KESENIAN

Ahli Kumpulan: Adilah bt Daud Afira bt Mustafar Nur Azlika bt Khazizi Nurul Aina bt Mohd Azmi Khairul Nizam b Mohamed Zuki Mohamad Nor Asni b Mohamed Daie Muhammad Fuad b Rosli Rosafandi bin Rosli

PERKEMBANGAN KESENIAN
Bermula dari tingkat kesenian yang paling sederhana. Berkembang mengikuti perubahan zaman dan berdasarkan kurun waktu. Di bidang seni rupa - sejak zaman prasejarah hingga sekarang. Karya seni yang dapat dikelompokkan :Seni Seni Seni Seni Seni primitif. klasik. tradisional. moden. kontemporari.

Seni

Primitif

◦ Berkembang pada zaman prasejarah. ◦ Tahap kehidupan manusia sangat sederhana dan merupakan ciri utama sehingga manusianya disebut orang primitif. ◦ Di bidang kesenian - karya seni yang dihasilkan sangat sederhana, namun memiliki nilai tinggi sebagai ungkapan ekspresi mereka.

Peninggalan

karya seni yang

dihasilkan
◦ lukisan binatang buruan. ◦ lukisan cap-cap tangan. ◦ hiasan-hiasan pada alat-alat perburuan.
Karya

seni yang dihasilkan merupakan ekspresi perasaan mereka terhadap dunia misterius atau alam ghaib.

Ciri-ciri

lain dari seni premitif

◦ Garisannya spontan. ◦ Tanpa perspektif. ◦ Warna-warnanya terbatas.

Seni

Klasik

◦ Kesenian klasik merupakan puncak perkembangan kesenian. ◦ Kriteria-kriteria seni klasik :
Kesenian yang telah mencapai puncak (tidak dapat berkembang lagi). Merupakan standarisasi dari zaman sebelum dan sesudahnya. Telah berusia lebih dari setengah abad.

◦ Karya-karya seni klasik dijumpai
Bangunan-bangunan kuno Nusantara pada zaman Hindu-Budha Bangunan-bangunan kuno di Yunani dan Romawi.

Seni

Tradisional

◦ Tradisi ertinya turun temurun atau kebiasaan. ◦ Seni tradisional bererti suatu kesenian yang dihasilkan secara turun-temurun. ◦ Seni tradisi bersifat statis, tidak ada unsur kreatif sebagai ciptaan baru. ◦ Contohnya
Lukisan gaya Kamasan Klungkung. Seni wayang kulit. Seni batik. Seni tenunan.

Seni

Moden

◦ Seni moden merupakan kesenian yang menghasilkan karya-karya baru. ◦ Seni moden tidak terikat oleh ruang dan waktu. ◦ Contoh karya-karya seni moden
Lukisan karya Van Gogh. Patung karya G. Sidharta.

Seni

Kontemperori

◦ Kontemperori bererti sekarang atau masa kini. ◦ Karya-karya seni kontemperori muncul di Eropah dan Amerika. ◦ Kini, seni kontemporer telah berkembang di negara yang memiliki gagasan yang unik.

SENI KLASIK

SENI TRADISIONAL

SENI KONTEMPERORI

FUNGSI KESENIAN
Meningkatkan

nilai-nilai baik dan

murni. Pengantar komunikasi rasa yang merata. Menilai tingkat peradaban manusia. Pengikat rasa masyarakat. Penglipur lara. Menunjang martabat bangsa. Memancarkan daya intelektual.

JENIS KESENIAN
Seni

◦ halus, tipis, enak didengar, karya yang diciptakan dengan bakat. ◦ Perihal seni yang berkaitan dengan seni dan keindahan. ◦ ◦ ◦ ◦

:

Kesenian Kesenian

:

atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu :
Seni Suara Seni Gerak Seni Rupa Permainan Tradisional

Seni

Suara

◦ Dalam seni suara kesenian Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :
Seni vokal. Seni muzik.

Seni

Gerak

◦ Seni gerak mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur – unsur keindahan. ◦ Seni gerak orang melayu dapat dibahagikan kepada dua :
Seni tari. Seni drama.

ALAT MUZIK TRADISIONAL

KORDOFON

MEMBRANOFON

EROFON BEBAS

EROFON

IDIOFON

Seni

◦ Seni rupa merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu. ◦ Jenis-jenis seni rupa :
Seni ukir. Seni kraftangan. Seni tembikar. Seni anyaman. Tekatan. Seni tenunan. Seni batik. Seni tembaga. Seni bina.

Rupa

Permainan

Rakyat

◦ Dikenali sebagai pemainan masa lapang atau sukan rakyat termasuk dalam kategori "folk games". ◦ Fungsi permainan rakyat :
Sebagai alat hiburan Sebagai alat komunikasi di kalangan anggota masyarakat.

◦ Permainan masa lapang terbahagi dua:
Permainan untuk orang dewasa Permainan untuk kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful