Anda di halaman 1dari 21

Tajuk 7 Penilaian Hasil Kerja o Kefahaman aspek seni dan rekaan o Eksplorasi konsep Bahasa Visual

o Persembahan
AHLI KUMPULAN : MAC HENRY LEMBANG MUHAMAD TAJUDDIN MUHAMAD FAIZAL MUHAMAD KHALID

Pembelajaran pendidikan seni secara umumnya adalah untuk membina keupayaan bagi menghargai dan mendiskriminasi apa yang dilihat oleh mata. Literasi visual ini juga meliputi keupayaan menghargai dan memanipulasi bahasa tampak yang menghendaki seseorang itu berkeupayaan untuk membaca imej-imej visual. Keupayaan membaca, membuat interpritasi dan membuat justifikasi secara kritikal, ini termasuklah keupayaan melukis makna melalui berbagai media seni..

Melalui pendidikan seni pelajar diberi peluang untuk membina kemahiran psikomotor dalam berbagai-bagai

bidang kemahiran.
Begitu juga dengan pembinaan berbagai nilai bagi menyuburkan domain afektifnya (PERASAAN/EMOSI) . Ini adalah teras kepada pembelajaran pendidikan seni. Pendidikan Seni perlu memenuhi keperluan pelajarpelajarnya untuk mendapatkan keupayaan dan kemahiran tersebut

Sejauh manakah pencapaian pelajar-pelajar dalam


membina keupayaan , kemahiran dan memupuk nilai

tersebut dicapai?
Sejauh manakah pencapaian dan berkesannya pengajaran dalam mata pelajaran ini?

Jawapan kepada persoalan ini, satu proses penilaian perlu


dilakukan.

Penilaian pendidikan seni boleh dijadikan sebagai petunjuk untuk membuat diagnosis bagi membantu pelajar yang bermasalah. Hasil penilaian juga boleh jadikan sebagai panduan memperbaiki kurikulum supaya lebih berkesan.
Penilaian juga boleh memberi maklumbalas manakah objektif yang dirancang tercapai. sejauh

Penilaian juga untuk menilai keseluruhan kandungan program, sikap, pencapaian pelajar dan sebagainya

Terdapat juga berbagai pandangan dan garis panduan yang boleh dirujuk agar penilaian itu akauntabel, umpamanya;

menggunakan piawai (standards) nasional yang


ditentukan bagi setiap tahap pelajaran pendidikan

telah
seni

visual
menggunakan portfolio untuk penilaian yang berterusan.

Mengapa perlu penilaian dalam Pendidikan Seni Visual?


Penilaian adalah sebagai penggerak untuk mendorongkan murid berusaha belajar PSV Motivasi kepada murid untuk membuat ulangkaji PSV Suatu latihan formal untuk membantu murid memperkukuhkan konsep atau kemahiran PSV Untuk menentukan tahap kebolehan dan pencapaian murid dalam

kemahiran-kemahiran PSV
Merekod prestrasi murid dan dapat mengetahuai tahap P & P guru.

PENILAIAN HASIL KERJA SENI


Menurut Eisner(1985), hasil daripada suatu penilaian, boleh dijadikan sebagai -petunjuk untuk membuat diagnosis -panduan memperbaiki kurikulum

-berfungsi untuk menilai keseluruhan kandungan


program -untuk mengukur pencapaian pelajar -mengukur tahap-tahap perkembangan kemahiran psikomotor, afektif dan kognitif

Panduan mengendali penilaian

Menurut Clement (1986) :


perlu ada framework yang fleksibel sebagai panduan kepada guru-guru bagi mengendali penilaian pendidikan seni. Penilaian juga perlu mengambil kira latar belakang pelajar dan persekitarannya yang dibawa bersamanya ke dalam bilik darjah

membekalkan maklumat yang terkini


ditumpukan kepada kedua-dua kategori iaitu penilaian untuk proses dan produk seni.

Lansing (1971): penilaian juga perlu responsif kepada berbagai jenis ilmu pengetahuan (gubahan, sejarah seni, prosidur, estetika dan ilmu

tentang kehidupan)
kemahiran

nilai
merangkumi ketiga-tiga domain pendidikan iaitu, kognitif, afektif dan psikomotor.

Mengikut Barnes (1987): untuk pelajar sekolah rendahlima katogeri perlu dinilai. Setiap kategori itu mempunyai kriterianya

1. Proses kerja
2. Pengendalian bahan 3. Penggunaan media 4. Kemahiran kritikal 5. Peringkat-peringkat perkembangan peribadi.

1. Proses kerja proses menghasilkan kerja-kerja seni terkandung di dalamnya aspek-aspek penting dalam perkembangan artistik ketika menghasilkan seni seperti perkembangan idea, kerja-kerja mengubahsuai

design,

menokok-tambah dan membaiki sesuatu dalam

proses penghasilan kerja atau produk akhir seni.

2. Pengendalian bahan tahu samada pelajar telah menunjukkan perkembangan dalam pengurusan kepelbagaian bahan ketika menghasilkan sesuatu produk seni. tahu setakat mana pelajar berupaya mengurus bahan untuk aktiviti catan umpamanya atau bagaimana keupayaan pelajar menggunakan gunting untuk menggunting satu motif.

guru dapat merapatkan hubungan antara

keinginan pelajar menghasilkan sesuatu bentuk seni


dengan kemahirannya mengguna alat dan bahan. Dengan ini dapat menghilangkan rasa kecewa atau sukar ketika mereka melalui proses kerja seni tersebut.

3. penggunaan media

Mengenalpasti

sejauh

manakah

pelajarnya

telah

memahami dan menguasai

media yang mereka

gunakan. Sebagai contoh bolehkah pelajar membancuh warna untuk menghasilkan bentuk dan bayang. Bolehkah mereka mengguna tanah liat untuk membuat design sesuatu model. Bolehkah mereka menggunakan warna untuk menghasilkan corak, jalinan, dan

sebagainya.

4. Kemahiran mengkritik:
Kategori ini berkaitan dengan kemahiran pelajar

mendiskriminasi apabila berhadapan dan menganalisis


sesuatu bentuk seni. bentuk Pelajar seni bukan tetapi untuk sahaja mereka membuat menghasilkan

memperkembangkan

keupayaan

diskriminasi antara satu bentuk dengan satu bentuk seni yang lain, antara satu warna dengan satu warna yang lain.

Melihat persamaan dan perbezaan di antara unsur-unsur seni

dan pengolahannya, serta gaya yang digunakan oleh para


seniman.

Pelajar

juga

akan

memperlihatkan
secara

keupayaannya
Kemahiran

menganalisis

persekitaran

kritikal.

mengkritik secara kritikal ini termasuk juga penilaian-kendiri (self-assessment).

5.Peringkat perkembangan peribadi pelajar: perlu mengambil kira dan mengetahui tahap-tahap perkembangan peribadi pelajarnya berdasarkan umur. Eisner (1972) menyatakan tahap-tahap perkembangan ini adalah sebagai indikator kepada guru supaya apa yang pelajar lalui itu sesuai dengan alat dan bahan yang disediakan atau sebaliknya. Yang diutamakan ialah guru dapat melihat sejauh manakah ciri-ciri perkembangan telah berlaku pada pelajarnya melalui aktiviti seni yang disediakan berbanding dengan tahap perkembangan yang sepatutnya

Michael (1998): Penilaian kerja-kerja studio dan hasil kerja seni


mencadangkan lapan objektif yang perlu dinilai apabila iaitu meliputi:
komunikasi/ ekspresi, keyakinan diri/self-esteem, perkembangan persepsi, ketekalan organisasi estetika, pengetahuan seni, kreativiti, kemahiran, dan kepuasan / keseronokan.

Penilaian Alternatif (performance ) Al Hurwitz dan Michael Day (1995)


menilai pelajar pada tugas-tugas dalam disiplin khusus yang telah ditetapkan menilai pencapaian pelajar secara menyeluruh mengambilkira pengetahuan dan kemahiran secara holistik

berbanding secara dipecah-asingkan


ambil kira proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran melatih pelajar cara-cara membuat penilaian terhadap

pencapaiannya dan membantu menilai kerja seni orang lain.


mempastikan pelajar berupaya membuat persembahan dan mempertahankan hasil kerjanya secara lisan dan di khalayak ramai.

SUMBER RUJUKAN
http://www.scribd.com/searchdocuments?query=penilaian+hasil+kerja+seni+visual http://www.scribd.com/doc/112147269/PENILAIAN-HASILKERJA http://www.scribd.com/doc/96127263/Penilaian-Hasil-Kerja