Anda di halaman 1dari 5

AZIZI

JAKRI

HAFIZ

CONNIE LIN

ADDIE SYAFIQ

PENGENALAN
Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita, muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan.

Konsep utama

Secara intrinsik, muzik adalah sebahagian daripada budaya


kita

Muzik boleh memberi kanak-kanak peluang untuk


mengenali pemikiran dan perasaan terpendam

Muzik mempunya struktur asas seperti ritma, melodi,pic


dan tempo yang dapat menstruktur semula pemikiran kanak-kanak

Aktiviti terapi Muzik (Fleshman & Fryrear)


Pengalaman rekreasi dan berorientasik an hiburan
Memupuk proses sosialisasi Kelompok teraputik yg mendengar lagu Meningkatk an kejelekitan

Aktiviti mirip psikoterapi

Secara individu dan kelompok

Ransang emosi, galak perbincangan, pupuk pemahman kendiri dan tingkatkan hubungan sosial

Contoh minta klien berduet bagi pupuk kerjasama

SUDAH CUKUP, CUKUP SUDAH

Anda mungkin juga menyukai