Anda di halaman 1dari 31

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

NOOR AIN BT MOHD YUSOFF NUR AISYAH BT GHAZALI SITI NURAIN FARAHIYAH BT SALLEHUDDIN IZZUDDIN SHAH MUZAFFAR SHAH

Tanggunjawab Guru

.
Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi, iaitu ketika murid berada di sekolah rendah.
Dalam era globalisasi, peranan guru semakin kompleks dan mencabar.

1 . Pengamal Ilmu dan Kemahiran Amal menurut Kamus Dewan bermaksud


perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang.
Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah

segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia, akhirat, lahir, batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dll.

Peranan Guru
Guru sek. Rendah perlu lebih mendekatkan diri

mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa, bertindak sebagai pembimbing, pembentuk tingkahlaku, agen sosial, agen perubahan, penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. Pengamal ilmu membawa maksud mencintai, menguasai, sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

Guru perlu mengamalkan sikap ingin belajar untuk mengajar, sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti:

- pembacaan - menjalankan penyelidikan - menghadiri kursus/seminar/forum - kolaborasi dengan rakan sejawat - serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.

Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan

minda kelas pertama. Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya, guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini &
relevan.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.

- berupaya untuk berfikir & bersikap


positif. - Pelaksanaan tugasnya, bentuk perhubungan & interaksinya, keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. - Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.

Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana:

perkembangan ilmu berlaku secara berterusan - guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid - dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta - dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.

Menurut Mohd. Idris Jauzi(1990):

Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu, guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan. Antaranya ialah:
- mempersiapkan diri dari segi keilmuan - meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat. - melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.

Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG)


Disamping amalan nilai, guru seharusnya dilengkapi dengan :
- Ilmu Pengetahuan dan
- Kemahiran

Ilmu Pengetahuan
Meliputi: Pengetahuan am Mata pelajaran / bidang diajar Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi

Contoh Ilmu Pengetahuan


Ilmu Psikologi Contoh: I. Teori2 perkembangan
-kognitif, fizikal, emosi

II. Teori2 pembelajaran


-Humanisme, Behaviourisme,Sosial, kognitif dan Konstruktivisme dll

Ilmu Sosiologi Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi, corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai.
Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau

masalah pendidikan secara mendalam.


Contoh: masalah disiplin, konflik antara guru & guru, guru & staf bukan akademik dll. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.

Kemahiran
Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah:
- kemahiran pedagogi dan - kemahiran generik.

Contoh kemahiran
I. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah.
Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi

melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, serta pengurusan bilik darjah.
15

PENDEKATAN

STRATEGI

PEDAGOGI

KAEDAH

AKTIVITI

TEKNIK

16

II. Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : - kemahiran berfikir - kemahiran komunikasi - kemahiran fasilitator - kemahiran ICT - kemahiran belajar - kemahiran menilai dll.

Rumusan
Sebagai pengamal ilmu, guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat, berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P.

2. Pembimbing Menurut Crow dan Crow(1983):


Dalam konteks pendidikan, bimbingan merujuk kpd pemberian bantuan atau pertolongan yg betul kpd murid.
Sherzer dan Stone mendefinisikan bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing individu yg

memerlukannya untuk mencapai pengetahuan & kemahiran tertentu.

kefahaman,

Shahril @ Charil Marzuki, et.al.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti

berikut: I. Perancang II. Fasilitator III. Pengurus pembelajaran IV. Penyampai ilmu V. Pembentuk akhlak VI. Pembimbing VII. Model

Peranan Guru Sebagai Pembimbing


I. menyemai minat & motivasi terhadap mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid.
II. Membimbing pelajar mengenalpasti kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi, agar potensi murid dapat dioptimumkan.

III. Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran, sosio emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial, emosi, mental & fizikal.
IV. Membimbing pelajar menjadi insan yg positif & dapat memberi sumbangan kpd masyarakat.

Rumusan
Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi, akademik dll.
Bimbingan yg diberi akan dapat menolong murid menyediakan perancangan persekolahan sesuai dgn kebolehan, minat & perkembangan masing2.

3. Pengamal Reflektif
Richard, J.C: Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses yang melibatkan sesuatu pengalaman dikutip, diberi pertimbangan dan dinilai untuk sesuatu tujuan.

Dewey (1975) : Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif,teliti dan bersungguhsungguh terhadap kepercayaan atau sesuatu yang didakwa sebagai pengetahuan,berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu

Umumnya

Refleksi merupakan usaha penuh sedar seseorang individu memaknakan pengalamannya ke arah membantu meningkatkan celik akal mengenai kepercayaan, sikap, pengetahuan dan amalan sendiri yang melibatkan proses merenung,menganalisis,membuat justifikasi serta mengemukakan cadangan dan tindakan untuk membaiki diri.

What is reflection in the teaching context?


Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behaviour critically and continuously refining it

Membantu: Mengapa Refleksi Penting? Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik,kritis dan kreatif Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,moral,nilai dan estetika Mengubah tingkahlaku

Proses Refleksi
DISKRIPSI (Apakah yg telah berlaku?) PELAN TINDAKAN (Jika peristiwa sama berlaku lagi, apa tindakan saya akan ambil?) PERASAAN (Apakah yg saya rasa & fikirkan masa itu?)

KESIMPULAN (Apakah tindakan lain yg mungkin saya ambil?) ANALISIS (Apakah pengertian situasi itu pada saya)?

PENILAIAN (Apakah yg baik/buruk tentang pengalaman itu?)

Refleksi dan Perguruan


Dalam konteks perguruan,kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987)

Rumusan
Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi

pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap P&P demi meningkatkan pencapaian pelajar & mengatasi setiap masalah yg timbul.

Anda mungkin juga menyukai