Anda di halaman 1dari 34

SAJAK DAN PANTUN

WAN NURUL HAWANI ARIFFIN


SITI NUR HAMIZAH ISMAIL
NUR IZZAH ZAKARIA
AFIRA MUSTAFAR
SAJAK

• Puisi moden yang lebih bebas yang


tidak terikat pada pola khusus.

• Mementingkan keberkesanan
pengucapan perasaan melalui kata-
katanya.
• Puisi moden yang digubah dalam
bahasa yang indah untuk
menyatakan fikiran, perasaan,
pengalaman dan sebagainya.
• Bentuk sajak adalah bebas.
• Tidak tertakluk kepada jumlah
perkataan atau suku kata.
Menurut Hashim Awang

*Sajak adalah puisi baru yang bebas


daripada peraturan-peraturan dalam
pembentukan rangkap, baris, kata-
kata dan rima.

* Sajak bersifat demikian untuk dapat


mengucapkan fikiran penyair dalam
cara yang lebih indah, segar dan
bebas.
UNSUR-UNSUR SAJAK
SIFAT-SIFAT SAJAK
*Tidak mempunyai imbangan bunyi yang
tetap.

* Sajak tidak semestinya


mengemukakan pertentangan bunyi
atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris
ayat atau dimana-mana juga.

* Mempunyai rangkap, tetapi bilangan


baris ayat pada serangkap tidaklah
tetap.
Gaya perbandingan

• Contoh unsur-unsur bahasa:


-simile
-metafora
-personifikasi
-hiperbola
Gaya penegasan
• Menegaskan, menjelaskan dan
memberi penekanan terhadap
maksud tertentu.
• Bentuk gaya bahasa:
 perulangan/repetisi
-anafora
-responsie
-epifora
 inversi
Gaya pertentangan

• Memberi kesan gambaran


yang bertentangan dengan
kenyataan sebenar.
• Disebut sebagai paradoks.
CARA MENDEKLAMASI SAJAK
• * Pemahaman
* Mimik
* Peresapan
* Gerak geri
* Pengucapan
* Daya hafal
* Daya ucapan dan irama
* Batas kalimat
Seorang guru tua
Guruku yang baik
Masih lagi mengajar
Sedang aku kini sudah besar
Dulu wajahnya muda
Kini rambut memutih kepala
Ada anak-anak muridnya
Sudah menjadi menteri
Ada anak-anak muridnya
Kini memegang jawatan tinggi
Tidak kurang pula bergelar usahawan
berjaya
PANTUN

• Satu-satunya karya asli orang


Melayu.
• Isi pantun kaya dengan khazanah
ilmu.
• Berperanan sebagai alat untuk
menyampaikan nasihat, pesanan,
teguran, kiasan, sindiran dan
melahirkan perasaan hiba.
• Asal kata pantun dari Sanskrit yang
bermaksud ‘bicara’, ‘aturan yang
sah’.
• Dalam bahasa Jawa dengan erti yang
lebih umum, pantun merupakan
sebahagian daripada peribahasa.
• Jumlah pembayang dan maksud
adalah sama.
• Jika pantun empat kerat, dua baris
pertama pembayang dan dua baris
berikutnya maksud.
• Contohnya:
Pisau raut hilang di rimba,
Pakaian anak raja di
Juddah,
Karam di laut boleh ditimba,
Karam di hati bilakah
• Setiap baris pantun mempunyai
empat hingga lima patah kata.
• Manakala suku katanya antara lapan
hingga dua belas suku kata.
• Rima akhir pantun ialah a/b/a/b bagi
pantun empat kerat.
• Setiap rangkap merupakan
pelengkap kepada gagasan idea
yang lengkap.
Jenis pantun:

– Pantun kanak-kanak
– Pantun kasih sayang
– Pantun teka-teki
– Pantun puji-pujian
– Pantun nasihat, agama dan adat
– Pantun telatah hidup masyarakat.
Pantun dua kerat
• Siakap senohong gelama ikan duri,
bercakap bohong lama-lama
mencuri.

• Mengaku dulang paku serpih,


mengata orang dia yang lebih.