Anda di halaman 1dari 69

Menu

Keluar

(Teras) Tingkatan 1 Bab 1 : Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Organisasi Bengkel dan Keselamatan

(Teras) Tingkatan 1

Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


Jenis Bahan Jenis Pengikat Cara Penggunaan Pengikat

(Teras) Tingkatan 1

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk


Perancangan Projek
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


Kegunaan Alatan Tangan (I) Kegunaan Alatan Tangan (II) Kegunaan Alatan Tangan (III)

(Teras) Tingkatan 1

Mesin
Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


Proses Membina Projek Kertas Las Cara-cara Penggunaan Kertas Las

(Teras) Tingkatan 1

Alatan Bahan Kemasan


Penggunaan Bahan Kemasan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


Pengubahsuaian Projek dan Pendokumentasian

(Teras) Tingkatan 1

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Menyusun atur Membersih Mendisiplin Menilai

Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan


Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Menyusun atur
Menyusun alatan yang telah digunakandengan sistematik dan kemas

Membersih
Sentiasa menjaga kebersihan diri dan sekeliling
Kebersihan diri dari aspek fizikal dan mental
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Mendisiplin
Peraturan keselamatan perlu dipraktikkan selalu bagi mengelakkan kemalangan

Menilai
Sentiasa menilai sendiri tentang diri dan tempat kerja
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Bahan

Reka Bentuk
Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu barang atau produk.

Teknologi
Pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik, dan sistem untuk menguruskan kehidupan.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Bahan

Kayu
1/2 ' X 1/2 ' 1/2 ' X 1 ' 1/2 ' X 4 ' 1/2 ' X 6 ' 1'X1' 1'X2' 1'X8'

Mounting board 2'X4' 2'X3'

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Bahan

Papan lapis
4'X8' 3'X6'
Depan

MDF
4'X8'

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Pengikat

Skru kepala benam

Skru kepala bulat


Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Pengikat

Paku kepala rata


Depan

Paku panel
Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Jenis Pengikat

Glu sentuh
Depan

Glu PVA
Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

CARA Penggunaan Pengikat

Memaku tegak

Memaku serong
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

CARA Penggunaan Pengikat

Membenam skru
Depan

Mengglu
Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Kos Kos yang tinggi tidak semestinya menjamin kualiti produk yang baik

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Rupa bentuk Memberi keselesaan hidup

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Kesesuaian bahan Bahan yang sesuai digunakan dan mudah diperoleh

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Ketahanan Tidak mudah pecah

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Kemasan Mencantikkan lagi produk dan bertujuan melindunginya secara tidak langsung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Keselamatan Menjamin keselamatan pengguna

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Kaedah pembinaan Menghasilkan produk yang praktikal dengan reka bentuk yang ringkas dan mudah

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk

Fungsi Reka bentuk yang sesuai dengan penggunaannya

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Perancangan Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Perancangan Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Perancangan Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Perancangan Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (I)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (I)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (I)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (II)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (II)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (II)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (III)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (III)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kegunaan Alatan Tangan (III)

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Mesin

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Mesin

Digunakan untuk menebuk lubang pada kayu dan logam. Mudah dialihkan dan boleh dibawa ke mana-mana. Menebuk lubang dengan cepat dan tepat.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Mesin

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Mesin

Mempunyai kelajuan yang amat tinggi. Menebuk lubang pada kayu atau logam dengan mudah dan tepat. Mempunyai kedudukan yang statik.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin

Memilih mata gerudi yang sesuai Memastikan mata gerudi tersebut adalah cukup tajam.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin

Memasukkan mata gerudi ke dalam bindu.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin

Mengikat mata gerudi dengan pengunci yang dibekalkan dan pastikan tidak longgar sepanjang masa.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Penggunaan dan Penyelenggaraan Mesin

Menegakkan gerudi mudah alih dan memastikan sudutnya adalah 90O. Mula-mula tebuk satu lubang kecil pada bahan yang hendak digerudi. Daya yang dikenakan kepada gerudi mudah alih ditinggikan secara perlahan-lahan.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Proses Membina Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Proses Membina Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Proses Membina Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Proses Membina Projek

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kertas Las

Diperbuat daripada aluminium oksida atau silikon karbida.


Saiz ditentukan oleh nombor gred.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Kertas Las

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Cara-cara Penggunaan Kertas Las

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Cara-cara Penggunaan Kertas Las

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Alatan dan Bahan Kemasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Alatan dan Bahan Kemasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Alatan dan Bahan Kemasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Alatan dan Bahan Kemasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Penggunaan Bahan Kemasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Penggunaan Bahan Kemasan

Pastikan permukaan projek licin dan bersih. Sapu permukaan projek dengan syelek.
Gosok permukaan projek dengan kertas las halus secara perlahan.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Penggunaan Bahan Kemasan

Sapu lapisan syelek kedua mengikut arah urat kayu. Sapu beberapa lapisan syelek hingga berkilat. Setelah selesai kerja, bersihkan berus dan kemaskan tempat kerja.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Penggunaan Bahan Kemasan

Berfungsi seperti plaster of paris. Untuk menyumbat lubang dan liang kayu sebelum dicat.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Penggunaan Bahan Kemasan

Bancuh dengan air hingga pekat.

Gosokkan merentasi urat dalam gerakan membulat.


Biarkan kering dan gosok dengan kertas las.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Pengubahsuaian Projek dan Pendokumentasian

Setelah sesuatu projek selesai, ubah suai projek tersebut untuk menambah nilai (value added) jika perlu. Ini dapat menjamin hasil yang lebih berkualiti.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Pengubahsuaian Projek dan Pendokumentasian

Contoh:

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Pengubahsuaian Projek dan Pendokumentasian

Segala maklumat projek seperti lakaran hendaklah dikumpul dan direkodkan serta disimpan dalam fail.
Kos pengeluaran = Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

Depan

Belakang

Menu

Keluar