Anda di halaman 1dari 18

SYIAH

Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Sejarah Ringkas
Dimulakan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba dan mengaku sebagai

seorang muslim dan mencintai ahlul bait ( keluarga Nabi s.a.w ) Beliau sangat menyanjung Ali Bin Abu Talib dan mendakwa ada wasiat khusus yang diwasiatkan oleh Nabi buat Ali agar menjadi khalifah setelah kewafatan baginda Abdullah bin Saba turut mengangkat martabat Ali sama dan setaraf dengan Tuhan Ideologi ini diterima dan diakui oleh Syiah dan ditulis dalam buku-buku ajaran Syiah.

Siapa Syiah?
Penyokong Saidina Ali r.a dan pencinta ahli

bait Ahli bait bagi penganut fahaman syiah ialah


Saidina Ali Saiditana Fatimah Saidina Husin Saidina Hasan 9 orang imam berketurunan Husin sehingga Imam

Mahdi

Kewafatan Nabi

Gerakan Abdullah Bin Saba

Faktor Kemunculan Syiah

Pembunuhan Husein r.a

Peperangan Siffin dan Majlis Tahkim

Aliran Syiah
Syiah Tafdhiliyah

( mengutamakan saidina Ali) Syiah Sabaiyyah ( memaki dan mengkafirkan sahabat) Salman Al Farisi,Abu Dzar,Miqdad,Ammar Syiah Ghulat (mempercayai ketuhanan Ali dan perkaraperkara karut )

Syiah Ghulat
24 golongan Syiah Mufadhadhaliyyah Syiah Sarighiyyah Syiah Janahiyyah Syiah Bayaniyyah Syiah Imamiyyah ( 39 golongan )

Kesesatan Syiah Dari Sudut Akidah


1

Penentuan khalifah telah ditetapkan melalui nas Imam adalah maksum Ilmu Allah berubah-ubah Mengkafirkan para sahabat Menghalalkan nikah mutah Penambahan nama saidina ali dalam syahadah Menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah

Kesesatan Syiah Dari Sudut Akidah


8

Menghina dan mencaci khulafa ar rasyidin dan isteri nabi Akidah rajah Syurga dan neraka dari perspektif syiah Rukun Iman Syiah Al Quran

10

11

12

13

Taqiyah

Penetapan khalifah ada nasnya


Hadis Ghadir Khum
Sesiapa yang aku Maulanya maka Ali adalah Maulanya.
Syiah mendakwa bahawa kalimah pada hadis diatas bermaksud pemimpin. Mereka menterjemah dan memaksudkan hadis di atas sebagai Sesiapa yang aku( Nabi) ini pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya syiah mendakwa bahawa hadis ini telah dilafazkan oleh baginda sebelum kewafatan baginda di Ghadir Khum sebagai lantikan ke atas Ali sebagai Khalifah.

Konsep Imamiah Dalam Perspektif Syiah


Para Imam bebas menentukan halal dan

haram Imam adalah maksum Imam berbeza dari manusia biasa


Lahir dalam keadaan suci,berkhatan,tidak

berjunub,matanya tidur tetapi hatinya tidak,tidak menguap dan tidak berhingus,mampu melihat dari belakang,angin yang keluar dari perutnya berbau kasturi,apabila memakai baju besi Nabi pasti ukurannya tepat. ( Ushulul Kafi )

Syahadah Ketiga

Dilafazkan ketika azan .Menjadi suatu lafaz yang wajib didalam azan selepas diperintahkan oleh Syah Ismail Al Safawi Ayat ini dilafazkan bagi memperakukan bahawa Imam Ali adalah Khalifah selepas Nabi Muhammad.

Akidah Rajah
Maksud rajah adalah kembalinya para imam

alaihimus salam dan syiahnya serta musuhmusuh mereka dari yang keimanannya telah dimurnikan atau kekafirannya dari dua golongan, dan bukan tergolong orang-orang yang telah Allah binasakan di dunia dengan suatu siksaan.

Al-Majlisy menerangkan aqidah mereka

Sungguh jiwa-jiwa yang telah pergi akan kembali dan akan melaksanakan qishash pada hari kebangkitan mereka. Siapa saja yang disiksa akan mengambil qishash dengan menyiksa (orang yang menyiksa)nya. Siapa saja yang dibuat marah akan melampiaskan kemarahannya. Siapa saja yang dibunuh akan mengambil qishash dengan membunuh (orang yang membunuh)nya, sedang musuh-musuh mereka akan dikembalikan bersama mereka sehingga mereka melampiaskan kemarahannya. Lalu, mereka dihidupkan selama tiga puluh bulan setelah (musuh) itu (dimatikan), kemudian meninggal dalam satu malam dalam keadaan telah melampiaskan kemarahan mereka dan memuaskan diri-diri mereka, sedangkan musuh-musuh mereka telah menuju siksaan neraka yang paling pedih. Selanjutnya, mereka berdiri di depan (Allah) Al-Jabbr Azza wa Jalla lalu (Allah) memberikan hakhak mereka untuk mereka. [Bihrul Anwr 53/44]

Rukun Iman Syiah


At tauhid An Nubuwwah Al Imamah Ad Adlu Al Maad

Al Quran
Bagi ajaran syiah ,Al Quran yang ada pada

hari ini yang dibaca oleh seluruh dunia adalah tidak asli. Al Quran yang ada telah diubah suai oleh para sahabat Nabi. Yang benar hanya Quran Agama Syiah. Mereka mendakwa bahawa Quran mereka lebih terpelihara dan lebih besar sehingga 3 kali ganda jumlah isi kandungan Al Quran golongan Al Sunnah

http://www.lppimakassar.com/2012/08/al-quran-al-karim-vs-quransyiah.html

Al Quran Versi Syiah

Taqiyah
Menurut Syiah taqiyah bermaksud perbuatan seseorang

yang menampakkan sesuatu perkara berbeza dengan apa yang ada dalam hatinya ertinya nifaq atau menipu dalam usaha mengaburi atau mengelakkan kekecohan dalam kalangan manusia. Taqiyah adalah satu prinsip dari prinsip-prinsip syiah. Taqiyah memiliki kedudukan yang luar biasa dalam fahaman syiah . Mereka mengagungkan dan mengiktiraf sehingga mereka menjadikannya sebagai asas dalam agama mereka Menurut mereka, taqiyah akan diberi pahala dan ihsan dari Allah.

Mutah
Nikah

mut'ah ialah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, dimana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.