Anda di halaman 1dari 20

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH

( UPSR )

BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU

KERTAS PEMAHAMAN 011

KERTAS PENULISAN 012

BAHASA MELAYU

KERTAS 2 60 MARKAH Bahagian B 3 Soalan Pilih 1

Bahagian A 1 Soalan Wajib Jawab

Bahagian C 1 Soalan Wajib Jawab

MEMINDAH MAKLUMAT

MENULIS KARANGAN
Tidak Kurang Daripada 80 Patah Perkataan

MEMBINA ULASAN
Tidak Lebih Daripada 50 Perkataan

Tidak Lebih Daripada 5 Ayat

10 Markah

30 Markah

20 Markah

Peruntukan Masa

10 Minit

Peruntukan Masa

40 Minit

Peruntukan Masa

20 Minit

BAHAGIAN A
KEMAHIRAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT DARIPADA BAHAN GRAFIK (10 markah) Masa yang dicadangkan : 10 minit
ARAHAN :
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang dapat dilihat dalam gambar.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang diberi.

7. Markah yang baik - 8 hingga 12 p.p.

1. Bentuk soalan gambar siri / tunggal, jadual,carta, graf, peta

2. Arahan soalan. -Tulis lima ayat yang lengkap -Aktiviti - Situasi

6.Cara Menulis - bernombor

Pengenalan Bahasa Malaysia Penulisan Bahagian A UPSR

3. Konsep bina ayat bukan tulis cerita.

5. Perkara yang perlu dielakkan - Perkaitan antara satu ayat dengan satu ayat - Kata ganti nama diri

4. 5 ayat sahaja dibenarkan

UPSR 2005

GAMBAR BERTEMA

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

UPSR 2006

GAMBAR TUNGGAL

TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.

UPSR 2007

GAMBAR TUNGGAL

GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPAN TERSEBUT.

UPSR 2008

GAMBAR BERTEMA

TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.

UPSR 2009

GAMBAR TUNGGAL

TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.

TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.


4 tunjuk gambar

dengar penerangan 3 2 5 bercerita 1 tunjuk cara buat lipatan kertas tepuk tangan

Membina ayat 1
siapa
Farah

buat apa
tunjuk cara buat lipatan kertas

di mana
Rumah KanakKanak Istimewa

kenapa

bagaimana

membantu gembira mereka

Farah menunjukkan cara membuat lipatan kertas di Rumah Kanak-Kanak Istimewa untuk membantu mereka dengan gembiranya.

Membina ayat 2
siapa buat apa di mana
-

kenapa

bagaimana

Mei Mei tepuk tangan

melihat burung yang siap Mei Mei bertepuk tangan apabila melihat burung yang telah siap digubah oleh salah seorang ahli PBSM.

Membina ayat 3
siapa
Rina

buat apa

di mana

kenapa

bagaimana

dengar duduk di teliti penerangan atas kerusi roda Rina yang duduk di atas kerusi roda mendengar penerangan dengan teliti daripada abang Ali.

Membina ayat 4
siapa
Siva

buat apa

di mana

kenapa

bagaimana

tunjuk dalam gambarbuku Sains gambar menarik Siva menunjukkan gambar-gambar yang menarik dalam buku Sains kepada Asrul dan rakan-rakannya.

Membina ayat 5
siapa
Linda

buat apa
bercerita kisah teladan

di mana
dalam kumpulan kecil

kenapa

bagaimana

hiburkan penuh kanakperasaan kanak istimewa Linda bercerita kisah teladan dengan penuh perasaan dalam kumpulan kecil untuk menghiburkan kanak-kanak istimewa.

SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A

Bahagian A (10 markah) Aspek-aspek yang dinilai: 1. Menjawab tugasan 2. Ayat 3. Kata (Imbuhan/Kata ganda/ Kata majmuk)

Peringkat
Cemerlang

Markah
i. 9 - 10

Kriteria
Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan. ii. Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas. iii. Penggunaan kosa kata/ kata yang luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. Hanya lima ayat yang lengkap dan tanpa apa-apa kesalahan sahaja layak diberi 10 mrkah.

(5 ayat)

Peringkat Baik (4 ayat)

Markah 7-8

Kriteria
i.Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan. ii.Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan. iii.Penggunaan kosa kata/ kata yang masih luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat. ( Tidak melebihi 6 kesalahan)

Markah Memuaskan 4- 6 (2-3 ayat)

Peringkat

Kriteria
i. Menggunakan ayat tunggal dan menepati bahan grafik/tugasan.

ii. Penggunaan kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan.
iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dn ejaan yang menjejaskan ayat.

Markah Pencapaian 1 -3
Tahap minimum

Peringkat

Kriteria
i. A yat masih sesuai / ayat dan kata tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik / tugasan.

ii. Penggunaan kata tang tidak sesuai dengan bahan grafik /tugasan.

( 1 ayat )

iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan