Anda di halaman 1dari 10

TAMADUN ISLAM ZAMAN KHULAFAH BANI UMAYYAH DAN BANI ABASIYYAH

UNIT 3:
PENDIDIKAN

INSTITUSI PENDIDIKAN AWAL INSTITUSI PENDIDIKAN AWAL DAN BIDANG PENGAJIANNYA DAN BIDANG PENGAJIANNYA
Di rumah,masjid dan kuttab Perkembangan pendidikan yang

pesat terutama pada zaman khulafah bani Abasiyyah mewujudkan institusi pendidikan tinggi seperti universiti dan kolej. Tertumpu kepada ilmu al-quran, hadis, feqah, usuluddin dan sedikit sahaja yang berkaitan ilmu

1.Sikap dan minat yang ditunjukkan oleh khalifah seperti khalifah Harun Arrasyid dan Al-Mamun FAKTOR2 PERKEMBANG AN ILMU PENGETAHUAN

2.Kegiatan penterjemahan, penyelidikan dan penjilidan buku2 secara besarbesaran di Darul Hikmah

3.Wujud kemudahan dan prasarana pendidikan iaitu bermula dari peringkat rendah sehingga keperingkat

4.Polisi kerajaan yang membawa masuk para ilmuwan dari luar negara

PERKEMBANGAN ILMU NAKLI DAN AKLI


ILMU NAKLI 1.AKIDAH DAN TAUHID PERKEMBANGAN
-Lahirnya mazhab2 seperti Ahli Sunnah Waljamaah,Syiah dan muktazilah. -Berdebat dalam pelbagai isu seperti kedudukan imam maksum atau tidak. -Bani Umayyah:tafsir hanya dilakukan pada ayat2 tertentu sahaja. -Bani Abasiyyah:pada

2.TAFSIR

3.FEQAH

-Lahirnya

Madrasah AlHadis dan Ar-rayu. -Lahirnya mazhab2 seperti Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali.

4.AKHLAK

-Berlaku perbahasan mendalam akibat keruntuhan akhlak yang berlaku daripada kemajuan yang dicapai. -Lahirnya ulama seperti Ibrahim b. Adham dan Imam Al-Ghazali

ILMU AKLI 1.FALSAFAH

PERKEMBANGAN
-Bani Umayyah:perbahasan berlaku antara golongan Asyairah,Muktazilah,Kudri ah, Murajiah dan Syiah tentang ilmu kalam. -Bani Abasiyyah:kemasukan falsafah Greek yang sebahagiannya bertentangan dengan Islam. -Lahir ulama seperti AlFarabi,Al-Khindi dan Ibnu Rusyd -Berkembang di zaman

2.MANTIQ

3.ASTRONOMI

-Abu Jaafar Mansur mengarahkan penterjemahan kitab ilmu falak dari India iaitu Assindu Hindu.(Bani abasiyyah) -Menterjemah buku2 dari Greek. -Lahir ahli astronomi islam yang mengubah suai dan mencipta teori dan alatan astronomi baru.

4.KEJURUTERAAN

-Penterjemahan buku2 matematik dan fizik dari bahasa Greek. -Terbinanya bangunan2 dan masjid2.

SUMBANGAN DARUL HIKMAH DALAM PERKEMBANGAN ILMU DAN DALAM SUMBANGAN DARUL HIKMAH PERKEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
1.Penterjemahan buku: terdiri daripada

penterjemah2 seperti Yahya b.Masawaih dan Hunain b.Ishak dalam bidang falsafah dan sains. 2.Menulis semula/mengarang buku:Matematik:Jabar walmuqabalah dan jamak wattafriq(Khawarizmi) -Falsafah:Fi falsafah al-ula(Khindi) 3.Mengundang cerdik pandai untuk mengajar: Terdiri daripada orang Islam dan bukan Islam 4.Pusat pengajian: Darul Hikmah sebagai pusat pengajian yang menyerupai sistem pendidikan moden pada hari ini. 5.Perpustakaan: Menempatkan buku2 yang diterjemah dan dikarang dalam pelbagai bidang.

1.Pembukaan institusi pengajian tinggi terutamanya Sepanyol seperti Universiti Cordova


KESAN PERKEMBANGA N PENDIDIKAN KEPADA TAMADUN EROPAH

2.Perkembangan ilmu pengetahuan dinegara Islam mendorong pelajar Eropah menuntut ilmu dan mengembangkanny a

3.Tamadun manusia telah berubah dengan teori2 dan penemuan baru dalam pelbagai bidang termasuk sains sosial dan sains tulen

Disediakan oleh: 1)Nur Fatin Fatinah binti Othman 2)Nur Enanee binti Ezani 3)Ainaa Mardhiah binti Kassim