 - Cogankata

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

21

TAHAP 1 – TAHUN 4
Sesi 3 – Prinsip – prinsip Palang Merah / Bulan Sabit Merah
- Kemanusian - Kesaksamaan - keberkecualian - Kebebasan - Khidmat Sukarela - Ketunggalan - Kesejagatan

malaysia

Sesi 4 – Kaedah / cara perhubungan dan alat alat perhubungan. Perpaduan dan keamanan dunia melalui ;
- Kad ucapan / surat - *WAJIB* - Kad stem - Album - Kaset / nyanyian -Slaid

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

22

Tahun 4 - Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 23

TAHAP 1 – TAHUN 4 PENDIDIKAN KESIHATAN ( 6 jam ) Sese 1 Menjaga kebersihan diri
- rambut - Gigi - Tangan - Kuku - Kaki - Kulit - Pakaian

Sesi 2 Menjaga kebersihan kawasan rumah
- Ruang tamu - Bilik tidur - Bilik air / tandas - Ruang dapur - Halaman rumah - Parit / longkang
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 24

TAHAP 1 – TAHUN 4 - PENDIDIKAN KESIHATAN Sesi 3 Menjaga kebersihan kawasan ilik dan sekolah
- Meja - Kerusi - Papan hitam / papan kapur - Lampu - lampu - Kipas amgin - Lantai - Kecerian / hiasan bilik darjah - Ruang lapang sekiolah Sesi 4 Menjaga kebeisahan - Pelumpusan sampah sarap - Tandas / bilik air - Kawalan pengaliran di sekiling rumah, sekolah tempat tempat yang difikirkan perlu

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

25

Tahun 5 -Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan Pelajaran
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 26

TAHAP 2 – TAHUN 5 PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR ( 12 jam )
Sesi 1 Pertolongan Cemas Di Rumah
- Tujuan Pertolongan Cemas - Cara mendapatkan bantuan ambulans - cara mudah membawa pesakit - menamakan jenis-jenis kecederaan yang biasa berlaku di sekolah dan cara mengelakkannya

Sesi 2 Bantu mula Asas – Pertolongan Cemas Asas
- Bebat dan balutan ( Balutan & Pembalut ) - Jenis jenis Anduh ; - Anduh Besar - Anduh Tiga segi - Anduh Kecil

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

27

TAHAP 2 – TAHUN 5 - PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR
Sesi 3 Luka dan pendarahan
- Luka - Luka ( objek melekat ) - Luka terhiris - Lebam - Pendarahan - Berdarah hidng / telinga - pendarahan mulut

Sesi 4 Patah tulang
- Kaki - Tangan - Selangka

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

28

TAHAP 2 - TAHUN 5 PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR Sesi 5 Keracunan - Makanan - Bukan makanan Sesi 6 Terbakar / Melecur Terbakar disebabkan; - Bahan pepejal - Bahan cecair - Bahan kimia - arus letrik Melecur; - Haba lembab - Air mendidih - Wap dari minyak panas
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 29

TAHAP 2 - TAHUN 5 - PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR

Sesi 7 Pernafasan
- Pitam - tercekik - Pemulhan pernafasan

Sesi 8 Gigitan serangga
- Tebuan - Lebah - Kala - Lipan - Ular
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 30

Tahun 5 Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

31

TAHAP 2 – TAHUN 5 PERSAHABATAN DAN PERSEFAHAMAN ANTARABANGSA ( 6 jam ) Sesi 1 Perpaduan dan Keamanan Dunia
- Melalui pengajaran dari nota Peendidikan Palang Merah / Bulan Sabit merah

Sesi 2 Hidup bermasyarakat
- Keluarga kecil - Keluarga besar - Kampong ( kominiti ) - Bandar / mukim - Negeri - Negara - Dunia

Sesi 3 Keadah keadah dan cara cara berhubung dengan masyarakat setempat,negeri, antarabangsa dan dunia
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 32

Tahun 6 Menyediakan satu projek kraf tangan
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 33

TAHAP 3 - TAHUN 6 PERKEMAHAN ( 6 jam )
Sesi 1 Mendidikan kemah secara berkumpulan, 6 orang tiap tiap 1 kumpulan dengan bantuan guru pemimpin Sesi 2 Menaikkan bendera Malaysia, bendera Negeri, bendera Bulan Sabit merah dan menyanyikan lagu kebangsaan * Negaraku* lagu negeri masing masing / lagu Bulan Sabit Merah Mengenali bendera Nagara kita malayia dan Negeri secara lebih dekat dalam menyemarakkan semangat patariotik dan perasaan bangga Mengormati, cinta dan ta’at setia kepada Negara. Penghormatan kepada *JALUR GEMILANG* harus dijadikan sebagai ilitizam setiap anggota persatuan khasnya warga negara amnya dalam mendaulatkan negara

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

34

TAHAP 3 - TAHUN 6 - PERKEMAHAN
Sesi 3 Menyediakan satu projek kraftangan ( kam kraf ) secara berkumpulan Contoh projek seperti berikut; - Wau - lukisan batik - Anyaman - Alat perhiasan dari bahan terbuang / terpakai - Gejet Sesi 4 Kawat kaki - Kawat statik ) sila lihat lampiran 1 kepada - Kawat Bergerak ) kembaran E Dan apa juga projek yang difikirkan boleh di cipta mengikut kreativiti mereka sendiri

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

35

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN E HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapur diri kepada…………… Skuad hendalah sedia. Hormat – Selamat Pagi Tuan Pasukan………………………….dari……………………………..berbaris seramai……… Orang sedia untuk…………………….( diperiksa / membuat ujian ) Selesai melapur – minta kebenaran menjalankan tugas tuan. Hormat – pusing kebelakang Berjalan menuju skuad Hukuman; 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 05/02/09 Senang diri Skuad sedia Kekanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak kekanan dalam satu barisan, kekanan pusing Skuad akan mengadap kehadapan, kekiri pusing Bergerak kekiri dalam satu barisa, kekiri pusing Skuad akan mengadap kehadapan, kekanan pusing Skuad akan menghadap kebelakang, kebelakang pusing PBSMM CABANG MIRI 2003 36

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Skuadakan menghadap kehadapan, kebelakang pusing Bergerak kekanan / kiri dalam satu barisankekanan / kiri pusing Dari kanan (kalau kekiri pusing) – Dari kiri (kalau kekanan pusing cepat jalan Skuad henti Bergerakkekanan kiri dalam satu barisan kebelakang pusing Dari kanan / kiri cepat jalan Skuad henti ( henti ditengah tengah ketua skuad ) Skuad akan menghadap kehadapan kekanan / kiri, kekanan / kiri pusing Hormat, hormat kehadapan hormat Hormat selaku terima sijil, kehadapan hormat ( 2 kali )

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

37

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA ( Malaysian red Crescent Society ) PERSIJILAN

SIJIL ASAS C. 4. 5. G. 8. 10. 11. SIJIL PBSMM UNTUK SEKOLAH Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Pertolongan Cemas kemasyaraktan SIJIL ASAS PBSMM Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah dan undang undang kemanusiaan Antarabangsan Pertrlongan cemas Asas Bantuan Bancana & operasi Menyalamat Pilih SATU daripada 2 Subjek Pendidikan Kesihatan Pengurusn & Pentadbiran

4 jam 17 jam jumlah 21 jam 8 jam 20 JAM 10 JAM

14. 15.

6 jam 6 jam jumlah 44 jam
38

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

A. 2. 3.

SIJIL LANJUTAN PBSMM Pertolongan Cemas Lanjutan Pengurusan & Pentadbiran 24 jam 8 jam jumlah 32 jam

F. 7. 9.

SIJIL JURULATIH Lulus peperiksaan Persijilan Asas & Sijil Lanjutan PBSMM Kaeadah mengajar ( Guru Terlatih dikecualian ) SIJIL JURULATIH KANAN

8 jam

E.

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

39

Dari sijil Asas ke sijil lanjutan - jarak kelompangan adalah 6 bulan Telah menyempurnakan sekurang kurangnya 30 JAM pengajaran Bagi tiap tiap tahap Asas dan lanjutan Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai jurulatih Lulus Peperiksaan bantuan Hidup Asas – 14 jam Lulus undang undang keman usian antarabangsa - 8 jam Telah menyempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan Memuaskan dan diperakui oleh Pengerusi Cawangan Terlah menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 program seorang Pembantu Pertolongan Cemas dalam setiap tahun

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

40

PEPERIKSAAN UNTUK GURU
1 Pertolongan Cemas Asas

Basic First Aid ( Objective Paper )

12 jam Dkendalikan ATAU dua Oleh unit Setengah hari Latihan PBSMM

Dipohon oleh Cabang

Sijil pertolongan Cemas Asas (Sah laku 3 tahun )

Pertolongan Cemas Asas / Basic First Aid (Oral & practical Test ) 2 Rawatan Rumah Asas / Basic Home Nursing (Objective Tet) Objectie 1 jam Sijil Rawatan Rumah Asas ( Sah Laku selama 3 tahun )

6 jam

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

41

PEPERIKSAAN UNTUK GURU
3 a) Pendidikan Kesihatan Asas / Basic health Education ( Objective Test ) ERC & IHL (Objective & Subjective Test ) Disaster Relief & Rescue Operation ( Subjective Test ) Advance First Aid ( Objective, Oral & Practical Test ) Administration & Management (Objective & subjective Test ) Time & date will be fixed upon requested Sijil Lanjutan PBSMM ( Sah Laku selama 3 tahun )

c)

e)

g)

i)

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

42

PAKAIAN SERAGAM NO. 8 BELIA / KANAK KANAK ( LINK ) LELAKI
mengandngi; a) Kemija putih lengan pendek masuk ke dalam ( 2 poket atas sebelah kiri dan kanan ) b) Seluar panjang putih (lurus). Dua poket potongan lurus dan satu poket belakang sebelah kanan c) Bere / Topi i) BELIA – Bere Biru Gelap dan lencana logam Bulan Sabit Merah ii) Kanak kanak – Topi *Baseball Cap* merah putih d) Tanda Negeri ( di kiri dan kanan lengan baju ) e) Lambang Bulan Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju dibawah Tanda Negeri ) f) 8 butang Bulan Sabit Merah; - 2 dibahu - 2 dipoket atas - 4 di baju g) Tali pinggang putih nylon dan kepala logam berlambang Bulan Sabit Merah h) Kasut kanvas pitih dan stokin putih i) Lanyard hitam tidak berbunga
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 43

PAKAIAN SERAGAM NO. 8 BELIA / KANAK KANAK ( LINK ) WANITA
mengandngi; a) Kemija putih lengan pendek masuk ke dalam ( 2 poket atas sebelah kiri dan kanan ) b) Seluar panjang putih (lurus). Dua poket potongan lurus dan satu poket belakang sebelah kanan c) Bere / Topi i) BELIA – Bere Biru Gelap dan lencana logam Bulan Sabit Merah ii) Kanak kanak – Topi *Baseball Cap* merah putih d) Tanda Negeri ( di kiri dan kanan lengan baju ) e) Lambang Bulan Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju dibawah Tanda Negeri ) f) 8 butang Bulan Sabit Merah; - 2 dibahu - 2 dipoket atas - 4 di baju Butang ketip di sebelah dalam diantara butang di baju g) Tali pinggang putih nylon dan kepala logam berlambang Bulan Sabit Merah h) Kasut kanvas pitih dan stokin putih i) Lanyard hitam tidak berbunga
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 44

PAKAIAN SERAGAM NO.2 PEGAWAI LELAKI
Mengandungi ; a) Bush Jecket lengan pendek putih dengan dikelurkan pelapik poket bawah b) Seluar panjang putih (lurus tiada lipatan disebelah bawah dan satu poket disebelah kanan ) c) Topi Peak Biru Gelap dan lencana Bulan Sabit Merah d) Tag nama disebelah kanan e) Gojet merah sepasang drngan butang kecil BSM ( Pegawai yang berhak sahaja) f) Medal Reben g) Epolet Biru Gelap dan pangkat h) Tanda negeri ( di kiri dan kanan lengan baju ) i) Lambang Bulan Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju di bawah Tanda Negeri ) j) 10 butang Bulan Sabit Merah ; Besar ;- 4 di Jaket Kecil ;- 2 di Gojet ( Pagawai yang berhak sahaja ) 2 di bahu 2 di poket atas k) Lanyard Hitam Berbunga dengan Hook dan Wisel l) Kasut Kulit Hitam bertali dan stokin hitam m) Tali pinggang nylon putih serta kepala logam lambang Bulan Sabit Merah
05/02/09 PBSMM CABANG MIRI 2003 45

PAKAIAN SERAGAM NO.2 PEGAWAI WANITA
Mengandungi;
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Jeket lengan panjang putih 2 poket ( slit poket ) di bawah kiri dan kanan Sarung putih lurus dengan lapisan di dalam dan lipatan ke dalam di bahagian hadapan ( Tampa belah ) atau seluar panjan gputih lurus Topi Bowler Biru gelap dan lencana sulam Bulan Sabit Merah. Jika memakai tudung, hendaklah tudung putih tampa corak dan dimaskkan ke dalam leher baju Epolet biru gelap Gojet merah Pendek ( Pegawai yang berhak sahaja ) Medal Reben Tag Nama ( di sebelah kanan ) Tanda negeri (di kiri dan kanan lengan baju ) Lambang Bulan Sabit Merah ( kiri dan kanan lengan baju di bawah Tanda negeri ) 8 Butang Bulan Sabit merah Besar 4 di jeket Kecil 2 di gojet ( Pegawai yang berhak sahaja ) 2 di bahu Kasut court hitam dan tumit setinggi 2 inci serta stokin mengikut warna kulit
PBSMM CABANG MIRI 2003 46

k)
05/02/09

PAKAIAN SERAGAM NO.3
Mengandungi;
a) b)

PEGAWAI WANITA

c) d) e) f) g) h) i) j)

k)
05/02/09

Jeket lengan pendek putih 2 poket di bawah ( slit poket ) kiri dan kanan Skirt Putih inci di bawah paras lutut atau sarung lurus putih dengan lapisan di dalam dan lipatan ke dalam di bahagian hadapan tampa belah atau seluar panjang lurus putih Topi Bowler Biru gelap dan lencana sulam Bulan Sabit Merah. Epolet biru gelap Gojet merah Pendek ( Pegawai yang berhak sahaja ) Medal Reben Tag Nama ( di sebelah kanan ) Tanda negeri (di kiri dan kanan lengan baju ) Lambang Bulan Sabit Merah ( kiri dan kanan lengan baju di bawah Tanda negeri ) 8 Butang Bulan Sabit merah Besar 4 di jeket Kecil 2 di gojet ( Pegawai yang berhak sahaja ) 2 di bahu Kasut court hitam dan tumit setinggi 2 inci serta stokin mengikut warna kulit
PBSMM CABANG MIRI 2003 47

Sekian

05/02/09

PBSMM CABANG MIRI 2003

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful