Anda di halaman 1dari 5

Muhamad Nasir bin Ahmad Mohammad Yusof bin Abdul Latip

Noor Aishah binti Mohd Zaini

*
*Satu
sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995). *Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). *Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. *Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.

*Oleh

itu, Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan.

*Khalwat *Rogol *Curi *Dera