Anda di halaman 1dari 19

Asas kerjaya dan memahami diri pelajar

Konsep membina gaya hidup

Konsep kerjaya dan istilah perkembangan kerjaya yang berkaitan

Bimbingan kerjaya

Aktiviti-aktiviti dan program untuk membantu individu : Mencapai kefahaman kendiri mengenai persepsi diri dan persepsi orang lain Memahami pengaruh sikap dan disiplin kaum pekerja ke atas masyarakat Menyedari tentang peranan masa lapang Memahami aspek-aspek berhubung dengan perancangan kerjaya Memahami ilmu dan kemahiran yang penting untuk mencapai kepuasan kerja Mempelajari dan mengaplikasi proses membuat keputusan kerjaya

Kaunseling kerjaya

Pertemuan bersemuka secara individu atau kelompok dengan guru bimbingan dan kaunseling bertujuan untuk membuat keputusan kerjaya yang wajar

Kerja

Usaha secara sedar bertujuan untuk memanfaatkan diri dan orang lain

Kesedaran kerjaya Maklumat kerjaya Pendidikan kerjaya

Inventori ilmu, nilai, keutamaan dan konsep kendiri yang dijadikan rujukan semasa membuat pemilihan kerjaya

Maklumat pendidikan, pekerjaan dan psikososial yang berguna untuk perkembangan kerjaya Pendidikan formal yang bertujuan untuk membantu golongan pelajar memperoleh dan mengaplikasi ilmu, kemahiran dan sikap dalam menjadikan kerja sebahagian hidup mereka yang bermakna, produktif dan berpuas hati

Pendidikan vokasional

Pendidikan yang diperlukan sebagai persediaan untuk berkecimpung dalam satu-satu bidang vokasional atau teknikal

Penerokaan kerjaya

Percubaan dalam pelbagai jenis aktiviti, peranan dan situasi untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang aptitude atau minat terhadap satu-satu kerjaya

Perkembangan kerjaya Teori perkembangan kerjaya

Gabungan faktor-faktor psikologi, sosiologi, pendidikan, fizikal dan ekonomi yang membentuk kerjaya seseoran merentasi hayat hidup

Asas teoretikal yang digunakan oleh ahli professional untuk membantu klien menyelesaikan masalah kerjaya

Gaya hidup

Takrif :
Satu cara hidup yang mencerminkan sikap dan nilai seseorang atau kelompok (The Free Dictionary Online)

Teori kaunseling psikologi individu Alfred Adler :


Sikap individu merangkumi sikap terhadap diri, orang lain, dan persekitaran sosial dimana dia berada. Gaya hidup seseorang merujuk pada orientasi asas individu yang berkenaan terhadap kehidupannya dan merangkumi himpunan polapola tema yang berulang sepanjang hayat hidup. Gaya hidup seseorang akan menentukan usaha ke arah pencapaian matlamat hidup. Gaya hidup yang baik biasanya berorientasikan kepentingan umum dan bukannya kepentingan individu semata-mata.

TEMA GAYA HIDUP ADLER

MINAT DIMILIKI SOSIAL

-Semasa membesar, mereka bermain dengan kanak kanak lain secara kelompok -Suasana keluarga agak menyeronokkan, selesa, dan menimbulkan perasaan dipunyai -Mereka bersifat menyokong dan saling hormat menghormati dalam situasi sosial -Bersifat empati dan suka bersosialisasi

MENGIKUT
-Lebih gemar untuk mengikut di tempat kerja berbanding dengan memimpin -Berorientasikan peraturan dan bersifat konservatif -Kurang selesa dengan tingkahlaku yang terkeluar daripada status quo -Cenderung kepada mengelak konflik dalam hubungan erat

-Awasi daripada menyinggung hati orang lain


-Berkompromi kebahagiaan peribadi dan kesejahteraan diri demi kepentingan orang lain

BERTANGGUNGJAWAB

-Mirip kepada sifat dominasi dan suka mengawal orang lain -Mempunyai personaliti yang kuat dan sering berusaha supaya kehendaknya ditunaikan -Menarik perhatian orang lain terhadap diri -Pendengar yang kurang berkesan, egosentrik, dan cepat naik marah

INGINKAN PENGIKTIRAFAN

-Berasa selesa berada dalam persekitaran yang memberi pujian serta mengiktirafkan kejayaan dan pencapaian mereka -Mudah memberi pujian kepada orang lain -Berasa kurang sabar atau putus asa sekiranya tidak diberikan pengiktirafan terhadap kejayaan mereka.

BERHATI - HATI

-Bersikap terlalu berhati hati dan kurang percaya pada diri, orang lain dan persekitaran -Bersifat gopoh dan tergesa dalam membuat keputusan, mengambil risiko tinggi dan menunjukkan reaksi yang luar biasa terhadap emosi

Gaya hidup dan kaitan dengan kerjaya

Adler menegaskan bahawa secara tidak langsung, kerjaya seseorang menggambarkan atau mewakili keseluruhan gaya hidupnya. Contoh:
Orang berjawatan tinggi dan bergaji tinggi
Tinggal di rumah besar Beli kereta mahal Pakai baju berjenama Makan di restoran mahal

Orang berjawatan rendah dan bergaji rendah


Tinggal di rumah kecil Kereta kecil / tiada Pakai baju bundle Makan di gerai

Watkins (1984) mendapati bahawa semakin konsisten gaya hidup seseorang dengan realiti dan tuntutan kerjaya, semakin tinggi tahap kepuasan kerja yang dicapai.
Keserasian gaya hidup individu tersebut dengan gaya hidup rakan sekerja amat penting bagi menjamin dinamika interaksi di tempat kerja. Contoh: 1. Pegawai atasan sanggup makan di gerai biasa bersama pekerja-pekerja am. 2. (Tingkahlaku ini amat positif untuk rapatkan jurang antara pegawai bergaji tinggi dan pekerja bergaji rendah)

Terima kasih !!!