Anda di halaman 1dari 11

Al-Quran ialah kalam Allah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril a.

s kepada nabi Muhammad s.a.w

Isi kandungan Alquran meliputi semua aspek kehidupan manusia

Menceritakan perkara masa lalu ,akan datang, dan perkara2 ghaib

Al-quran kalam Allah yang kekal hingga hari kiamat

Tidak ada sebarang kejadian atau penemuan dalam ilmu pengetahuan bertentangan al-Quran sebaliknya ia sesuai dan benar dengan apa yang terkandung dalam al-Quran

Khabar gembira Sumber hidayah Membezakan antara yang benar dengan yang salah ,antara yang hak dan yang batil

Nama Allah
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam

Penerangan
Nama zat Tuhan Maha Pemurah Maha Penyayang Maha menguasai &memiliki Maha Suci Maha selamat sejahtera

Al-Mukmin
Al-Muhaimin Al-Aziz Al -Jabar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musowwir Al-Hakim

Maha melimpahkan keamanan


Maha pengawal & pengawas Maha Kuasa Maha Kuat Maha melengkapi Maha menciptakan sekalian makhluk Maha mengadakan Maha membentuk rupa Maha Bijaksana

Bertasbih ialah cara makhluk bersyukur ke hadrat Allah.

Firman Allah mafhumnya,

Segala yang dilangit dan dibumi sentiasa mengucapkan tasbih Kepada Allah, Bagi-Nyalah kuasa pemerintahan dan bagi-Nyalah segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas tiap2 sesuatu

Allah menyatakan kalaulah al-Quran itu diturunkan keatas sebuah gunung tentulah ia akan khusyuk dan hancur berderai kerana gerun dan takut akan kemurkaan Allah.Bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih kekal dalam keingkaran? Perumpamaan ini memberi teladan kepada manusia tentang kepatuhan makhluk lain terhadap Allah.

Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada sifat Uluhiyyat atau pada sifat Rububiyyat-Nya

Boleh merosakkan akidah Menjadikan seseorang itu kufur Akan diazab oleh Allah diakhirat

Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka

Mengembangkan syariat Islam dengan memberi kefahaman yang menyeluruh tentang Islam yang sebenar Memberi kesedaran tentang bahay syirik pada diri dan masyarakat Menghapuskan tempat2 yang dikenalpasti sebagai pusat ajaran sesat

Memberi kaunseling dan pemulihan pada golongan yang tersesat

Menguatkuasakan undang2

Bentuk penyelewengan Murtad Kufur

Penerangan Keluar daripad agama Islam Tidak percaya kepada Allah dan menolak ajaran yang dibawa Islam Mempercayai perkara tahyul dan karut Meyakini pertolongan makhluk ghaib boleh mendatangkan manfaat atau darurat kepada manusia Mengikut ajaran yang terkeluar daripada ajaran Islam

Percaya kepada khurafat Mempercayai sihir

Mempercayai ajaran sesat

Al-Quran adalah amanah Allah yang besar untuk dilaksanakan Al-Quran adalah mukjizat paling agung yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad Semua makhluk yang berada dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah menurut cara masing2 Asmaul Husna Allah menggambarkan kebesaran dan kesempurnaan sifat Allah

Bukit bukau dan gunung ganang akan hancur sekiranya al-Quran diturunkan kepadanya