PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN

Jabatan Pertanian Malaysia

1

1. TUJUAN
Mesyuarat dipohon mengambil maklum akan penjumudan skim perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17, G22, G26.

2

2.

LATAR BELAKANG
i. Perkhidmatan pertanian terbahagi kepada tiga (3) lapisan:
Skim Perkhidmatan Pegawai Pertanian G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pegawai Pertanian G27, G32, G36 Pembantu Pertanian G17, G22, G26 Kelayakan Ijazah Diploma Sijil Institut Pertanian setaraf STPM

* PP 10 Tahun 1999
3

3.

ASAS PERMOHONAN
i. Pengiktirafan Sijil Institut Pertanian Setaraf Sijil Politeknik (Setaraf STPM). (SIP)

Kelayakan SIP sewajarnya berada dalam kelompok STPM/ Diploma sama dengan Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 dan bukannya dalam kelompok SPM Gred G17.

Sambung…

4

3.

ASAS PERMOHONAN
ii. Perbandingan Gred Lantikan dan Saraan
SKIM PERKHIDMATAN Pembantu Pertanian Penolong Pegawai PERBEZAAN Gred G17, G22, G26 Tanah Gred NT27, NT32, NT36 Sijil SIP G17 P1T8 - RM1,326.94 Sijil Politeknik NT27 P1T1 - RM1,361.14 (sijil Politeknik) P1T6 - RM1,737.15 (Diploma) -

PERKARA Kelayakan Masuk Gred Lantikan Gaji Permulaan

Gaji akhir KGT ITKA ITP

RM3,094.80 RM90.00 RM115.00
RM180.00

RM4,427.94 RM145.00 RM160.00

RM1333.14 RM55.00 RM45.00

Catatan: i. Gaji akhir yang rendah; ii. Elaun kemudahan yang rendah

4.

ASAS PERTIMBANGAN
i. Pengiktirafan Sijil Institut Pertanian (SIP) Setaraf Sijil Politeknik (Setaraf STPM):
a) Skim-skim perkhidmatan lain yang setaraf dengan Sijil Politeknik seperti Penolong Pegawai Tanah telah berada dikelompok STPM/ Diploma Gred 27; dan
b) Skim Penolong Pegawai Tadbir (PPT) yang berkelayakan STPM/ Diploma diperuntukkan dengan Gred N27.
Sambung…
6

4.

ASAS PERTIMBANGAN

ii. Meningkatkan multitasking/multiskilling dan ke arah mewujudkan pekerja berpengetahuan (K-Workers); iii. Meningkatkan keberkesanan penyampaian; dan sistem

iv. Mengurangkan hierarki dalam perkhidmatan supaya keputusan dapat dibuat dengan cekap dan pantas.
7

CADANGAN
Struktur Sedia Ada G36 Struktur Baharu G36 G32 G27 DIJUMUDKAN

G32
G27 G26 G22 G17

8

KEBAIKAN DAN KEKURANGAN
KEBAIKAN i. Gaji maksima yang lebih tinggi; pangkat yang i. KEKURANGAN Penolong Pegawai Pertanian perlu melaksanakan kedua-dua tugas Pembantu Pertanian dan Penolong Pegawai Pertanian; dan

ii. Gred kenaikan lebih tinggi;

iii. Elaun dan kemudahan yang lebih ii. Semua Pembantu Pertanian Gred baik; dan G17-26 akan ditukar lantik ke Gred G27. iv. Kenaikan pangkat secara automatik.

9

PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MASUK
SIP akan dijadikan syarat lantikan dalam skim perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian di samping syarat Diploma:
Pembantu Pertanian (Sedia ada) Penolong Pegawai Pertanian (Baharu)

Sijil Institut Pertanian Kementerian Pertanian kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.

(SIP), Sijil Institut Pertanian (SIP); atau atau setaraf Gaji Permulaan: RM1,362.60 (P1T1)
Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian awam tempatan. Gaji Permulaan: RM1,738.86 (P1T6)
10

Gaji Permulaan: RM1,326.94 (P1T8)

IMPLIKASI KEWANGAN DAN PERJAWATAN JABATAN PERTANIAN
Bil. Perkara Pembantu Pertanian (Sediada) Penolong Pegawai Pertanian (Baharu) Jumlah Jawatan

S/A 1. Gaji 1,326.94 (P1T8) 1,362.60 (P1T1) (SIP) 1,738.86 (P1T6) (Diploma) 2. 3. 4. Elaun Khidmat Awam Elaun Perumahan Kenaikan Gaji Tahunan 115.00 180.00 95.00 160.00 180.00 145.00 290

Tamba han G17/G22/G26 898

11

MAKLUMAT PERJAWATAN
KEDUDUKAN BILANGAN PERJAWATAN, PENGISIAN DAN KEKOSONGAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN (MENGIKUT KEMENTERIAN) PADA 12 APRIL 2013
KEMENTERIAN / JABATAN JABATAN PERDANA MENTERI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH KEMENTERIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KEDAH PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PAHANG PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN PERJAWATAN 2 2 1,500 2 2 PENGISIAN 2 2 1,276 1 2 PERBEZAAN 224 1 -

126
3

84
2

42
1

2 1,700 2 4 1 16
57 232 120 126 46 144 182 24 73 740 682 156 109

1 1,639 2 4 1 16
54 140 81 97 38 132 161 22 63 542 471 108 93

1 61 3 92 39 29 8 12 21 2 10 198 211 48 16

12

Perbezaan Skop Dan Fungsi Tugas Pembantu Pertanian vs Penolong Pegawai Pertanian
PEMBANTU PERTANIAN G17, G22, G26 Bertanggungjawab: i. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G27, G32, G36 Bertanggungjawab merancang: membantu

menjalankan tugas i. pengembangan termasuk kerjakerja merancang, melaksana, menilai; dan

aktiviti-aktiviti penerangan berhubung dengan polisi projek, menghadiri ceramah, dialog/ kursus latihan;

ii. dan mengesan program-program ii. memberi taklimat dan menerbitkan pembangunan melalui risalah dan bahan terbitan pelaksanaan Projek Perladangan berhubung dengan projek Berkelompok. pertanian.

13

IMPLIKASI
Faedah Tukar Lantik yang Diperolehi Penyandang Pembantu Pertanian
SKIM PERKHIDMATAN Pembantu Pertanian Penolong Pegawai Gred G17, G22, G26 Pertanian Gred G27, G32, G36 Sijil SIP G17 P1T8 - RM1,326.94 RM3,094.80 RM90.00 RM115.00 RM180.00 Diploma G27 P1T6 - RM1,738.86 RM4,429.65 RM145.00 RM160.00

PERKARA Kelayakan Masuk Gred Lantikan Gaji Permulaan Gaji akhir KGT ITKA ITP

PERBEZAAN RM411.92 RM1334.85 RM55.00 RM45.00 -

14

Contoh Deraf Skop Tugas Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 Yang Baru
SKOP TUGAS PEMBANTU PERTANIAN GRED G17, G22, G26 i. Membantu melaksanakan tugas pengembangan termasuk kerja merancang, melaksana, menilai dan mengesan program-program pembangunan melalui pelaksanaan Perladangan berkelompok. i. SKOP TUGAS JAWATAN PENYANDANG YANG BARU GRED G27 Melaksana tugas-tugas pengembangan termasuk kerja merancang, melaksana, menilai dan mengesan. Melaksana dan mengesan program-program pembangunan pertanian dan Industri Asas Tani. Melaksana aktiviti-aktiviti penerangan berhubung dengan polisi, menyampaikan ceramah, dialog / kursus dan latihan.

ii.

iii.

iv.

Melaksana tugas-tugas regulatori dan penguatkuasaan akta

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful