Anda di halaman 1dari 34

RBT 3118 : TOPIK 4

UNTUK PERHATIAN EN ZAMANI DAN EN KASASI SERTA WARGA BM 1/ BM 2 DAN PT.

DISEDIAKAN OLEH
MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN. MOHD SYAFIQ WAFIUDDIN BIN AHMAD ZAINI. NUR AIN HAZWANI BINTI ABDU RAHMAN

SUB-TOPIK
KAJIAN DAN PEREKAAN PROJEK. PEMBINAAN DAN PENGUJIAN. PERSEMBAHAN DAN PENDOKUMENTASIAN.

KAJIAN DAN PEREKAAN PROJEK


DISEDIAKAN OLEH MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

OBJEKTIF PEMBENTANGAN

KONSEP REKAAN LUAR DAN DALAM FUNGSI NILAI ESTETIKA ERGONOMIC PATEN HARTA INTELEK

KONSEP REKAAN LUAR DAN DALAM


Pemilihan konsep reka bentuk dibuat berdasarkan lakaran reka bentuk projek yang telah dibuat. Untuk memilih sesuatu konsep reka bentuk, penilaian akan dibuat terhadap lakaran reka bentuk yang dicadangkan.

FUNGSI
Menepati tujuan produk dihasilkan . Menepati kehendak dan keperluan pengguna.

RUPA
Sesuai dan dapat menarik perhatian pengguna dari segi warna, tekstur atau saiz. Dapat menjamin keselesaan pengguna.

NILAI ESTETIKA
Adalah satu nilai yang berkaitan dengan ciri-ciri atau konsep kecantikan, keindahan dan kesenian. Konsep-konsep yang biasa dikaitkan dengan nilai ini dalam bidang reka bentuk produk adalah seperti : a) Fungsi b) Bentuk c) Keharmonian (unity) d) Stail

ERGONOMIC
Adalah nilai mengenai perhubungan manusia (pengguna) dan persekitaran (produk reka bentuk). Dari segi ergonomik pereka bentuk perlu menghasilkan produk atau reka bentuk yang dapat diguna pakai dengan mudah, berkesan, senang dipelajari (friendly) dan tidak memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang keterlaluan.

PATEN
Paten merupakan salah satu cabang yang terdapat dalam harta intelek. Undang-undang paten diMalaysia ditadbir menerusi Akta Paten 1983 dan dari segi urusan pendaftaran dilaksanakan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).

PATEN
Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan terhadap sesuatu ciptaan sama ada dalam bentuk produk, proses untuk menghasilkan sesuatu dengan cara terbaru atau sesuatu ciptaan itu menawarkan penyelesaian teknikal bagi sesuatu masalah. Hak perlindungan paten akan diberikan selama 20 tahun daripada tarikh pendaftaran

PATEN
Sesuatu ciptaan yang layak didaftarkan sebagai paten, mestilah memenuhi syarat berikut: Ciptaan tersebut mestilah baru dan tidak dizahirkan di manamana dunia ini. Ciptaan mempunyai langkah mereka cipta yang mana ciptaan tersebut tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di alam bidang teknologi ciptaan tersebut. Ciptaan tersebut dapat digunakan dalam industri.

HARTA INTELEK
Merujuk kepada hasil ciptaan berasaskan fikiran seseorang. Contoh: reka cipta, hasil karya, reka bentuk dan penggunaan imej atau simbol Nama Harta Intelek itu diberi kerana segala penciptaan atau hasil karya itu melibatkan daya pemikiran atau keintelektualan seseorang

Secara asasnya, Harta Intelek adalah berkaitan dengan sesuatu maklumat yang digabung dengan harta zahir yang diguna pakai kepada salinan barangan yang tidak terhad di seluruh dunia. Harta Intelek wujud bukan kepada salinan barangan tetapi kepada maklumat pada barangan tersebut.

PEMBINAAN DAN PENGUJIAN


DISEDIAKAN OLEH MOHAMAD SYAFIQ WAFIUDDIN BIN AHMAD ZAINI

PEMASANGAN
Perlu dilakukan mengikut langkah pembinaan yang betul. Setiap sambungan yang dilakukan perlu diperiksa dengan baik. Tujuan : untuk memastikan projek yang dibina kukuh dan berfungsi dengan baik.

KEMASAN
Tujuan : untuk menjadikan projek lebih kemas dan cantik. Proses ini biasa dilakukan selepas pemasangan siap dilakukan. Bahan untuk kemasan :
Syelek, Tepung penyumbat Cat Lekar

Peralatan untuk kemasan :

MENGUJI DAN MENILAI


Tujuan : untuk memastikan projek boleh digunakan dengan baik dan berfungsi. Kualiti sesuatu projek boleh dikesan pada peringkat ini, samada [-] atau [+] Jika ada kesilapan, pengubahsuaian akan dilakukan. Selepas selesai diuji, guru boleh menilai projek tersebut.

PERSEMBAHAN DAN PENDOKUMENTASIAN


DISEDIAKAN OLEH NUR AIN HAZWANI BINTI ABDU RAHMAN

PERSEDIAAN
Melakukan proses ini sebelum membuat pembentangan projek. Pastikan apa yang akan dibentangkan berada dalam keadaan lengkap. Semua maklumat tentang projek perlu diperincikan terlebih dahulu.

PEMBENTANGAN
Pembentangan projek dilakukan setelah semua maklumat tentang projek lengkap. Di sekolah, murid biasanya akan diminta untuk menyediakan semua maklumat projek dalam fail yang telah ditetapkan.

Lakukan perubahan jika projek yang dibentangkan menerima kritikan. Yakin ketika membentangkan projek yang dibuat.

PENDOKUMENTASIAN
Menyediakan satu laporan lengkap yang berformat tentang projek. Merupakan laporan bertulis yang perlu dipersembahkan kepada penilai projek.

Penting, kerana ia mengandungi maklumat projek secara bersistem.

Format dokumentasi :
a) b) c) d) e) f) Tajuk projek Latar belakang projek Objektif dan fungsi projek Deskripsi projek Rujukan Lampiran

PAMERAN PROJEK
Setelah dokumentasi siap, projek perlu dipamerkan kepada umum. Tujuan : Untuk menyatakan kepada umum tentang keistimewaan projek, nyatakan proses pembikinan projek dan menerima komen dari pihak yang menilai.

CONTOH PAMERAN

SEKIAN, TERIMA KASIH