Anda di halaman 1dari 31

PJM 3117 PSIKOSIAL DALAM SUKAN

PERKEMBANGAN PSIKOLOGI KANAK-KANAK MELALUI SUKAN

PENDAHULUAN
SITUASI 1
1. Ditepi padang, seorang jurulatih pasukan bola

sepak sekolah dikelilingi oleh para pemainnya yang menghulurkan tangan ke tengah bulatan sambil menjerit Apa yang kita mahu? dan para pemainnya menjerit Menang.

SITUASI 2
Seorang pemain simpanan berkata kepada

jurulatihnya, Adakah saya akan bermain pada petang ini cikgu? Guru merangkap jurulatihnya menjawab, Yang mana lebih penting, awak dapat bermain atau pasukan kita menang petang ini?

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN KANAK-KANAK DALAM SUKAN

Menurut Eccles dan Harold (1991), terdapat 3

faktor yang mempengaruhi kanak-kanak dalam sukan :

Faktor Sosiolisasi

Faktor Situasi dan Persekitaran

Faktor Personal

FAKTOR SOSIOLISASI
Sosialisasi - proses interaksi antara individu. Greendorfer, 1992 - Dalam konteks sukan, pengaruh

sosialisasi individu yang signifikan dalam kehidupan seseorang kanak-kanak lelaki atau perempuan mempengaruhi penglibatan mereka dalam sukan.
Berdasarkan 1 kajian yang telah dijalankan, didapati

bahawa keluarga dan individu yang signifikan dalam kehidupan atlet mempengaruhi penglibatan dalam sukan.

Kesimpulan kajian :

Lelaki dan wanita yang melibatkan diri dalam sukan berkemungkinan besar datang dari keluarga yang aktif atau menyokong penglibatan mereka dalam sukan. 2. Minat untuk meningkatkan kemahiran sukan serta melibatkan diri dalam sukan bermula dari kecil. Akan tetapi penglibatan perlulah lebih meluas melainkan jika ia merupakan pilihan kanak-kanak tersebut. 3. Kanak-kanak akan terus melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti sekiranya mereka mendapat sokongan dari model yang sesuai serta yang sering memberikan maklum balas yang positif kepada mereka. 4. Faktor yang membentuk sikap serta keinginan untuk menjadi atlet bagi lelaki dan wanita adalah sama. Justeru, perbezaan layanan perlu dielakkan di antara kanak-kanak lelaki dan perempuan
1.

SIDEK BERSAUDARA
DATO SIDEK

DATUK MISBUN, RAZIF, JALANI, RAHMAN, RASHID

DATO LEE CHONG WEI

FAKTOR SITUASI DAN PERSEKITARAN


Motivasi individu elemen penting yang

menjelaskan faktor situasi dan persekitaran.


Perkara yang membentuk motivasi -

penetapan matlamat.
Sebab-sebab meneruskan penglibatan dalam

aktiviti sukan :

1. Mengetahui matlamat yang ingin dicapai

terlebih dahulu serta matlamat tersebut boleh dicapai. 2. Persepsi tentang kebolehan diri untuk mencapai matlamat. 3. Atribusi yang diberikan apabila berjaya mencapai matlamat.

FAKTOR PERSONAL
Menurut Singer (1984), setiap individu

mempunyai kemampuan serta tahap kemahiran tersendiri dalam sesuatu jenis sukan.

KESEDIAAN
Malina (1988) - tahap di mana seseorang

individu sudah bersedia dari segi kematangan serta kemahiran yang membolehkan mereka berjaya dalam aktiviti yang diceburi.
Faktor-faktor kesediaan :

kematangan

pembelajaran

motivasi

KEMATANGAN
Proses perkembangan yang dikawal oleh

faktor intrinsik, terutamanya gen. Interaksi kanak-kanak dengan persekitaran membentuk maklumat serta pengalaman baru. Bee 1995; Rohani 2001 - interaksi pengaruhpengaruh tersebut membantu menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum.

PEMBELAJARAN
Malina (1988) - proses pembelajaran menjadi

lebih mudah dan efisien pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan seseorang individu.
Tahap kritikal bagi proses pembelajaran

kemahiran sukan apabila tahap pemprosesan sensori (mental) dan respons motor berfungsi pada tahap yang optimum.

MOTIVASI
Sage (1977) - tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu situasi.
Wann (1977) - proses kebangkitan dalam diri

individu yang membantu dalam usaha mengarah serta mengekalkan kelakuan yang diingini.

SEBAB KANAK-KANAK MELIBATKAN DIRI DALAM SUKAN

Mencari keseronokan Bersenam dan meningkatkan kecergasan fizikal

Belajar serta meningkatkan kemahiran diri

PENGLIBATAN DIRI KANAKKANAK DALAM SUKAN


Mencapai kejayaan Menjalin persahabatan dengan rakan baru

Kegembiraan

SEBAB KANAK-KANAK MENARIK DIRI DARI SUKAN

1. PERBANDINGAN KOMPARATIF
Membandingkan diri dari segi kemampuan motor dengan orang lain. Input yang diberikan secara lisan seperti katakata semangat dan pujian merupakan rangsangan positif.
Ejekan, celaan serta komen yang pedas

merupakan rangsangan yang negatif.

2. PERSEPSI TENTANG KEKURANGAN KEMAMPUAN DIRI Kanak-kanak akan menarik diri jika mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berjaya dalam aktiviti tersebut.
Semakin usia meningkat, kayu ukur

kejayaan dinilai berdasarkan perbandingan dan pengikirafan sosial.

3. TAHAP MOTIVASI YANG RENDAH


Kanak-kanak tidak memerlukan ganjaran serta sesuatu yang berbentuk luaran. Bagi mendapatkan ganjaran, mereka terpaksa berlatih bersungguh-sungguh .
Akhirnya, keseronokan hilang dan mereka

tidak berminat lagi untuk meneruskan aktiviti

4. STRESS PERTANDINGAN
Scanlan dan Passer (1978)- stress

pertandingan sebenarnya melibatkan persepsi dan bukan tekanan pertandingan (situasi) itu sendiri. Kanak-kanak bimbang persepsi tentang kemampuan mereka dalam pertandingan tersebut (berkemampuan atau tidak) dan persepsi tentang akibat yang bakal diterima di akhir pertandingan .

PENDEKATAN MELATIH KANAK-KANAK DALAM SUKAN

Berikan pujian

Ikhlas ketika beri pujian

Berikan ganjaran

Ubahsuai aktiviti

Mewujudkan suasana yang tidak terlalu menekan kepada kanak-kanak

Ekspektasi terhadap kanak-kanak adalah realistik

Ubahsuai peraturan permainan

Tumpukan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran kemahiran sukan

PERANAN IBU BAPA DALAM SUKAN

SOKONG PANTAU

EMOSI KEPERLUAN ALATAN DISIPLIN AKADEMIK PUJIAN GANJARAN

MAKLUM BALAS

PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH IBU BAPA


Hormati jurulatih anak

Beri sokongan yang tidak berbelah bagi

Beri kasih sayang dan sokongan tanpa syarat

Kekal tenang dan sabar semasa anak bermain

Ingatkan anak agar memberikan komitmen, bekerja keras, dan menjadi seorang atlet yang baik.

PERKARA YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH IBU BAPA


Memberi tekanan untuk menang

Menganggap penglibatan anak dalam pelaburan


dan mengharapkan sesuatu sebagai balasan.

Mengkritik anak atau memberikan analisis selepas perlawanan Memberi layanan yang berbeza kepada anak anda bergantung prestasi
Beritahu anak lawan mereka tidak bagus dan mereka harus mengalahkan lawan.

KES KEMATIAN KANAKKANAK KETIKA BERSUKAN

SEKIAN

TERIMA KASIH