Anda di halaman 1dari 17

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (PIM 3110)

Saiful Ridhuan b. Mohd


Mohd Syahir b. Rosmi Wan Ahmad Asyraf b. Wan Ahmad Hasbi

BIDANG PEMBELAJARAN YANG DIUJI

Penguasaan Ilmu(contoh Dalam PI)

Penguasaan Kemahiran (Contoh Dalam PI)


Penghayatan Dan Amalan (Contoh Dalam PI)

ASUHAN TILAWAH AL-QURAN


Ilmu: Murid dapat menyebut/membaca ayat/surah dengan betul Kemahiran: Membaca ayat/surah dengan tajwid yang sempurna Penghayatan:

Murid sentiasa berwudhu dan beradab semasa membaca al-Quran. Murid rajin membaca al-Quran Bekerjasama membantu rakan sebaya

CONTOH: SURAH AD-DHUHA

Membaca surah ad-Dhuha dengan betul dan fasih.

Murid menyebut kalimah dan potongan ayat daripada surah ad-Dhuha berpandukan kad-kad bergambar yang ditunjukkan oleh guru.

Murid membaca surah ad-Dhuha secara individu,

berpasangan dan berkumpulan.

Murid menyebut hukum tajwid yang terdapat di dalam surah ad-Dhuha.

Murid yang lemah dalam bacaan dibantu oleh rakan sebaya.

AQIDAH
Ilmu : beriman kepada qada dan qadar Kemahiran : sumbang saran tentang perkara berkaitan qada dan qadar :Perbincangan tentang qada dan qadar :menjelaskan faedah beriman dengan qada dan qadar Penghayatan: sabar menghadapi dugaan Redha dengan segala ketentuan dari Allah

IBADAH

Ilmu : murid mengusai ilmu untuk beribadat Kemahiran : murid- murid mengetahui cara-cara beribadat

Penghayatan dan amalan : murid-murid melakukan


ibadat mengikut apa yang telah ditetapkan

CONTOH: AZAN DAN IQAMAH


Murid melaungkan azan dan iqamah dengan betul Murid dapat menjawab lafaz azan dan iqamah termasuk azan subuh

Murid dapat menyambung lafaz azan yang dipasang

pada komputer

Murid menghormati dan menghayati seruan azan

SIRAH

Ilmu: ujian bertulis, ujian lisan Kemahiran : Bercerita, menulis karangan

Penghayatan dan amalan : mengamalkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita.

CONTOH:

Tahun 3 : Sirah pekerjaan nabi waktu kecil menternak kambing dan membantu bapa saudara baginda Soalan : Apakah pekerjaan baginda sewaktu kecil? Penghayatan: Murid membantu ibu bapa ketika di rumah.

AKHLAK DAN ADAB ISLAMIAH


Ilmu: pemerhatian, ujian lisan, ujian bertulis Kemahiran: bersoal jawab seperti bercakap dengan ibu bapa, simulasi adab terhadap ibu bapa Penghayatan amalan: murid dapat membezakan diantara tingkah laku yang baik dan buruk terhadap ibu bapa.

Adab terhadap ibu bapa/keluarga

CONTOH : ADAB DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

ADAB TERHADAP IBU BAPA DAN KELUARGA

Murid boleh menerangkan maksud dan hukum menolong ibu bapa

Murid boleh menyatakan bentuk pertolongan yang boleh dilakukan kepada ibu bapa.

Murid membantu ibu bapa di rumah. Murid patuh kepada arahan ibu bapa.

PELAJARAN JAWI
Penguasaan Ilmu: Murid mengenal dan menyebut huruf hijaiyyah dan perkataan jawi. Murid juga dapat membaca ayat dan petikan jawi. Kemahiran: Murid menyalin dan menulis perkataan/ayat dengan tulisan jawi. Murid menggunakan tanda baca dengan betul. Penghayatan dan amalan: Murid mengaplikasikan tulisan jawi dalam kehidupan seharian.

CONTOH TAHUN 2

Tajuk pelajaran: Mengenal, menulis dan membaca suku kata tertutup.

Guru memberi latih tubi mengeja dan suku kata daripada kad imbasan. Permainan perkataan: murid mengeja perkataan suku kata tertutup dengan rakan. Murid diuji dengan mencantum huruf supaya menjadi suku kata tertutup dan kemudian membacanya. Mereka juga boleh diuji dengan memberi lembaran kerja memilih suku kata tertutup dan menulis semula

BIBILIOGRAFI
Huraian Sukatan Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia GA004:002-103; 0052 (MAS)

Anda mungkin juga menyukai