Anda di halaman 1dari 18

MUHAMMAD ZULHAKIM B ABD MALEK

17DAS07F023
PROSES OLAHAN
• PENGAMBILAN DARI • PENGENAPAN
SUMBER AIR • PENAPISAN
• PENYARINGAN • PEMFLUORIDAAN
• PENGUDARAAN • PEMBASMIAN
• PEMBAURAN KIMIA KUMAN
• PENGENTALAN DAN • PENYESUAIAN pH
PENGUMPALAN
TUJUAN OLAHAN
• UNTUK MENYINGKIRKAN PENCEMARAN
YANG DISEBABKAN OLEH BENDASING
MAKRO DAN MIKRO
• MENGHAPUSKAN BAU,RASA DAN WARNA
YANG TIDAK MENYENANGKAN
• MENGHAPUSKAN ORGANISMA YANG BOLEH
MEMBAWA PENYAKIT
PENGAMBILAN DARI SUMBER
AIR
PENYARINGAN
• BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH
BENDASING YANG TERAPUNG
• PENYARING KASAR BERTUJAN UNTUK
MENYARING BENDASING YANG BESAR
SAIZNYA.
• SAIZ PENYARING KASAR DIBUAT DARIPADA
BAR-BAR KELULI
• DIAMETER 25MM,DIPASANG BERJARAK
100MM ANTARA SAMA LAIN
• PENYARINGAN HALUS UNTUK MENYARING
BENDASING YANG LEBIH HALUS
• JARING YANG DIPASANG ADALAH UNTUK
MENYEKAT ZARAH-ZARAH YANG BERSAIZ
LEBIH 5MM
• PROSES PEMBUANGAN KERSIK JUGA
DILAKUKAN SELEPAS PENYARINGAN
DIBUAT
• PEMBUANGAN DILAKUKAN DI DALAM
KEBUK KERSIK
PENGUDARAAN
• UNTUK MENINGKATKAN KANDUNGAN
OKSIGEN TERLARUT DALAM AIR
• MENAMBAHKAN RASA SEGAR AIR
• MENGURANGKAN BAU HIDROGEN SULFIDA
DI DALAM AIR
• MENGOKSIDAKAN BAHAN LARUT BESI DAN
MANGAN TIDAK LARUT
JENIS PENGUDARAAN AIR
• PENGUDARAAN PERCIK
• PENGUDARAAN TERJUN
• PENGUDARAAN DULANG BERTINGKAT
• PENGUDARAAN RESAPAN
PEMBAURAN KIMIA
• BERTUJUAN UNTUK MENYEDIAKAN AGEN
PENGENTALAN BAGI MEMERANGKAP
BEDASING MIKRO
• BAHAN KIMIA DICAMPURKAN KEPADA AIR
MENTAH SELEPAS PROSES
PENGUDARAAN.
• BAHAN PENGENTAL YANG DIGUNAKAN
IALAH ALUMINIUM SULFAT Al2(SO4)3 ATAU
ALUM
PENGENTALAN DAN
PENGUMPALAN
• PROSES PENGENTALAN IALAH
PEMBENTUKAN PARTIKEL HALUS KEPADA
BAHAN BERBUKU
• PENGENTALAN TERJADI APABILA ION-ION
YANG BERCAS POSITIF DAN PARTIKEL
KOLOID YANG BERCAS NEGATIF SALING
TERTARIK UNTUK MEMBENTUK BAHAN
BERBUKU
• PROSES PENGGUMPALAN IALAH PROSES
PENYATUANBAHAN BERBUKU HALUS YANG
TERBENTUK DARIPADA PROSES
PENGENTALAN.
• PENGGUMPALAN DIPERLUKAN UNTUK
MEMBENTUK BAHAN BERBUKU YANG LEBIH
BESAR DAN BERAT SEMASA PROSES
PENGENAPAN.
• PROSES INI BERLAKU DALAM ALIRAN
MENYELURUH DAN PERLAHAN.
PENGENAPAN
• BERTUJUAN UNTUK MENGURANGKAN
PEPEJAL TERAMPAI DI DALAM AIR.
• PEPEJAL BAHAN BERBUKU YANG
TERBENTUK DARIPADA PROSES
SEBELUMNYA AKAN DIENAPKAN OLEH
TARIKAN GRAVIT.
• SAIZ BAHAN BERBUKU AKAN MENENTUKAN
MASA YANG DIPERLUKAN UNTUK PEPEJAL
TERSEBUT MENGENAP KE DASAR TANGKI.
• MASA TAHANAN YANG LEBIH LAMA
DIPERLUKAN UNTUK BAHAN BERBUKU
UNTUK MENGENAP KE DASAR TANGKI.
PENAPISAN
• BERTUJUAN UNTUK MENYINGKIRKAN
BAHAN TERAMPAI YANG TIDAK TERENAP
SEMASA PROSES PENGENAPAN
• PROSES INI DILAKUKAN DENGAN
MELAKUKAN AIR MELALUI MEDIA
PENAPIS,IAITU PASIR ATAU BAHAN-BAHAN
YANG BOLEH MEMERANGKAP PEPEJAL
TERAMPAI
PEMFLUORIDAAN
• BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH KEROSAKN
GIGI KEPADA PENGGUNA.
• KEPEKATAN FLUORIDA YANG DIBENARKAN
IALAH DIANTARA 0.6 -0.8 mg/l.
• BAHAN KIMIA YANG DIGUNAKAN IALAH
SODIUM SILIKON FLUORIDA.
PEMBASMIAN KUMAN
• PROSES INI SANGAT PENTING UNTUK
MENGHAPUSKAN KUMAN.
• KAEDAH YANG LAZIM DIGUNAKAN DI LOJI
RAWATAN AIR IALAH DENGAN
MENGGUNAKAN KLORIN.
• AGEN KLORIN ATAU SEBATIAN KLORIN
DALAM BENTUK PEPEJAL,CECAIR ATAUPUN
GAS DIMASUKAN KE DALAM AIR.
PENYESUAIAN pH
• PROSES INI DILAKUKAN BAGI
MENGELAKKAN KAKISAN DALAM SALURAN
AIR.
• KAKISAN YANG TERJADI DALAM PAIP
PENGHANTARAN AKAN MENYEBABKAN
KEROSAKAN YANG TERUK DALAM JANGKA
MASA PANJANG.
• KAKISAN PERLU DIKAWAL SUPAYA PAIP
PENGHANTARAN BOLEH BERTAHAN LAMA.
SETERUSNYA……..
AIR BERSEDIA DIGUNAKAN.
SEKIAN.
TERIMA KASIH………