Anda di halaman 1dari 18

PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MURID TAHUN 4 DALAM TAJUK MERANCANG DAN MENYEDIAKAN JUALAN

OLEH : MOHD SYAHMI BIN AZMI PISMP REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (B) IPG KAMPUS PERLIS 11 SEPTEMBER 2012

PENDAHULUAN
Pemahaman yang kurang memuaskan dalam kalangan murid Tahun 4 di dalam tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan dapat dikenalpasti khususnya oleh guru-guru bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. Peta minda (mind mapping) adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya ingatan dan pemahaman di dalam sesuatu bidang (Buzan, 2003).

FOKUS KAJIAN
Murid tidak dapat menjawab soalan guru dengan baik mengenai isi pelajaran yang dipelajari. Murid tidak berjaya menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja dengan baik. Apabila guru meminta murid mengulangi semula isi pelajaran yang telah dipelajari, murid sukar untuk menyenaraikannya.

OBEJEKTIF KAJIAN
Meningkatkan pemahaman murid dalam tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan dengan menggunakan teknik peta minda. Melaksanakan teknik peta minda untuk meningkatkan pemahaman murid dalam tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan. Menilai penggunaan teknik peta minda untuk meningkatkan pemahaman murid di dalam tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan.

PERSOALAN KAJIAN
Apakah masalah yang dihadapi murid yang menyebabkan murid sukar menjawab soalan guru dengan baik? Apakah tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid dalam memahami isi pengajaran yang telah diajarkan guru? Adakah penggunaan teknik peta minda dapat meningkatkan pemahaman murid dalam tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan?

TINDAKAN YANG DIJALANKAN -KITARAN 1 TINDAKAN - mengenalpasti masalah muridpenerangan asaspenerangan aktivitipelaksanaan CARA MENGUMPUL DATA: Pemerhatian Temu Bual Analisis Dokumen hasil kerja murid

K1

DAPATAN KAJIAN
Masalah Murid
Tidak Tahu Sukar Ingat Tidak Minat Tidak Faham 13% 50% 17% 20% 13% 20%

Jawapan Murid
Senang Mudah Ingat 20% Ringkas Faham

47%

SOALAN PERTAMA TEMU BUAL

K1

DAPATAN KAJIAN
Prestasi Murid
25 20 15 10 5 0 15
20 8 0 2

Prestasi Murid
14

10 5
1 5

10

0 Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik

Sangat Lemah Lemah

Baik

Sangat Baik

Bilangan Murid

Bilangan Murid

SOALAN KEDUA PEMERHATIAN

K1

DAPATAN KAJIAN
Hasil Kerja Awal Murid
25 20 15 10 5 0 15 10 5

Hasil Kerja Murid

Bilangan Murid SOALAN KETIGA ANALISIS DATA

Bilangan Murid

TINDAKAN YANG DIJALANKAN -KITARAN 2 Penambahan elemen warna dalam peta minda dapat meningkatkan proses pembelajaran secara berkesan (Atan dan Indrus, 1999) TINDAKAN - mengenalpasti masalah muridpenerangan asaspenerangan aktivitipelaksanaan CARA MENGUMPUL DATA: Pemerhatian Temu Bual Analisis Dokumen hasil kerja murid

K2

DAPATAN KAJIAN
Jawapan Murid
Senang Mudah Ingat 20% 13% 20% Ringkas Faham

Jawapan Murid
Senang Mudah Ingat Ringkas Faham 16% 17% 27%

47%

40%

KITARAN PERTAMA KITARAN KEDUA TEMU BUAL

K2

DAPATAN KAJIAN
Prestasi Murid
15 10 5
1 5 14

Prestasi Murid
15
10 14 14

10 5
0 2

0 Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik

0 Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik

Bilangan Murid

Bilangan Murid

KITARAN PERTAMA KITARAN KEDUA PEMERHATIAN

K2

DAPATAN KAJIAN
Hasil Kerja Murid
15 10 5 14 12 10 8 6 4 2 0

Hasil Kerja Murid

Bilangan Murid

Bilangan Murid

KITARAN PERTAMA KITARAN KEDUA (ANALISIS DATA)

RUMUSAN
Kajian ini telah terjawab serta dapat dirumuskan bahawa penggunaan peta minda dalam proses pengajaran dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap tajuk Merancang dan Menyediakan Jualan di dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Penetapan reka bentuk peta minda: Menjimatkan masa Mudah dilaksanakan oleh murid Kekemasan hasil kerja adalah tinggi

SEKIAN, TERIMA KASIH ;)

K1

K2