Anda di halaman 1dari 29

Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran
4 Mazhab Utama

Behavioris
Pavlov Thorndike Skinner

Kognitif
Gagne Bruner Ausubel

Sosial
Bandura.

Humanis
Rogers

Teori Pembelajaran Sosial


Tiga unsur utama
Individu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas)

IxPxT

Teori Pembelajaran Sosial


Teori Pemodelan : Bandura
Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Teori Pembelajaran Sosial


Teori Pemodelan : Bandura
4 unsur utama
Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation)

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Perhatian

Mengingat

Reproduksi

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan

Proses 4

Peneguhan/Motivasi

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Perhatian

Mengingat

Reproduksi

Pemerhati harus berupaya mengekalkan Pembelajaran hanya Pemerhati berlaku jika harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. Dengan menggunakan Faktor : diperhatikan dalam ingatan. Pemerhati harus berupaya melakukan semula Ciri model umur, jantina, Dengan status menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya. dan hubungan dgn dan pemerhati. imaginasi. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat.

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan

Proses 4

Peneguhan/Motivasi

Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan, peneguhan positif /ganjaran. Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

Jenis-Jenis Peniruan

1. Langsung

2. Tak Langsung

3. Gabungan

4. Sekat Laluan

4.Tak TakSekat Sekat 5. Laluan Laluan

Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.

Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku., memerhati seorang guru mengajar rakannya.

menggabung tingkah laku yang berlainan. Peniruan langsung dan tidak langsung. Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya.

Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Tiru fesyen pakaian di tv, tapi tak boleh pakai di sekolah.

Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Teori Pembelajaran Sosial


Jenis model dalam
Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan


Jenis Model

Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan, kekayaan, kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut.

Model yang lebih tua

Model yang berstatus tinggi

Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.
Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar.

Model yang mempunyai kecerdasan tinggi

Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran

Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan, doktor, profesor dll.

Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial


I. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. II. . Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. v. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. dengan memberi peneguhan positif.

Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura


i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

ii.
iii. iv.

v.

Implikasi Teori Pemodelan Bandura


Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. Hasilan guru dpt kraftangan, lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

Mazhab Humanis
Fitrah manusia mulia dan baik Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. Oleh itu guru perlu mengikut keperluan pelajar, membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.

Mazhab Humanis
Setiap individu adalah berbeza, dan mempunyai cara belajar yang berbeza. Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.

Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis


Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan, Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.

Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers


Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi,

Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers


Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn):
Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).

Hiraki Keperluan Maslow


Aktualisasi Kendiri

Estetik

Keperluan Penyuburan

10% 40%

Kognitif
Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder

50%

Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi


Keperluan Asas/Primer

70% 80%

Teori Keperluan Maslow


Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri

Konsep Asas Teori Keperluan Maslow


Keperluan manusia :
Keperluan fisiologi asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.)

Teori Keperluan Maslow


Motivasi Intrinsik kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki, keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi.

Teori Keperluan Maslow


Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
Boleh memahami hakikat sebenar. Mempunyai pemikiran tersendiri. Boleh menerima diri, orang lain dan alam semula jadi. Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial

Teori Keperluan Maslow


Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah

Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. Jadikan bilik darjah kondusif. Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial.

Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis

Mementingkan perkembangan potensi individu:


Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid, kaedah individu, inkuiri penemuan, kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. Guru sbg fasilitator/pembimbing.

Anda mungkin juga menyukai