Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

Sarana
(Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu.
– kamus Dewan Edisi keempat

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

1

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

Ibu Bapa
Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya.
Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta:

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

2

com/2011/09/ 18/two-top-students-share-their-recipefor-success/ Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti dan Swasta: 3 .theborneopost. memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak http://www.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Sarana Ibu Bapa Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun.

Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 4 . Komuniti & Sektor Swasta Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah Objektif abihulwa.blogspot. com Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Bagaimana? Sarana ibu Bapa: • Membangkitkan kesedaran melalui soal selidik/muhasabah • Membuka peluang berkongsi pengalaman melalui Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG Semua orang berfikir untuk mengubah dunia. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 5 .Inisiatif Ibu Bapa. tapi tiada yang berfikir untuk mengubah dirinya – Tolstoy Inisiatif Ibu Bapa.

blogspot. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 6 .Inisiatif Ibu Bapa.com Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Natijahnya  Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat  Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat  Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah Sumber: anyshazwanie.

Sarana Ibu Bapa  Menekankan penglibatan ibu bapa dalam Inisiatif Ibu Bapa.0 > Status negara maju > Wawasan 2020  Menangani isu-isu keibubapaan yang boleh diatasi  Literatur :  PISA 2009 (PISA: – Program Pentaksiran Murid Antarabangsa). Komuniti & Sektor Swasta pembelajaran anak  Asas:  GTP 2. dijalankan oleh OECD. (Organisation for Economic Cooperation dan Development – Programme for International Student Assessment Pertubuhan untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan bahawa cara bagaimana ibu bapa menggunakan masa bersama anak di rumah mempengaruhi kejayaannya. Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 7 .

Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Kajian dalam negeri  Profil gaya didikan ibu bapa pelajar cemerlang berbanding pelajar lemah (Othman bin Md.  Program intervensi yang inovatif dan komprehensif bagi meningkatkan kemahiran tingkah laku keibubapaan dan fungsi keluarga perlu diadakan bagi membantu ibu bapa menjana kemahiran dalam merangsang perkembangan anak. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 8 . Johan & Normalina bt Md Nazeri.Inisiatif Ibu Bapa. UPM)  kualiti tingkah laku keibubapaan mempengaruhi tahap estim diri anak. RumayaJuhari & Rojanah Kahar. Rozumah Baharudin. UTM)  Ibu bapa hendaklah memilih gaya didikan yang sesuai dengan pembesaran anak supaya anak terbabit menjadi seorang yang mempunyai nilai positif di dalam dirinya  Tingkah Laku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkah Laku Anak dalam Keluarga Berisiko di Luar Bandar (Zarinah Arsat.

UPM)  Tingkah laku keibubapaan ibu keseluruhan dipengaruhi oleh sumber pendidikan yang diterima ibu.Inisiatif Ibu Bapa.  Komunikasi yang terbuka membolehkan ibu bapa menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan. Inisiatif Ibu Bapa.  Ibu bapa perlu mempelajari bagaimana untuk menjadi pendengar yang aktif dan juga mengsahihkan keperluan dan permasalahan anak  Program inovasi yang inovatif dan komprehensif bagi meningkatkan kemahiran tingkahlaku keibubapaan dan kefungsian keluarga perlu diadakan. kemesraan dan sokongan. Komuniti & Sektor Swasta  Perkaitan antara faktor sosioekonomi dan kualiti tingkahlau keibubapaan dalam keluarga berisiko (Zarinah Arshat & Rozumah Baharudin. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 9 .

 Inisiatif Ibu Bapa. Aminah Ahmad & Ismi Arif Ismail.Inisiatif Ibu Bapa. ibu bapa haruslah membina perbincangan. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 10 . penjagaan & komunikasi ke atas pencapaian akademik pelajar  Untuk menghasilkan pencapaian yang tinggi. Jamilah Othman. UPM)  Tahap perbincangan dan komunikasi adalah sederhana Penjagaan ibu bapa terhadap anak-anak adalah pada tahap rendah  Hubungan signifikan di antara penglibatan ibu bapa dari segi perbincangan. Hamid. Komuniti & Sektor Swasta  Hubungan antara penglibatan Ibu bapa dan pencapaian akademik pelajar miskin di Negeri Selangor (Zuklifli Abd. penjagaan dan komunikasi dengan anak-anak di rumah.

pihak sekolah boleh menekankan lagi kepentingan keterlibatan ibu bapa dalam masalah pembelajran anakanak”. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 11 .. Azizi Hj Yahaya. Yusof Boon & Kamaliah Noordin.memberi kesedaran dan latihan kepada ibu bapa Inisiatif Ibu Bapa.apabila kajian ini menunjukkan secara jelas hubungan antara gaya keibubapaan dengan pencapaian pelajar. Komuniti & Sektor Swasta Hubungan antara Konsep Kendiri.Inisiatif Ibu Bapa..Madya Dr. tentang aspek-aspek kemahiran keibubapaan”  “. UTM)  “Dalam alam persekolah peranan ibu bapa kurang diberi tumpuan berbanding peranan gru-guru atau institusi sekolah sedangkan kajian telah menunjukkan bahawa pengaruh dan tingkah laku ibu bapa sangat luas”  “. Motivasi dan Gaya Keibubapaan dengan Pencapaian Pelajar (Prof.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 12 . maka keyakinan untuk berjaya turut tinggi. tidak menunjukkan sebarang hubungan signifikan dengan pencapaian pelajar Inisiatif Ibu Bapa. walaupun perbezaannya tidak begitu ketara.Inisiatif Ibu Bapa. pencapaian bertambah cemerlang instrinsik dalam kalangan responden. Komuniti & Sektor Swasta Dapatan Kajian Prof. Azizi:  Jika keyakinan kendiri pelajar tinggi. ialah gaya autoritatif”  Motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada motivasi  “Gaya kepimpinan yang paling dominan dalam kajian ini  Gaya yang lebih berkesan ialah gaya autoritatif  Gaya permisif kurang berkesan  Gaya kecuaian.

menguruskan mereka. bukan setakat memfokus kepada silibus dan pelaksanaannya.Inisiatif Ibu Bapa. cuba bertingkah laku dan bergaul dengan anak-anak mereka dengan gaya yang dapat memberi sokongan maksima untuk mempertingkatkan pencapaian mereka Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Cadangan Prof Azizi:  KPM Memberi tumpuan yang lebih dalam melatih pendidik dari asapek-aspek psikologi remaja. membina persekitaran pembelajaran dan menggunakan pendekatan pengajaran yang dapat meningkatkat konsep kendiri dan tahap motivasi keibubapaan masing-masing.  Ibu bapa dicadangkan meningkatkan kemahiran gaya  Ibu bapa seharusnya. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 13 .  Para pendidik perlu mahir membina hubungan dengan pelajar. secara sedar.

Komuniti & Sektor Swasta Memperkasa pendidikan (Dalam konteks inisiatif ibu bapa.Inisiatif Ibu Bapa. komuniti & swasta)  Meluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar  Berubah dari Sistem Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran  Menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 14 .

Sebahagian daripada 52% masanya di rumah dan komuniti boleh digunakan untuk belajar supaya wujud kesinambungan amalan pembelajaran. Kegunaan Masa Murid Kegunaan masa murid berumur 7 – 16 tahun. 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 33% 52% 15% 15 . berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5. Komuniti & Sektor Swasta Meluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar Anak hanya berada di sekolah 15% daripada masanya. sampel jadual waktu murid. SUMBER: KPM.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah).Inisiatif Ibu Bapa. 2011 Sekolah Tidur Rumah dan Komuniti Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Berubah dari Sistem Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran  Sistem Persekolahan: Pembelajaran berlaku di sekolah  Sistem Pembelajaran: Pembelajaran berlaku di mana- mana – sekolah. rumah dan komuniti.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 16 .  Sistem Pembelajaran memerlukan kerjasama pendidik. ibu bapa dan komuniti supaya dapat menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran  Sistem Pembelajaran berupaya menghasilkan pelajar cemerlang Inisiatif Ibu Bapa.

membimbing kerja rumah & memberi kelas tambahan (jika perlu) 17  pujian dan rangsang. makan. awasi pergerakan anak & memberi pendidikan agama/moral  berbincang mengenai pelajaran. jadual belajar. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .Inisiatif Ibu Bapa. mengambil tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran membaca. mendengar cerita Sokongan terhadap kecemerlangan anak sekolah dari anak. mengawasi kerja rumah. beraktiviti. aktiviti Inisiatif Ibu Bapa. keselesaan. Komuniti & Sektor Swasta 4 isu Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak buku rujukan  ruang belajar. dorongan dan motivasi. kekemasan &  berbual.

Komuniti & Sektor Swasta 6 Peranan Ibu Bapa  Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah menjaga.  Penyokong – menyokong.Inisiatif Ibu Bapa. mengajar. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 18 . menggalakkan. anak  Mentor – menasihat. tenang dan bahagia sahabat  Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai Inisiatif Ibu Bapa. meyakinkan  Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di sekolah  Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram. membimbing. menunjuk cara dsb. menyokong. mempertahan.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Kandungan Utama Sarana Ibu Bapa Anak? Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa Analisis Keseluruhan oleh Ibu Bapa Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? Beberapa Contoh Amalan Terbaik Peranan Ibu Bapa Borang A: Penyertaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah 19  Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran          Inisiatif Ibu Bapa.

Penyediaan suasana pembelajaran 2. Interaksi sosial dengan anak 3. Komunikasi dengan anak 4. Selesai masalah / sertai KSIB Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Amalan terbaik 3. Komuniti & Sektor Swasta Langkah-langkah Menggunakan Sarana Ibu Bapa 1 Jawab Soal Selidik Empat elemen: 1. Sertai KSIB (Borang A) 2. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 2 Analisi s Kendiri Skor dan indikator 3 Cuba selesai masalah 4 KSIB / Khidma t Bantu 1. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 20 . Beri khidmat kepada sekolah (Borang B) Rujuk: 1. Carta alir 2.

Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 21 . Komuniti & Sektor Swasta Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam 6 aktiviti sekolah       Hari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1 Hari Penetapan Target Hari Pelaporan Mesyuarat Agong Tahunan PIBG Hari Sukan Hari Ucapan/Penyampaian Hadiah Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 22 .Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Hasilnya Malaysia yang Gemilang Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful