Anda di halaman 1dari 36

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS

Disediakan oleh : Nur Jannah Binti Mohd Ali Noorfadillah Akma Binti Desa 8 PISMP PENDIDIKAN KHAS

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Definisi dan Konsep

Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahliahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif yang paling berkesan. (Drucker, 1972)

Pentadbiran adalah satu proses sosial yang memusat kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan dan penyertaan sumber-sumber baik berupa tenaga manusia mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu yang

Total Quality Management ( TQM )

Apa itu TQM?


TQM merupakan sistem pengurusan yang mengutamakan kualiti sebagai strategi usaha dan berorientasikan kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuan: Meningkatkan mutu

KPM (1996) melancarkan piagam pelanggan sebagai satu langkah kearah TQM dalam sistem pendidikan di Malaysia. Satu bahagian polisi (MQA) dan kualiti ditubuhkan bagi memantau dan melaksanakan polisi pendidikan negara berasaskan prinsip TQM

1. Penyertaan Menyeluruh (Total Involvement)

Prinsip TQM

2. Peningkatan Berterusan (Continuous Improvement)

Prinsip Pertama: Penyertaan Menyeluruh (Total Involvement)

TQM menekankan kepada penyertaan kesemua individu yang terdapat dalam sesebuah organisasi sebagai satu langkah untuk mencapai kualiti yang dikehendaki. Jika di sekolah pihak yang terlibat adalah pihak pengurusan, guru, ibubapa dan juga murid.

Kumpulan Pertama: Pihak Pengurusan


Tugas mereka adalah merancang dan memastikan bagaimana untuk mengerakkan semua isi sekolah untuk mencapai objektif atau tujuan yang telah dirancangkan

Kumpulan kedua : Guru

Guru merupakan kunci kepada peningkatan berterusan kerana semua guru mempunyai idea yang berharga yang boleh dikongsi bersama kerana mereka terdedah secara langsung kepada prosedur-prosedur dan proses-proses kerja.

Kumpulan Ketiga: Pelajar

Kemampuan seorang pelajar dalam memastikan keberjayaan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kecekapan sistem pengurusan dan cara seseorang guru itu mengajar. Jika guru mengajar dengan baik maka prestasi pelajar akan meningkat dan sekaligus mencapai matlamat sekolah untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang

Kumpulan keempat : Ibu bapa

Ibubapa yang prihatin ini kebiasaannya akan menyokong semua aktiviti sekolah dan akan memberikan sokongan moral yang kuat dalam apa sahaja program yang sekolah jalankan. Persatuan ibiubapa dan guru (PIBG) juga akan menjadi hebat kerana ibubapa akan berkerja sama untuk memastikan kecemerlangan sekolah berada di tahap yang paling bagus

Prinsip Kedua: Peningkatan Berterusan (Continuous Improvement)

Mempertingkatkan proses dan operasi sekolah dengan penggunaan inovasi bersertakan pembuangan aktiviti -aktiviti yang tidak mendatangkan manfaat atau faedah (non-value added)

Mewujudkan kumpulan kualiti (QCC) dimana telah dilantik satu pasukan yang diamanahkan untuk sentiasa menjaga kualiti sekolah contohnya ada skuad yang menjaga bahagian kualiti barangbarang milik sekolah, kualiti program- program sekolah yang telah dijalankan.

MODEL PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

Model Itineran
Model Kelas Khas
MODEL PENGURUSAN

Model Konsultan

Model Bilik Resos

Model Kelas Biasa

MODEL KONSULTAN
Juga dikenali sebagai model perundingan. Sasaran: kanak-kanak khas, ibu bapa, guru, dan semua pihak yang berkaitan Cara pelaksanaan: khidmat bantu secara lebih terbuka Penglibatan: murid dan guru, KPM, NGO,JKM,KKM, pasukan pelbagai disiplin, pakar berkaitan Skop: lebih luas Lokasi: bebas, dalam dan luar sekolah

MODEL ITINERAN
Juga dikenali sebagai model guru beredar Sasaran: semua murid berkeperluan khas Cara pelaksanaan: khidmat bantu secara terus di bilik darjah Penglibatan: murid dan guru Skop: terhad Lokasi: kelas, tadika, taman asuhan, sekolah integrasi dan PDK

MODEL BILIK RESOS


Bilik-bilik yang disediakan untuk menjayakan program pendidikan khas. Digunakan sebagai tempat menjalankan bimbingan dan penyimpanan alatan dan tempat guru resos menjalankan tugasan. Fungsi guru resos ialah menjalankan pengajaran dan pembelajaran , pengurusan kelas bimbingan, aktiviti tambahan.

Murid pendidikan khas belajar dalam kelas biasa bersama murid aliran perdana. Mereka akan mengikuti pelajaran bersama-sama dengan rakan sebaya. Inklusif dijalankan secara separa dan sepenuhnya . Guru pendidikan khas berfungsi sebagai guru pendamping

MODEL KELAS BIASA (INKLUSIF)

MODEL KELAS KHAS


- MODEL MONTESORI - MODEL HEWETT - MODEL STESEN - MODEL KIOSK

Model Hewett
Tingkah laku murid dipengaruhi oleh : - Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui Perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik

Kebaikan model :

- Penggunaan internet atau bahan interaktif yang lebih menarik dan boleh membina motivasi murid - Menggalakkan murid membuat penerokaan dalam pencarian sumber maklumat - Menggalakkan murid mahir dalam penggunaan ICT - Pengumpulan bahan maklumat dari

Kelemahan model : - Guru yang tidak mahir dalam penggunaan "online teaching" akan mengambil masa yang lama - Murid akan meneroka laman sesawang yang tidak sesuai jika tiada pengawasan

Model Montessori
Teori utama montessori ialah minda yang menyerap, jangka masa peka dan proses normalisasi Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu

Prinsip-prinsip : - Menghormati kanak-kanak dan haknya - Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar - Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh - Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri

STESEN
Definisi : - Merupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahan-bahan bantu mengajar khusus bagi satu mata pelajaran. - Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia ada - Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada murid

Rasional : - Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel, menarik dan berfokus - Disiplin murid senang dikawal

Matlamat : - Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkan Objektif : - Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran - Murid lebih berminat untuk belajar - Murid belajar dalam suasana

Bilangan stesen : - Sebanyak 14 buah stesen kemahiran mengikut komponen mata pelajaran berasaskan 4 bidang di dalam kurikulum pendidikan khas Implikasi : Pengubahsuaian ruang fizikal Keperluan peralatan fizikal RPI disimpan di stesen

KIOSK
Merupakan pendekatan dimana pelbagai bahagian sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri manusia itu Diasaskan oleh Howard Gardner

Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka Pendekatan kiosk sebenarnya berdasarkan kecerdasan pelbagai dimana satu kelas boleh membina 8 kiosk.

Proses pengajaran dan pembelajran adalah lebih mudah apabila minda murid tercabar bukannya dalam keadaan bosan atau rehat Sangat sesuai dilaksanakan kepada murid pendidikan khas kerana mereka berpeluang merasa kepelbagaian suasana