RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Komponen RPH Kelas Mata Pelajaran Tarikh Masa Tajuk Kemahiran Bilangan murid

Komponen RPH
 Pengetahuan sedia ada  Penerapan Nilai  Unsur Terapi  Resos/BBM  Langkah Pengajaran  Hasil Pembelajaran  Penggabungjalinan

isi kandungan

 Langkah pengajaran
Langkah Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 ….3,4 Penutup Isi Kandungan Aktiviti P & P Catatan

 KEMAHIRAN

Kemahiran yang hendak diajar berdasarkan sukatan pelajaran Cth: membaca
4.1 Membina dan membaca suku kata

 KEMAHIRAN SEDIA ADA

Pengetahuan atau kemahiran yang dimiliki murid yang berkaitan Dapat membantu kefahaman murid dalam tajuk/kemahiran yang diajar.

 HASIL PEMBELAJARAN

Apakah yang dihasrat dapat dicapai oleh murid di akhir pelajaran Kalau pengajaran secara kumpulan, Hasil Pembelajaran perlu dinyatakan secara kumpulan

Dalam bentuk tingkah laku, boleh diukur, dan spesifik Cth: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat; i. membina sekurang-kurangnya dua perkataan daripada suku kata yang dipelajari Penanda wacana bagi tingkah laku membaca, menulis, menceritakan, membezakan, dsb.

 Boleh diukur ?

Cth; Menjawab empat daripada enam soalan ….  Spesifik? Cth: Menjawab tiga daripada lima soalan secara lisan; ATAU Menjawab tiga daripada lima soalan secara bertulis

PENGGABUNGJALINAN ISI KANDUNGAN Cth; 4.1.1. Suku kata 3.3 1 Bentuk dan bunyi huruf vokal dan konsonan

PENERAPAN NILAI 16 nilai murni atau yang bersesuaian UNSUR TERAPI Cth: Pertuturan, muzik, fizikal RESOS – adalah sumber P & P dan BBM

LANGKAH PENGAJARAN i. Isi Kandungan Isi pelajaran bagi langkah berkaitan ii. Aktiviti P & P Nyatakan dgn perinci aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut urutan Perlu lebih berpusatkan murid iii. Catatan Boleh nyatakan teknik, terapi, nilai, dan resos Cth: Teknik : nyanyian Terapi : muzik Nilai : berani Resos : Perakam keset

Set induks - kenapa penting? - berapa lama - Cara – apakah perkara-perkara yg perlu diberi perhatian? v. Langkah pengajaran – perlu dapat merealisasikan hasil pembelajaran yang dikehendaki
i.

vi.

Penutup - Kepentingan - Berapa lama - Apakah perkara penting dlm penutup?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful