Anda di halaman 1dari 57

KONSEP DAN PELAKSANAAN

OLEH PN HAJAH ZALEHA BT OSMAN

PENGENALAN
1. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas Adalah Keperluan Asas Yang Utama. 2. Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas. 3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut Konsep Pemulihan.

MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN

SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN

BAGAIMANA ?
a. Murid diambil dari dua kelas atau lebih bagi sesuatu darjah bilangan muridnya hanya 3 atau 4 orang. b. Murid diambil dari 1 Kelas dan darjah-darjah lain. c. Bilangan murid tidak melebihi 15 orang.

BILIK/ KELAS KHAS PEMULIHAN

LOKASI

KESESUAIAN

SUSUNAN PERABOT

LOKASI

Sangat bergantung kepada kemudahan sedia ada serta kemampuan sekolah

Elakkan gangguan persekitaran.

KESESUAIAN
Keselesaan ruang dengan bilangan murid Cahaya & udara mencukupi

Susunan fizikal selaras dengan bilangan murid

SUSUNAN PERABOT
Perlu pengubahsuaian sebagai dorongan ke arah p&p yang menyeronokkan dan berkesan Penggunaan secara optimum

CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT DAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHAS

11

RUANG MATEMATIK

RUANG PENGAMATAN

SUDUT KINESTATIK 6

PETUNJUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Meja Guru Kerusi Guru Meja Bulat / Meja Jepun Meja Murid Kerusi Murid Sudut Kinestatik Rak Buku Rak Fail White Board Rak TV & VCD Cermin Tegak Softboard Rak Carta Kapet

4&5

4&5

4&5

RUANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUILT IN CABINATE

BUILT IN CABINATE

3 14 12 2 1

14

12

RUANG MULTIMEDIA RUANG PENGURUSAN 8 13 RUANG BAHASA MELAYU

JADUAL WAKTU

CARTA ALIR

PENTADBIRAN KELAS

FAIL-FAIL DAN REKOD

RUANG-RUANG PEMBELAJARAN

JADUAL WAKTU

a. Kelas dan persendirian b. Selaras dengan jadual waktu induk

c. Menarik
a. Dibina oleh guru pemulihan sendiri

AGIHAN MASA MENGAJAR


1. Masa Mengajar 900 minit.

2. Masa Persediaan dan Panduan 120 minit.


3. Masa Tidak Mengajar (Free Period).

4. Masa Persediaan dan Panduan Tertera


Dalam Jadual Waktu

5. Masa Bertugas Mengikut Peraturan Sekolah.

PERUNTUKAN MASA

WAKTU MENGAJAR 900 MINIT + PERHIMPUNAN

PERSEDIAAN DAN PANDUAN 120 MINIT

JUMLAH SEMINGGU 1020 MINIT

MASA PERSEDIAAN DAN PANDUAN


1. Menyediakan bahan-bahan pengajaran. 2. Mengemaskini rekod-rekod. 3. Bimbingan dan Kaunseling.

4. Rundingcara dengan guru kelas /


matapelajaran. 5. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran..

GURU GANTI
Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup Tanpa Mendapat Kebenaran Bertulis dari Jabatan Pelajaran

Merupakan proses/ langkah pelaksanaan program Perlu difahami dan dihayati

Pamerkan

PENCALONAN & PENGUMPULAN MAKLUMAT

UJIAN SARINGAN (UJIAN PELEPASAN II (KIA2M) TAHUN 2 DIBUAT SEMASA TAHUN 1 TAHUN 3 6 DIBUAT PD TAHUN SEMASA

MINGGU KE-2 JANUARI

SKOR 0 9 (CADANGAN KE PENDIDIKAN KHAS)

SKOR

SKOR 46 60

SKOR 10 - 45 KE KELAS PEMULIHAN KHAS

UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS

MINGGU KE-3 MAC

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

UJIAN PENCAPAIAN I (UJIAN PELEPASAN II KIA2M)

SKOR 46 - 60

MINGGU KE-4 JULAI

SKOR 10 45 ULANG PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1 OGOS

UJIAN PENCAPAIAN II (UJIAN PELEPASAN II KIA2M)

SKOR 46 - 60 1 NOV

SKOR 10 44 KE KELAS PEMULIHAN KHAS TAHUN BERIKUTNYA

FAIL & REKOD

Fail peribadi pencalonan, maklumat, l/belakang, rekod kesihatan dsb


Fail lembaran kerja set ujian-ujian Fail lembaran kerja BM, Fail rekod pengamatan Rekod prestasi

RUANG P&P

Ikut kesesuaian dan keluasan bilik Bahan-bahan merangsang P&P Penggunaan optimum

RUMUSAN
Keutamaan harus diberi kepada pewujudan suasana belajar yang kondusif, bilik yang ceria, dipenuhi dengan peralatan p&p yang sesuai dan berkesan serta susun atur yang menarik. Meminggirkan keperluan ini bererti sekolah menyampaikan mesej bahawa program pemulihan ini tidak penting.

PENGELOLAAN SISTEM FAIL KELAS PEMULIHAN KHAS

KOD PENGELOLAAN FAIL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Asrama Hal Ehwal Murid Kemudahan Fizikal Kewangan dan Akaun KoKurikulum Kurikulum Pentadbiran Am Sekolah Perhubungan Masyarakat Perjawatan & Perkhidmatan Pelbagai

01 . FAIL INDUK Kandungan a. Surat surat perhubungan luar/dalaman b. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia c. Pekeliling-pekeling IKhtisas (Contoh : PP Ikh. Bil 4 /(96) 02 .FAIL SUKATAN PELAJARAN Kandungan a. Panduan Pemulihan khas b. Huraian Sukatan Pelajaran B. Melayu Mate. c. Rancangan Pelajaran Tahunan d. Senarai Bahan Bantu Mengajar

03 . FAIL MESYUARAT
Kandungan a. Surat surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah b. Minit mesyuarat ( sekurang kurangnya 3 X setahun 04. FAIL PERIBADI MURID Kandungan a. Borang Percalonan b. Profil Murid c. Ujian Saringan dan Diagnostik d. Lembaran Kerja e. Hasil penilaian yang telah dijalankan f. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.

05 . FAIL UJIAN KIA 2M DAN Kandungan


Analisis Ujian (IPP2M)

FAIL IPP2M

06. FAIL UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS Kandungan Analisis Ujian Diagnostik

07. FAIL LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU Kandungan Hasil kerja murid 08. FAIL LEMBARAN KERJA MATEMATIK Kandungan Hasil kerja murid

09 . FAIL BANK SOALAN Kandungan Semua set ujian yang digunakan. 10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN Kandungan Jadual guru Pemulihan Maklumat guru Pemulihan

FAIL FAIL LAIN

( Fail Peribadi murid ) Borang Pencalonan murid Borang pengumpulan maklumat Kaji selidik / borang latar belakang Rekod kesihatan ( Fail Bahasa Melayu Individu ) - IPP2M / Saringan - Ujian Diognastik - Rekod Pengamatan - Rekod Pencapaian murid - Borang skor individu

PANDAI PENGAYAAN KELAS BIASA

KEMAHIRAN BARU

SEDERHANA
PEMULIHAN DALAM DARJAH

LEMAH

PEMULIHAN KHAS
KELAS KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

SEKOLAH KHAS

JKM / PDK

PERINGKAT PENILAIAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KELAS BIASA

PENCALONAN /UJIAN SARINGAN (IPP2M) PENERIMAAN DAN UJIAN DIAGNOSTIK / PENGAMATAN


OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MENILAI PENCAPAIAN

JENIS-JENIS UJIAN / PENGUJIAN


UJIAN SARINGAN UJIAN DIAGNOSTIK

PELEPASAN 1PP2M

LISAN BERTULIS SUMATIF


FORMATIF

UJIAN PENCAPAIAN- BM

UJIAN PENGAMATAN

UJIAN SARINGAN
Ujian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.

TUJUAN UJIAN SARINGAN


UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI

Topik ujian saringan hanya merangkumi kemahiran-kemahiran yang telah diajar .

Semasa ujian dijalankan pastikan:


Keadaan murid sihat.
Fizikalnya baik.

Murid bersedia untuk ujian.


Suasana kondusif. Persekitaran yang baik.

BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN? Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan. Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian.

Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas


* * Skor yang lemah. Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd. enrolmen murid sesebuah sekolah. * Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. * Ruang yang ada di kelas pemulihan khas.

UJIAN DIAGNOSTIK
DEFINISI
ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID PEMULIHAN KHAS.

UJIAN DIAGNOSTIK
Ujian diagnostik Bahasa Melayu:

Ujian Lisan
Ujian Bertulis Ujian Pengamatan

TUJUAN
MENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN.

MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARAN

MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK


-DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS
-UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA -UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF PENGETAHUAN- PEMAHAMAN- PENGGUNAAN. DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA. -SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK

ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK

-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN

-MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANMENENTUKAN KAEDAH- RPK


1
2 3 4 7 6 5

-MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR

UJIANPENCAPAIAN
UJIAN SUMATIF Merupakan ujian untuk menilai kemahiran murid secara keseluruhan. Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya. Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa.

UJIAN FORMATIF

Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar. Untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar. Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid. Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan.

UJIAN PENCAPAIAN
MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN - LAYAK BALIK KE KELAS BIASA.

GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSR
SEKIAN

TAMAT

Anda mungkin juga menyukai