Anda di halaman 1dari 11

Menengah Tinggi

Menegah Rendah Sekolah Rendah Nursery

Pengajian Tinggi

Jepun mewajibkan setiap warganegara bersekolah selama 9 tahun di sekolah rendah dan sekolah menengah rendah (dari usia 6 hingga 15 tahun)

Aktiviti-aktiviti: Bercerita Bermain Belajar menggunakan learning tools

Laporan akan dicatatkan Contohnya: pukul berapa makan, suhu badan, aktiviti kegemaran hari ini, pencapaian terbaru, selera makan dan sebagainya.

TAMBAH = Dua digit TOLAK = Dua digit PANJANG = Buat perbandingan antara ukuran objek-objek. GEOMETRI = Kenali ciri-ciri geometri.

DARAB = Mengira darab sehingga 81 & memahami jadual darab. SUKATAN = Mengira waktu jam dan memahami (mm,cm,m,km)

NOMBOR = Tambah tolak gunakan abakus. GRAF = Baca dan lukis graf. SUKATAN = Hubungkait mengenai hari,jam, minit dan saat. Faham berat dan isi padu.

NOMBOR- mengetahui nombor dari 100 juta hingga trillion. Membundarkan nombor tersebut dan menggunakan dalam kehidupan seharian. PENAMBAHAN- dapat menambah nombor 6 digit atau lebih dan boleh membuat anggaran. DARAB DAN BAHAGI- boleh membahagi sehingga nombor 5 digit SUKATAN- geometri, perpuluhan, graf, isipadu

NOMBOR- mengetahui nombor genap dan ganjil PERATUS- memahami konsep peratus PERPULUHAN- memahami nilai dalam perpuluhan SUKATAN- graf, ispadu,

NOMBOR- mengetahui tentang faktor, menganggar pendaraban dan mencari nombor gandaan sepunya. NISBAH- membandingkan dan mengambangkan nisbah dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehariaan ISIPADU- mampu mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dan paham konsep isipadu.