Anda di halaman 1dari 7

Peringkat-peringkat Kemahiran Bertutur

Kemahiran Peringkat Permulaan


Melafazkan sesuatu secara bertatasusila Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar Menyoal untuk mendapatkan maklumat Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi Menyoal berdasarkan situasi-situasi tertentu

Sambungan
Bertindak terhadap soalan-soalan mudah Memberi arahan Mengingat dan menyebut ayat, puisi, dialog pendek Membuat ayat tentang diri sendiri, rakan, ibu bapa dan sebagainya Membuat ayat pendek berdasarkan sekeping gambar atau gambar bersiri

Kemahiran Peringkat Pertengahan


Membuat huraian tentang objek atau gambar Bercerita berdasarkan gambar atau gambar bersiri Menceritakan pengalaman atau sesuatu peristiwa (dengan berpandukan pada isi atau nota pendek) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu

Sambungan
Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang masa bersekolah, persekitaran di rumah dan sebagainya Membaca iklan, peraturan dan lain-lain Membuat ucapan pendek dan mudah Memberi komen secara mudah Memberi ulasan, pendapat atau pandangan secara mudah

Kemahiran Peringkat Maju


Menceritakan sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog Bertanya untuk mendapatkan maklumat, misalnya maklumat tentang arah, proses, prosedur, peraturan dan sebagainya

Sambungan
Menerangkan proses, kejadian, prosedur, peraturan Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat Memberi ceramah, syarahan (disediakan) Mengambil bahagian dalam perbahasan, perbincangan, forum, seminar dan lain-lain (nota disediakan) Mengambil bahagian dalam drama, lakonan Mendeklamasi sajak Menyampaikan laporan atau ulasan Mengkritik cerpen, puisi, novel