Anda di halaman 1dari 12

PENDOKUMENTASI

DEFINISI
SATU LAPORAN ATAU BAHAN DOKUMENTASI BERTULIS TENTANG SESUATU CIPTA

FUNGSI
MEMBERI MAKLUMAT JELAS DAN TERPERINCI TENTANG CIPTAAN TERSEBUT. SEBAGAI BAHAN BUKTI DENGAN TUJUAN MEMFAILKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN PATEN DARI PIHAK YG BERKENAAN SEBAGAI BAHAN ASAS UNTUK RUJUKAN PENYELIDIKAN DAN PENGELUARAAN DAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DATANG

FORMAT
Biodata lengkap LAPORAN DALAM BAHAN / BUKU DOKUMENTASI REKACIPTA MESTILAH DISUSUN DENGAN TERATUR, KEMAS DAN JELAS

BERIKUT ADALAH ANTARA PERKARA YANG BOLEH DIMASUKKAN DALAM BUKU DOKUMENTASI TAJUK REKAAN ATAU CIPTAAN 1. DITULIS DENGAN RINGKAS, TEPAT DAN JELAS 2. DAPAT MENARIK PERHATIAN 3. MUDAH DISEBUT 4. ADA KEUNIKKAN. etc.

LATAR BELAKANG REKAAN


PERNYATAAN TENTANG MASALAH SEDIA ADA SEHINGGA TERCETUS IDEA REKAAN. HASIL PENYELIDIKAN / KAJIAN / PEMERHATIAN / AKTIVITI & MASALAH YANG DIHADAPI SEMASA MENGHASILKAN. MAKLUMAT / DATA YANG DIKUMPUL. BAGAIMANA REKAAN DAPAT MENGATASI MASALAH YANG DIKENALPASTI.

MATLAMAT / TUJUAN DAN OBJEKTIF PROJEK


NYATAKAN TUJUAN DAN MATLAMAT REKAAN NYATAKAN KELEBIHAN DAN KEKUATAN REKAAN PROJEK NYATAKAN KEBERKESANAN SEBAGAI PERBANDINGAN

FUNGSI DAN KEGUNAAN PROJEK


HURAIKAN FUNGSI, KEGUNAAN, KEBAIKKAN PROJEK NYATAKAN PERBANDINGAN DENGAN PROJEK SEDIA ADA PERLU DISERTA DENGAN DEMONSTARI KEFUNGSIAN HASIL CIPTAAN

DESKRIPSI PROJEK
BAHAN DAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN DARI SEGI JENIS, KUANTITI SERTA KOS DAN HARGA SEUNIT REKOD JADUAL KERJA / SUSUN ATUR, LANGKAH / AKTIVITI YANG DIJALANKAN PEMBINAAN PROJEK SECARA SISTEMATIK (BERDASARKAN BUKU IDEA) SEMUA LAKARAN DAN LUKISAN KERJA YANG MENGANDUNGI KETERANGAN DAN MAKLUMAT YANG TERPERINCI DENGAN TEPAT

DESKRIPSI PROJEK
PENYANTUM DAN PEMASANGAN SETIAP BAHAGIAN HASIL REKAAN TERANGKAN / LAPORKAN LANGKAHLANGKAH PEMBUATAN DARI MERANCANG HINGGA PENGHASILAN PROJEK REKACIPTA NYATAKAN PENGUJIAN MODEL / PROTOTAIP

PEMASARAN ** ( sila rujuk nota pemasaran )


HURAIKAN BAGAIMANA HASIL CIPTAAN ANDA BOLEH DIPASARKAN NYATAKAN DENGAN RINGKAS - POTENSI CIPTAAN ANDA - SASARAN - STRATEGI PEMASARAN

MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN YANG PERLU DISEDIAKAN - LAKARAN - LUKISAN ISOMETRI - LUKISAN ORTOGRAFIK - SERTAKAN DENGAN DATA DAN SKALA SETIAP LUKISAN

KATALOG YANG BERKAITAN DENGAN PROJEK