Anda di halaman 1dari 5

Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti dalam SDP

Oleh Pei Shan Sheron Syiirah

Meningkat kualiti berfikir

Perasaan dalaman kanakkanak dapat dilahirkan

Kepentingan imaginasi dalam Seni dalam Pendidikan

Contoh: pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif

Boleh menjana idea yang unik melalui pengalaman, interaksi hidup

Bersifat fleksibel

Boleh bertindak secara rasional

Kepentingan emosi dalam Seni dalam Pendidikan


Membina emosi yang sihat

Menggambarkan perasaan

Menghasil ekspresi bukan lisan

Memaparkan reaksi

Kepentingan ekspresi dalam Seni dalam Pendidikan


Menggambar emosi

Menyampaikan idea

Menghasilkan pengucapan lisan

Meningkat kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

Kepentingan kreativiti dalam Seni dalam Pendidikan menghasilkan ciptaan terbaru

Contoh: pelajar mampu menghasilkan kraft tangan yang unik dengan usaha sendiri

Anda mungkin juga menyukai