Anda di halaman 1dari 9

FIQH MUAMALAT & FIQH

MUNAKAHAT

TAJUK : AR-ROHNU (GADAIAN)


UNTUK :
USTAZ FAUZI ABDUL MAJID

DISEDIAKAN OLEH :

AMINAH SYUHADAH ZULKEFLI


AISHAH SHAMSUDIN
NURFARHANA SAMSHUDDIN
SHAZANA MUHAMED SA’AD

PISMK 7.01(PENGAJIAN AGAMA)


Definisi Ar-Rohnu dari sudut
bahasa ialah tahan.

Definisi Ar-Rohnu dari sudut


istilah ialah menjadikan sesuatu
barangan sebagai cagaran bagi
sesuatu hutang dan ia akan menjadi
bayaran jika tidak dijelaskan hutang
itu nanti.
Definisi dalam sistem perbankan Islam, Ar-Rahnu
bermaksud kontrak mengenai aset yg berharga yg
dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman.

Bank juga berhak menjual cagaran tersebut


sekiranya pelanggan gagal menjelaskan hutangnya
pd waktu yg telah ditetapkan. Pihak bank juga
akan memulangkan baki harga barangan tersebut
setelah ditolak jumlah hutangnya.

Contohnya: Seorang peniaga kecil menggadaikan


barang kemasnya kpd pihak bank utk
mendapatkan wang tunai bagi menambahkan
modal perniagaannya.
DALIL HARUSNYA AR-ROHNU
(GADAIAN)
Dalil: Surah al Baqarah ayat 283.

Hadis Nabi S.A.W yang bermaksud:


Baginda Nabi Muhamad S.A.W telah menggadai
baju besinya kepada seorang Yahudi dengan tiga
gantang (Sa’).
Hadis Nabi S.A.W:
Rasulullah S.A.W telah menggadaikan baju besi
kepada seorang Yahudi di Madinah dan baginda
mengambil 30 gantang barli daripada Yahudi
tersebut untuk dimakan oleh keluarga baginda.
HUKUM

Jumhur ulama berpendapat muamalat gadaian


adalah diharuskan baik ketika seseorang itu
bermastautin, bermukim atau dalam keadaan
bermusafir.

Dalil :
Surah Al Baqarah : 283
Jumhur ulama mengatakan sah kepada sesiapa yg
menggadaikan barangan yang tertentu jumlahnya,
harta yang dapat dipindahkan; seperti emas perak
serta harta yang tidak dapat dipindahkan; seperti
kebun dan tanah.
Jumhur ulama menambah ; akad gadaian dikira
sah dengan ada lafaz ijab dan kabul.
HIKMAH GADAIAN

Pertolongan kepada mereka yang terdesak dan


memerlukan.
Dapat menjamin wang yang dihutangkan kepada
seseorang.
Memudahkan orang yang memerlukan hutang
mendapatkan wang apabila terdesak.
Lahirnya perasaan kasih dan sayang dan kasih mesra
sesama manusia.
Menjaga kemaslahatan manusia ketika mereka
mengadakan muamalat gadaian.
BIBLIOGRAFI

Ustaz Abdul Latif Muda &Ustazah Rosmawati Ali


(1997), Teks Komprehensif Pengajian Islam STPM,
Pengantar Fiqh : Pustaka Salam Sdn Bhd, Kuala
Lumpur.
Tasawur Islam.