Anda di halaman 1dari 8

SA ST ER A

KE TATANE GA RAA
N
DEF INIS I
 Karya yang menjadi petunjuk kepada golongan
raja-raja dari segi mentadbirkan negara.
 Kandungan kitab ketatanegaraan merupakan
penerangan secara naratif cara mentadbirkan
sesuatu negeri dengan berdasarkan contoh raja-
raja zaman dahulu kala khususnya raja-raja dari
Timur Tengah.
 Karya ketatanegaraan juga dikenali sebagai
sastera Adab.
Co nto h Karya
 Taj al Salatin oleh Bukhari al-Jauhari

 Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri

 Nasihat Segala Raja-raja oleh Syeikh Abdul


Kadir
Ci ri -ci ri I si Sastera
Ketatanegaraan
 Membicarakan tentang tanggungjawab raja-raja,
menteri, hulubalang dan rakyat sekalian.
Contohnya Fasal yang pertama dalam Kitab
Nasihat segala Raja-raja
 Mengenai persoalan agama. Karya
ketatanegaraan mengandungi matlamat
yangmenyentuh soalakidah dan soal-soal yang
berkaitan dengan ketuhanan, asal-usul kejadian
bumi. Nur Muhammad,malaikat dan lain-lain
 Menyentuh sejarah kerajaan-kerajaan Islam di
Asia Barat dan Alam Melayu.
 Berkisar pada undang-undang perlembagaan
yang diambil daripada sumber Islam (tidak
bercampir aduk daripada pelbagai sumber lain)

 Contoh-contoh yang diberikan adalah daripada


raja-raja yang berasal dari Timur Tengah
termasuk contoh nabi-nabi dan tokoh-tokoh
Islam terkenal dalam sejarah.

 Menjadi panduan kepada raja-raja dan


pembesar-pembesar untuk mentadbir negeri.
 Kaya dengan unsur-unsur nasihat, petunjuk,
panduan dan pengajaran berharga kepada
pemerintah.

 Mengandungi filsafat pemikiran Islam yang


tinggi. Banyak dimasukkan petikan-petikan dari
ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
FUNGS I SA STER A
KE TATA NEG ARAAN
1. Sebagai panduan kepada golongan raja dan
pemerintah.
 Dalam menjalankan pentadbiran dan
pemerintahan negeri, misalnya dalam soal
hubungan antara rakyat dengan pemerintah,
tanggungjawab pembesar-pembesar negeri
dalam mentadbirkan negeri.
 Panduan kepada seluruh masyarakat dalam hal-
hal seperti cara mendidik anak, mengenai budi
bahasa, pekerti yang baik dan tanggungjawab
hubungan sesama manusia.
2. Sebagai alat pendidikan – unsur-unsur
pengajaran, pendidikan serta amalan hidup
Islam yang tinggi dapat dijadikan contoh.
 Contohnya teladan daripada sifat tokoh-tokoh
Islam, kisah nabi-nabi dari segi kelakuan, sifat,
tindak-tanduk, dalam hubungan sesama insan
demi keharmonian hidup bermasyarakat.

Anda mungkin juga menyukai