Anda di halaman 1dari 35

NAMA : NO. K/P : NO.

MATRIK:

NOORUL DALILAH BT. HARUN 700225-08-5744 PPG-PRAB/010/06/11

NAMA :NORADILAH BT HAJI NAIN NO. K/P :730308-08-6416 NO. MATRIK :PPG-PRAB/013/06/11

NAMA : NO. K/P : NO. MATRIK :

SURIATI BT HANAFI 791026-03-5468 PPG-PRAB/024/06/11

SOALAN 3
Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda sebagai seorang guru prasekolah , bincangkan berserta contohcontoh yang sesuai, sejauh manakah keberkesanan aktiviti tahunan, bulanan dan rutin /harian yang telah dilaksanakan oleh guru prasekolah memenuhi aspirasi negara bagi melahirkan modal insan yang seimbang dalam pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak.

AKTIVITI TAHUNAN:
Ialah sebarang bentuk aktiviti yang di jalankan pada setiap tahun. Ia dijadikan satu aktiviti yang wajib ,perlu dilaksanakan dan atelah dijadikan satu aktiviti tetap pada setiap tahun. Tempoh jangka panjang Ditetapkan dalam takwim persekolahan bagi tahun semasa. Contoh : Hari Anugerah dan Kecemerlangan

AKTIVITI BULANAN
Satu bentuk aktiviti yang dijalankan mengikut ketetapan bulan . Dijalankan mengikut kesesuaian masa dan keadaan (peruntukan kewangan) Contoh: Bulan Bahasa, Bulan Kemerdekaan dan lain-lain lagi

RUTIN HARIAN
PENGURUSAN DIRI

DOA

*RUTIN PAGI *RUTIN REHAT *RUTIN PENUTUP

PERBUALAN PAGI

REFLESKSI SEBELUM BALIK

SUMBER:DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH KPM M/S 6

MODAL INSAN
Menurut Kamus Dewan pembangunan bermaksud perihal membangun, proses membangun, usaha atau kegiatan membangunkan. Modal insan menurut Kamus Zaba, modal didefinisikan kelebihan yang dimiliki (kecantikan, kepintaran, kekayaan dll) yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati manakala insan pula didefinisikan sebagai manusia. Menurut Mariam (2007) pembangunan modal insan boleh difahami sebagai usaha untuk membangunkan keupayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

AKTIVITI TAHUNAN contoh-contoh:

SUKAN TAHUNAN

HARI KANAK-KANAK

LAWATAN

PERKHEMAHAN

MAJLIS KONVOKESYEN PRASEKOLAH

AKTIVITI BULANAN

SAMBUTAN HARI LAHIR

KEHADIRAN TERBAIK BULANAN

CERAMAH PERGIGIAN

AKTIVITI 3K

RUTIN HARIAN

CONTOH CARTA AKTIVITI PRASEKOLAH

KEBERKESANAN AKTIVITI TERSEBUT


JASMANI

SOSIAL

EMOSI

KESAN

INTELEK

ROHANI

JASMANI
Kawalan otot
Koordinasi mata-tangan

Menjaga

Aspek keselamatan diri

Motor halus Motor Kasar

Perkembangan motor halus u

Pemakanan yang berkhasiat Pengamalan kebersihan fizikal

Pembinaan penjagaan kesihatan fizikal diri

EMOSI
PEMBINAAN KONSEP KENDIRI YANG POSITIF

BERKEYAKINAN

PERKEMBANGAN EMOSI

PEMBINAAN KEMAHIRAN BERINTERAKSI

MENGENALI DAN MENGURUS EMOSI SENDIRI

ROHANI
PERLAKUAN MORAL YANG BAIK

MELAKUKAN AMALAN MENGIKUT ADAB

PERKEMBANGAN ROHANI

PENERAPAN NILAI MURNI

PENGETAHUAN TENTANG KEMAHIRAN ASAS PEND.ISLAM

INTELEK
BERUPAYA BERBAHASA DENGAN CARA YANG BETUL

PENGALAMAN AWAL MATEMATIK

BAHASA AWAL SAINS AWAL MATEMATIK

BOLEH MENGUASAI 4 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (BAHASA)

PENEROKAAN ALAM SEKITAR

SOSIAL
KEMAHIRAN BERINTERAKSI DENGAN RAKAN SEBAYA

PEMAHAMAN BUDAYA DAN TRADISI KEPELBAGAIAN KAUM DI MALAYSIA

PERKEMB. SOSIAL

MEMAHAMI DIRI SENDIRI

MEMAHAMI PERHUB.ANTARA DIRI DENGAN : *KELUARGA *RAKAN *KOMUNITI

Kesimpulannya, jelas menunjukkan bahawa perancangan jangkamasa panjang (Tahunan) dan jangkamasa pendek yang berlandaskan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah bersesuaian dengan aspirasi negara bagi melahirkan modal insan yang seimbang dalam pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak.

http://alhakam-kaunseling.blogspot.com/2009/06/tingkahlaku-prososial.html 4/7/2013 http://www.slideshare.net/normalaprasekolah/m1-perkembangan-sosialkanakkanak 7/7/2013

Ee Ah Meng, (1997), Psikologi Pendidikan 1, Selangor : Fajar Bakti Sdn Bhd Mohd Salleh Lebar, (1991), Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, Selangor : Longman Malaysia Sdn. Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia, (Cetakan Jun 2011), Modul Pengurusan Prasekolah PRA 3110, Kuala Lumpur : KPM Kementerian Pelajaran Malaysia, Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah , BPK 2010