Anda di halaman 1dari 8

Bil

Perkara

Sistem Penomboran Gundalan -

Sistem Penomboran Mesir Sekitar 3400 B.C. Gambar

Sistem Penomboran Roman 500 B.C. hingga 100 A.D Simbol

Sistem Penomboran Babylon 3000 hingga 2000 B.C Simbol

Sistem Penomboran Mayan 300 A.D hingga 900 A.D. Gambar

Sistem Penomboran Hindu-Arab Sekitar 800 A.D Simbol (digit)

Tahun

Perwakilan a) Gambar/ Simbol b) Bilangan Asas nombor Nama sistem

Garisan tunggal 1 Simbol Asas 1

7 gambar Asas 10

7 simbol Asas 10

2 simbol Asas 60

3 gambar Asas 20*

10 simbol Asas 10

Sexagesimal

Vigesimal

Sistem perpuluhan

Operasi

Penambahan

Penambahan

Penambahan, penolakan, pendaraban

Penambahan, pendaraban

Penambahan pendaraban

Penambahan, pendaraban

Bil

Perkara

Sistem Penomboran Gundalan Tiada

Sistem Penomboran Mesir Tiada kedudukan gambar tidak penting Tiada Dapat mengira nombor sehingga nilai juta. Sistem penambahan dan pengulangan yang mudah. Terdapat tanda khusus untuk setiap kuasa sepuluh.

Sistem Penomboran Roman Ada

Sistem Penomboran Babylon Ada

Sistem Penomboran Mayan Ada (Disusun secara menegak ) Ada Nombor yang lebih besar lebih senang untuk dinyatakan. Proses arimetik mudah untuk diselesaikan.

Sistem Penomboran Hindu-Arab Ada

Nilai tempat

7 8

Nilai sifar Kelebihan

Tiada Sistem penomboran yang paling mudah.

Tiada Prinsip penolakan yg membolehkan nombor diwakili secara lebih ringkas. Prinsip pendaraban yang memudahkan menulis nombor yg bernilai besar. a)Gunakan palang di atas simbol untuk pendaraban 1000. b)Gunakan palang menegak untuk

Tiada Penggunaan nilai tempat untuk mewakili nilai berbeza. Boleh digunakan dalam tujuan merekod.

Ada Hanya menggunakan 10 simbol (digit) untuk mewakili nombor kecil/besar. Prinsip pengumpulan sepuluhsepuluh. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. Sistem nilai kedudukan yang lebih mantap.

Bil

Perkara

Sistem Penomboran Gundalan

Sistem Penomboran Mesir

Sistem Penomboran Roman

Sistem Penomboran Babylon

Sistem Penomboran Mayan

Sistem Penomboran Hindu-Arab

Kelemahan

Nombor yang besar Memerlukan simbol individu yang banyak. Sukar untuk membaca nombor yang besar nilainya.

Susunan gambar tidak teratur. Penulisan gambar yang kompleks.

Terdapat banyak prinsip yang perlu dipatuhi. a)Hanya menolak I,X,C,M dalam penolakan. b)Hanya boleh menolak daripada 2 bersebelahan yang paling tinggi.

Terdapat kekeliruan dalam mentafsir nilai(gandaan 60).

Kekeliruan dalam menentukan nilai nombor. Penulisan nombor memakan ruang.

Angka Moden

Angka Heiroglifik Mesir

Nama simbol yang mewakili angka Mesir

Gundalan
Tulang tumit Skrol Bunga teratai Jari telunjuk Berudu/Ikan 1 000 000 Orang terkkejut (dengan tangan yang terangkat seperti orang terkejut)

0 Cengkerang

1 Titik

5 Palang

0 5

1 6

2 7

3 8

4 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19