Anda di halaman 1dari 19

KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

ILMU PENDIDIKAN
NAMA
•AHMAD SHAHRIMAN BIN ABD YAZIB
•PENSYARAH
PUAN NORAZZAH BT AHMAD SAFRAN
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU

PENEGUHAN TIME OUT

DENDAAN MODELING

REVERSE PSYCHOLOGY KAWALAN KENDIRI

PENGURUSAN/ PENEGUHAN
SHAPING
KENDIRI

TOKEN ECONOMY
PENGASINGAN

KONTRAK LISAN DAN BERTULIS


KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

PENEGUHAN
“Gerak balas atau tingkah laku yang di hasilkan adalah memuaskan
peluang mengulangi tingkah laku operan ini akan bertambah “
Skinner
Positif
Negatif

Ganjaran ,hadiah ,sentuhan


Kata-kata peransang Stimuli yang dipindahkan atau
Dihapuskan dgn tujuan menguatkan
4.Ganjaran primer (makanan ) tingkah laku positif
5.Ganjaran terlazim – markah,
wajah guru

Negatif
“Bagus Ali ” Positif “Amin kamu bisu ke!”
Murid di suruh untuk menjadi pembantu guru . Positif
Memberi bintang atas kerja mereka Positif
Negatif
Guru bermuka masam apabila mendengar jawapan murid
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

PENEGUHAN

Pelajar menerima pujian daripada pengetua atas


tingkah laku yang positif
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

•Dendaan adalah untuk menghentikan sesuatu


tingkah laku yang tidak diingini
“Dendaan hanya berkesan dalam tempoh yang singkat ”
Skinner

•Hukuman mencuci tandas


•Di hantar ke bilik guru besar
•Berdiri atas kerusi
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

REVERSE PSYCHOLOGY

Teknik untuk mendapatkan tingkah laku yang di kehendaki


Guru membuat tindakan yang berlainan daripada tindakan
biasanya
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

SHAPING

 Shaping merupakan proses


pembentukan tingkah Iaku
yang di ingini melalui
beberapa peneguhan diberi
secara beransur- ansur
(ansur maju) untuk
mendapat tindak balas yang
diharapkan.
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

TOKEN ECONOMY

Token economy ialah satu sistem untuk membahagikan beberapa


peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh
sebenar diidamkan

Menggunakan sistem merit berdasarkan respon terhadap tingkah laku


yang di ingini . Token (Point merit )boleh di tukarkan kepada peneguh
yang di idamkan

Berdasarkan gambar di sebelah murid


Perlu mendapatkan 6 peneguhan posifit
sebelum di beri ganjaran
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

KONTRAK LISAN DAN BERTULIS

Membuat perjanjian lisan atau menandatangi kontrak


Cth
menandatangi kontrak secara formal di hadapan orang yang di sanjungi
(Guru Besar)
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

TIME OUT

Jika murid tidak dapat mengawal diri ( tidak membuat kerja sekolah ) ,
mereka akan di keluarkan dari bilik darjah dan di biarkan dalam bilik kecil
atau sudut yang lain di dalam bilik darjah .

Apabila kelakuan murid lebih kearah positif mereka di benarkan kembali


ke tempat asal (dalam bilik darjah)

Masa yang diperuntukkan adalah dalam 1 minit hingga ke 10 minit ,


selepas time out guru perlu menerangkan kewajaran tindakan tersebut
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

MODELING

 Guru bertujuan menetapkan satu tingkah laku yang baru


dikalangan
murid bermasalah dengan menyuruh murid membuat pemerhatian
terhadap murid-murid lain yang menunjukkan tingkah laku yang
baik
 Selepas pemerhatian murid bermasalah akan membuat simulas
tentang keadaan yang di perhatikan dalam tingklah laku yang positif

Cth . Baby Doll eksperimen oleh Albert Bandura


KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008
KAWALAN KENDIRI

Menentukan tingkah laku yang ingin di modifikasikan

Mengumpulkan data
•Mengenal pasti anteseden kawalan
•Menentukan respon peringkat awal
•Mengenal pasti akibat kawalan

Merancang program tindakan


•Memulihkan strategi untuk menambahkan
(atau mengurangkan ) kekuatan respon

Implement
dan menilai program

Menamatkan program
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008
PENGURUSAN/ PENEGUHAN
KENDIRI

Menetapkan matlamat yang hendak


dicapai oleh pelajar sendiri

Pelajar berusaha mengubah tingkah


Laku sendiri

Pelajar sendiri menilai kemajuan


kendiri atau pencapaian nya
menggunakan senarai semakan carta

Berdasarkan maklum balas daripada


hasil penilaian , mengambil tindakan
susulan untuk memperbaiki tingkah
laku yang telah di ubahsuai
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008
PENGURUSAN/ PENEGUHAN
KENDIRI

Permodelan kognitif Bimbingan kendiri ( tidak nyata)


Guru melakukan tugasan sambil Murid membisik arahan sendiri sambil
memberi arahan secara lisan Menghabiskan tugasan
Bimbingan luaran
Arahan diri terselindung
Murid melakukan tugasan yang
sama di bawah bimbingan guruMurid melakukan tugasan secara
membimbing kendiri melalui percakapan
Bimbingan kendiri (nyata) kendiri

Murid melakukan tugasan yang


sama melalui arahan kendiri secara
lisan
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

 Teknik di mana murid di suruh keluar daripada bilik darjah atau di


masukkan ke kelas detensi untuk menjalani hukuman
 Konsep di mana guru membiarkan tingkah laku negatif murid tanpa
memberi apa apa perhatian .
 Sesuai bagi murid yang tidak menunjukkan tingkah laku positif walau

di ingatkan guru beberapa kali


KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

Modifikasi tingkah laku membantu murid mengubah tingkah laku negatif


dan seterusnya melicinkan proses pnp di dalam bilik darjah.
Ia meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan
pembelajaran murid.
Ia dapat membentuk tingkah laku yang positif dari aspek mental,
emosi·dan sosial.
 Melalui ubah suaian kendiri, ia dapat meningkatkan motivasi
serta disiplin arahan diri

Melalui proses permodelan, dalaman atau pembiasaan, ia akan


membentuk murid yang berilmu pengetahuan, cinta membaca
berakhlak mulia.
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008

GENERASI MASA DEPAN PEWARIS


BANGSA
KPLI KH1 AMBILAN JAN 2008