Anda di halaman 1dari 7

TAMADUN ISLAM PADA ZAMAN KHULAFA BANI UMAYYAH DAN BANI ABASIYYAH SERTA KESAN TERHADAP TAMADUN ISLAM

Unit 5 : PEREKONOMIAN

Kegiatan yang menjadi sumber ekonomi pada zaman khulafa Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah
PERTANIAN : Gandum, barli, tamar, kapas Ditanam di lembah Dajlah,lembah Furat, lembah Nil INDUSTRI PEMBUATAN: Tenunan, tembikar, kaca, pakaian, permaidani Tertumpu di Damsyik, Mesir, Parsi, Samarkand

PERDAGANGAN : Melibatkan negara - negara Eropah, India, China, dan Asia Tengah

CUKAI : Dewannulkharaj bertanggungjawab memungut cukai seperti kharaj dan usyur

LANGKAH-LANGKAH KE ARAH PENINGKATAN HASIL EKONOMI NEGARA


Menyediakan kemudahan infrastruktur . Contoh : terusan, tali air, pelabuhan dan kilang Meluaskan bidang perdagangan. Melibatkan aktiviti eksport dan import

Meneroka pasaran baru. Benua Eropah, Afrika, dan Asia

Mempelbagaikan kegiatan ekonomi

PERANAN KHULAFA DALAM


MENGGALAKAN RAKYAT MEMPELBAGAIKAN JENIS-JENIS PENGELUARAN
MEWUJUDKAN KILANG 2 INDUSTRI
Kilang kapas di Nishapur, kilang kaca dan tembaga di Baghdad. Kilang kain di Damsyik dan kilang senjata di Sur, Syria.

WUJUDNYA PELABUHAN

Memudahkan aktiviti eksport dan import. Pelabuhan dibina di Syria, Jordan, Baghdad, dan Mesir.

PERANAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA DAN MASYARAKAT


NEGARA MASYARAKAT

-menampung projek pembangunan. -Memantapkan sistem pertahanan negara. -Menampung pembayaran gaki dan pencen kakitangan awam

-Melepaskan masyarakat
daripada belenggu kemiskinan

-Menyediakan peluang pekerjaan


-Meningkatkan taraf hidup rakyat

1. ZAKAT : Bayaran yang dikenakan ke atas harta orang islam yang mencukupi syarat.

2.KHARAJ : Cukai tanah yang dipungut melalui sistem tertentu.

6. USYUR : Cukai yang dikenakan ke atas barang- barang dagangan yang dibawa masuk ke dalam negara islam.

SUMBER KEWANGAN ZAMAN KHULAFA BANI UMAYYAH DAN BANI ABASIYYAH

3. GHANIMAH : Harta rampasan melalui peperangan.

5. JIZYAH : Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan islam yang mendiami negara islam

4.Faik : Harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan

SEKIAN DARIPADA KAMI:


MUHAMMAD SYAHMI BIN MD. ISHAK ALIFF FAZHIN BIN HAMDAN