Anda di halaman 1dari 28

PQE 3101 TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN

TAJUK: Tafsir ayat aqidah


NAMA PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN HAJJAH CHE NAZRAH BINTI YUSOF NOR WAHIDAH BINTI MOHD KAHAR SITI NOR FATIMAH BINTI AZIK

Surah al-Baqarah ayat 1-5

Maksudnya: 1. Alif, Laam, Miim. 2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang

Yang (hendak) bertaqwa


3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan)

sebahagian dari rezeki Yang Kami berikan kepada mereka.


4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). 5. mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang Yang berjaya.

Beberapa surah dalam al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif
lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang Tahu. Ada yang berpendapat bahawa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahawa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bshawa al-Quran itu diturunkan dalam bahasa arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa empat ayat yang pertama diturunkan dari surah al-Baqarah iaitu ayat 2,3,4 dan 5 membicarakan sifat-sifat dan perbuatan orang mumin.

Diriwayatkan: al-Farabi dan Ibnu Jarir

Pengajaran
-Orang yang beriman melaksanakan Ibadah solat dengan sempurna. -Orang mumin ialah orang yang bertaqwa dan menjauhi segala larangan-Nya

-Menginfakan harta dijalan Allah, meliputi perbelanjaan untuk kepentingan jihad, pembangunan pendidikan, rumah-rumah sakit, pusat penyelidikan ilmiah dan lain-lain

-Mereka yang mendapat petunjuk Allah ialah orang yang beruntung

Kaitan dengan isu semasa

Lahirnya pejuang-pejuang agama

Lahirnya Para ilmuan Meneruskan tampuk pemerintahan Islam


Menjadikan Allah dan Rasul sebagai sandaran

Hanya takut akan Allah dan Rasul Melakukan sesuatu kerana cinta akan Allah dan Rasul

Sentiasa mendalami ilmu agama sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Ikhlas dalam beribadah

Tidak Bertaqwa Kepada Allah dan Rasul

Surah Al-Baqarah ayat 138-141

Maksudnya:
138. (Katakanlah Wahai orang-orang Yang beriman: "Ugama Islam, Yang Kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah Yang mencorakkan seluruh

kehidupan Kami Dengan corak Islam); dan siapakah Yang lebih baik celupannya
daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat".

139. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Patutkah kamu (hai kaum Yahudi dan
Nasrani) membuat bantahan terhadap Kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaanNya ? padahal Dia lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami (faedah) amal Kami dan bagi kamu pula (faedah) amal kamu (kalau diikhlaskan), dan Kami adalah (mengerjakan amal dengan) ikhlas kepadanya;

140. "Atau Patutkah kamu mengatakan, Bahawa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail,
dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, (padahal ugama mereka telahpun ada sebelum adanya ugama Yahudi atau ugama Kristian itu)?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Adakah kamu Yang lebih mengetahui atau Allah? dan siapakah Yang lebih zalim daripada orang Yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) Yang telah diberikan Allah kepadanya?" dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa Yang telah kamu lakukan. 141. mereka itu adalah satu umat Yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka

(balasan) apa Yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa
Yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa Yang mereka telah lakukan.

Pengajaran
Jangan mensyirikkan Allah Allah sebaik-baik sandaran

Setiap perbuatan diiringi dengan balasan.

Ikhlas dalam kehidupan

Kaitan dengan isu semasa


Ajaran sesat Contoh: Kerajaan Langit( Ariffin Mohamad) -Mengaku dilantik sebagai wakil kerajaan langit -Memantau keadaan dunia supaya selamat dan tiada sengketa sesama sendiri baik. Hujah kesesatan: Rukun Iman Ayah Pin i. Percaya kepada Allah ialah dengan kita kenal atau cam dia. ii. Beriman kepada Rasul ialah dengan cara berjumpa dengan Rasul-Rasul. iii. Kitab Al-Quran adalah cantuman daripada empat kitab. iv. Malaikat dijadikan daripada Nur Muhammad dan malaikat seperti manusia. v. Ayah Pin tidak percaya adanya langit dan bumi digulung atau dihancurkan pada hari kiamat sebab belum berjumpa lagi. vi. Pegangan Ayah Pin ialah setelah dia buat semua, dapatlah Qada' dan Qadar masing-masing bahagian.

Surah al-Anam ayat 11-19

Maksudnya:
11. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah Bagaimana akibat buruk (yang

menimpa) orang-orang Yang mendustakan (Rasul-rasul) itu."


12. Bertanyalah (Wahai Muhammad): "Hak milik siapakah Segala Yang ada di langit dan di bumi?" katakanlah: "(Semuanya itu) adalah milik Allah. ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Demi Sesungguhnya ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat Yang tidak ada sebarang syak padanya". orang-orang Yang merugikan diri

sendiri (dangan mensia-siakan pengurniaan Allah), maka mereka


(dengan sebab Yang tersebut) tidak beriman.

13. dan bagi Allah jualah apa Yang ada pada waktu malam dan siang; dan Dia
lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. 14. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Patutkah Aku mengambil (memilih) Pelindung Yang lain dari Allah Yang menciptakan langit dan bumi, dan ia pula Yang memberi makan dan bukan ia Yang diberi makan?" katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya menjadi orang Yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan Dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali Engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu. ' " 15. katakanlah: "Sesungguhnya Aku takut jika Aku derhaka kepada Tuhanku, (akan dikenakan) azab hari Yang besar (hari kiamat)".

16. sesiapa Yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sesugguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya; dan itulah kejayaan Yang jelas nyata. 17. dan jika Allah mengenakan (menimpakan) Engkau Dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun Yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri; dan jika ia mengenakan (melimpahkan) Engkau

Dengan kebaikan, maka ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.


18. dan Dia lah Yang berkuasa atas sekalian hambaNya (dangan tadbir dan takdir); dan Dia lah Yang Maha Bijaksana serta amat mendalam pengetahuanNya.

19. Bertanyalah (Wahai Muhammad): "Apakah sesuatu Yang lebih


besar persaksiannya?" (bagi menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi saksi antaraku Dengan kamu, dan diwahyukan kepadaKu

Al-Quran ini, supaya Aku memberi amaran dengannya kepada kamu


dan juga (kepada) sesiapa Yang telah sampai kepadanya seruan AlQuran itu. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui Bahawa ada

beberapa Tuhan Yang lain bersama-sama Allah?" katakanlah: "Aku


tidak mengakuinya". Katakanlah lagi: "Hanyasanya Dia lah sahaja Tuhan Yang Maha Esa, dan Sesungguhnya Aku adalah berlepas diri

apa Yang kamu sekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla)".

Asbab an-nuzul
Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa an Nahham bin Zaid, Qardum bin Kaab dan Bahri bin Umair datang menghadap Rasulullah dan berkata: Hai Muhammad! Engkau tidak mengetahui bahawa ada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah bersabda: Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dengan penjelasan itu, maka aku diutuskan dan kepada

kepercayaan itu aku berdakwah.


Maka Allah menurunkan ayat ini (Surah al-Anam : 19-20) sebagai penjelasan bahawa Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagaimana yang mereka ketahui dari kitab Taurat. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Pengajaran ayat
Mengembara ke tempat bersejarah untuk mengambil iktibar daripada umat

terdahulu.

Allah yang berkuasa ke atas


segala sesuatu.

Pengajaran ayat

Amar maruf Nahi munkar

Nabi Muhammad sebagai

utusan Allah

Isu semasa
Mengembara ke tempat bersejarah
Contoh: Mekah, Madinah, Palestin dan Mesir.

Mekah
Contoh: Kiblat Umat Islam

Madinah
Contoh: Masjid Nabawi Tempat kelahiran nabi

Rujukan
http://www.wardinasafiyyah.com/penulisan/isu-

semasa/45-perjalanan-ke-bumi-anbiya-al-qudspart-1-

http://bumianbiya2u.blogspot.com/
http://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/11/sye

d-qutb-perjuangan-dan-sumbangan-bhg.html

http://hassanadlio.blogspot.com/2008/07/tok
oh-sayyid-qutb-rela-mati-membela.html

http://ohartis.com/2012/08/biodata-dansiapakah-ustaz-azhar-idrus-sebelum-bergelar-

pendakwah/
http://azizulhakim91.blogspot.com/2012/05/s iapa-ustaz-azhar-idrus-sebelum.html

Anda mungkin juga menyukai