Anda di halaman 1dari 16

Menjelang 2020, kita ingin melihat sebuah negara Malaysia yang maju

tetapi biarlah kemajuan itu berasaskan nilai dan norma masyarakat Malaysia

SISTEM SOASIAL

Hasil Pembelajaran
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan konsep dan susun lapis masyarakat.

Peta Konsep
Susun Lapis Masyarakat

Golongan Pemerintah

Golongan Di Perintah

KONSEP
Pembahagian anggota masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas sosial yang berlainan kedudukan dan disusun dalam satu hierarki Pembahagian dipengaruhi oleh:
Kekayaan Kekuasaan Gaya Hidup Peluang Hak Tanggungjawab

Susun Lapis Masyarakat Melayu


Sultan/Raja/Y ang DI Pertuan

Keluarga dan Kerabat di Raja

Golomgan Pemerintah

Pembesar/Pentadbir
Ulama Istana

Rakyat Biasa
Rakyat Hamba Golongan DiPemerintah

SULTAN
Pemerintah Tertinggi Memiliki kuasa dan Kewibawaan Lambang Perpaduan Negeri Mempunyai Kuasa Mutlak Konsep daulat dan derhaka Pengganti adalah waris/keturunan darah raja

Kerabat Diraja
Golongan anak Raja Bergelar Raja atau Tengku Memiliki kuasa tertentu jika dilantik raja Memiliki keistimewaan seperti dimiliki Raja tetapi tidak boleh mengatasi Raja

Bangsawan & Pembesar


Terdiri daripada pembesar dan kaum kerabat Bertindak sebagai pentadbir Bertindak sebagai penasihat kepada sultan Dilantik dan diberi surat tauliah Memiliki kuasa dan pengaruh sendiri di atas kawasan kekuasaannya

Ulama dan Pendeta


Golongan dianggap cerdik pandai Sebagai rujukan dal hal-hal tertentu Pendeta
Pakar dalam bidang kesenian,kebudayaan,kesusasteraan,adat istiadat, salasilah raja Pakar rujuk raja,golongan istana, penulis dan perawi diraja

Ulama
pakar dalam bidang agama islam Dilantk sebagai guru, ketua agama dan kadi Penasihat sultan dalam hal agama

Penghulu
Ketua pentadbir peringkat kampung Dilantik dari kalangan rakyat biasa Menjalankan tugas atas arahan pembesar daerah Memiliki kuasa penuh ke atas anak buahnya Pendapatanya berdasarkan cukai perdagangan dan bayaran sebahagian hasil pendapatan anak buah Tugas
Menyelesaikan pertikaian anak buah Memelihara keamanan kampung Mengarahkan rakyat melaksaakan tugas pemerintah Lambang perpaduan kampung

Rakyat Biasa
Masyarakat peribumi Masyarakat kebanyakan Meliputi petani,nelayan, pedagang dan tukang Kehidupan harian berbentuk sara diri Ada yang mahir seperti ahli tenun, penghibur diraja,pemain sandiwara, bomoh,dukun,pawang,guru agama Golongan saudagar, peniaga,tokoh agama dianggap mempunyai taraf sosial yang tinggi

Rakyat Asing
Bukan penduduk peribumi Pedagang,mubaligh,santeri Ada yang berkahwin dengan masyarakat setempat Terlibat sebagai tentera upahan, pelombong bijih timah, pedagang runcit dan borong Mengamalkan tradisi masing-masing Terikat dengan undang-undang negeri

Hamba
Golongan paling bawah Dikawal oleh peraturan dan pemerintah Hamba kepada pembesar dan orang kaya Tugas
Menjadi tenaga kerja Menjadi pegawai kepada tuanya Patuh kepada tuannya

Hamba berhutang

Orang Berhutang

Hamba Waris Hamba Bayar

Anak Emas

Soalan Latihan
Sistem sosial masyarakat Melayu hari ini telah mengalami transformasi sejak kedatangan penjajahan Barat. Bincangkan sistem sosial tersebut? Jelaskan sistem lapis masyarakat Melayu Tradisional dari segi golongan pemerintah dan diperintah?

Tiada halangan untuk mengambil bahan dan dikongsi bersama, tiada apa yang saya tinggalkan kecuali ilmu semoga diberi sedikit pahala dari yang Esa..amin