Anda di halaman 1dari 16

KESENIAN

Ahli Kumpulan:

Adilah bt Daud
Afira bt Mustafar
Nur Azlika bt Khazizi
Nurul Aina bt Mohd Azmi
Khairul Nizam b Mohamed Zuki
Mohamad Nor Asni b Mohamed Daie
Muhammad Fuad b Rosli
Rosafandi bin Rosli
PERKEMBANGAN KESENIAN
Bermula dari tingkat kesenian yang
paling sederhana.
Berkembang mengikuti perubahan
zaman dan berdasarkan kurun waktu.
Di bidang seni rupa - sejak zaman
prasejarah hingga sekarang.
Karya seni yang dapat dikelompokkan
:-
Seni primitif.
Seni klasik.
Seni tradisional.
Seni moden.
Seni kontemporari.
Seni Primitif
◦ Berkembang pada zaman prasejarah.
◦ Tahap kehidupan manusia sangat
sederhana dan merupakan ciri utama
sehingga manusianya disebut orang
primitif.
◦ Di bidang kesenian - karya seni yang
dihasilkan sangat sederhana, namun
memiliki nilai tinggi sebagai ungkapan
ekspresi mereka.
Peninggalan karya seni yang
dihasilkan
◦ lukisan binatang buruan.
◦ lukisan cap-cap tangan.
◦ hiasan-hiasan pada alat-alat perburuan.
Karya seni yang dihasilkan
merupakan ekspresi perasaan
mereka terhadap dunia misterius
atau alam ghaib.
Ciri-ciri lain dari seni premitif
◦ Garisannya spontan.
◦ Tanpa perspektif.
◦ Warna-warnanya terbatas.
Seni Klasik
◦ Kesenian klasik merupakan puncak
perkembangan kesenian.
◦ Kriteria-kriteria seni klasik :
Kesenian yang telah mencapai puncak (tidak dapat
berkembang lagi).
Merupakan standarisasi dari zaman sebelum dan
sesudahnya.
Telah berusia lebih dari setengah abad.
◦ Karya-karya seni klasik dijumpai
Bangunan-bangunan kuno Nusantara pada zaman
Hindu-Budha
Bangunan-bangunan kuno di Yunani dan Romawi.
Seni Tradisional
◦ Tradisi ertinya turun temurun atau kebiasaan.
◦ Seni tradisional bererti suatu kesenian yang
dihasilkan secara turun-temurun.
◦ Seni tradisi bersifat statis, tidak ada unsur
kreatif sebagai ciptaan baru.
◦ Contohnya
Lukisan gaya Kamasan Klungkung.
Seni wayang kulit.
Seni batik.
Seni tenunan.
Seni Moden
◦ Seni moden merupakan kesenian yang
menghasilkan karya-karya baru.
◦ Seni moden tidak terikat oleh ruang dan
waktu.
◦ Contoh karya-karya seni moden
Lukisan karya Van Gogh.
Patung karya G. Sidharta.
Seni Kontemperori
◦ Kontemperori bererti sekarang atau
masa kini.
◦ Karya-karya seni kontemperori muncul di
Eropah dan Amerika.
◦ Kini, seni kontemporer telah berkembang
di negara yang memiliki gagasan yang
unik.
SENI KLASIK SENI TRADISIONAL

SENI KONTEMPERORI
FUNGSI KESENIAN
Meningkatkan nilai-nilai baik dan
murni.
Pengantar komunikasi rasa yang
merata.
Menilai tingkat peradaban
manusia.
Pengikat rasa masyarakat.
Penglipur lara.
Menunjang martabat bangsa.
Memancarkan daya intelektual.
JENIS KESENIAN
Seni :
◦ halus, tipis, enak didengar, karya yang
diciptakan dengan bakat.
Kesenian :
◦ Perihal seni yang berkaitan dengan seni
dan keindahan.
Kesenian atau seni boleh dibahagikan
kepada 4 bahagian iaitu :
◦ Seni Suara
◦ Seni Gerak
◦ Seni Rupa
◦ Permainan Tradisional
Seni Suara
◦ Dalam seni suara kesenian Melayu dapat
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :
Seni vokal.
Seni muzik.
Seni Gerak
◦ Seni gerak mengandungi segala gerakan tubuh
badan yang mempunyai unsur – unsur
keindahan.
◦ Seni gerak orang melayu dapat dibahagikan
kepada dua :
Seni tari.
Seni drama.
ALAT MUZIK TRADISIONAL

KORDOFON MEMBRANOFON

EROFON BEBAS

EROFON IDIOFON
Seni Rupa
◦ Seni rupa merupakan ciptaan yang
mengandungi unsur-unsur seni yang
dihasilkan oleh orang Melayu.
◦ Jenis-jenis seni rupa :
Seni ukir.
Seni kraftangan.
Seni tembikar.
Seni anyaman.
Tekatan.
Seni tenunan.
Seni batik.
Seni tembaga.
Seni bina.
Permainan Rakyat
◦ Dikenali sebagai pemainan masa lapang atau
sukan rakyat termasuk dalam kategori "folk
games".
◦ Fungsi permainan rakyat :
Sebagai alat hiburan
Sebagai alat komunikasi di kalangan anggota
masyarakat.
◦ Permainan masa lapang terbahagi dua:
Permainan untuk orang dewasa
Permainan untuk kanak-kanak.