Anda di halaman 1dari 22

TAJUK 3 :

KAJIAN TEKS BAHASA MELAYU KLASIK & PERALIHAN


Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Buku

SEJARAH MELAYU Versi Shellabear.

SIAPAKAH
SHELLABEAR??

LATAR BELAKANG
Nama penuh William Girdlestone Shellabear. Lahir 27 August 1862, di England . Meninggal dunia 16 Januari 1947 di usia 84 tahun, di Hatrford-Connecticut, U.S. Tahun 1887, ke Singapura usia 25 tahun sebagai Shellabear/ W.G

Pegawai Jurutera Diraja.


Penulis daripada 55 versi Sejarah Melayu.

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM BUKU SEJARAH MELAYU

VERSI SHELLABEAR.

PENGGUNAAN BAHASA

1. MELAYU KLASIK

2. PINJAMAN ASING

1. ASPEK PENGGUNAAN BM KLASIK a. Kosa Kata

b. Tatabahasa ( Struktur ayat &


Penggunaan perkataan )

c. Sistem Tulisan & Ejaan

a.

KOSA KATA

Banyak menggunakan kosa kata Melayu

yang telah diperkaya dengan kosa kata


bahasa Arab.

CONTOH PENGGUNAAN

FAKIR HADRAT

DINAR TAUFIK

FANA

b. TATABAHASA
2.1 Struktur ayat
1. Penggunaan ayat majmuk yang

2.2 Penggunaan perkataan


1. Penggunaan bahasa istana.

panjang & bersifat meleret-leret.


2. Banyak penggunaan ayat

2. Penggunaan kata pangkal ayat.


3. Penggunaan partikel atau kata penegas 4. Penggunaan klasik bahasa Melayu

songsang (pendepanan predikat). 3. Penggunaan ayat pasif ( awalan

ter, di )
4. Unsur pengulangan kata dalam ayat.

2.1 Struktur ayat


- Penggunaan ayat majmuk yang panjang & bersifat meleret-leret. Shahdan, maka hairanlah hati Raja Iskandar melihat akan rupa Putri Shahrul Bariyah itu, tiadalah dapat disifatkan lagi; dan pada keesokan harinya maka dipersalini oleh Raja Iskandar akan Tuan Putri Syahrul Bariyah itu dengan selengkap pakaian kerajaan dan di anugerahinya harta, tiada tepermanai lagi banyaknya,.. (HALAMAN 6)

- Banyak penggunaan ayat songsang (pendepanan predikat).

CONTOH : Raja Gangga Syah Johan nama rajanya. (Halaman 9).

- Penggunaan ayat pasif ( awalan ter, di).

CONTOH : maka dititahkan baginda berbuat

peti kaca, berkunci dari dalam.

- Unsur pengulangan kata dalam ayat

CONTOH : Maka alahlah Raja Kida Hindi itu,


oleh Raja Iskandar ditangkap baginda dengan

hidupnya; maka disuruhnya membawa imam,


maka Raja Kida Hindi pun membawa imanlah

jadi Islam,. (HALAMAN 3).

2.2 Penggunaan perkataan

- Penggunaan bahasa istana

GUNDIK

GERING

GAHARA

ANDIKA

- Penggunaan kata pangkal ayat

MAKA

ARAKIAN

HATTA

ADAPUN

SYAHDAN

SEBERMULA

- Penggunaan partikel atau kata penegas -lah, -pun

Kelihatanlah

Masuklah

Adapun

Itupun

- Penggunaan bahasa Melayu klasik


BAHASA MELAYU KLASIK BAHASA MELAYU MODEN

tunggul panji-panji

tiang bendera

ingar-ingar
warta ulasan bantal lasykar

bising, hingar
berita, khabar sarung bantal tentera

c. SISTEM TULISAN

Bahagian kata pengantar buku ini


asalnya adalah tulisan Jawi yang

kemudiaannya dirumikan.
Edisi Jawi (kata pengantar sahaja) yang asli pada tahun 1896.

2. ASPEK PENGGUNAAN PINJAMAN BAHASA ASING

a. Bahasa Sanskrit

b. Bahasa Indonesia
c. Bahasa Arab

BIBLIOGRAFI
Asmah Hj Omar. (1992). Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu. (Edisi Kedua). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2009). Kuala Lumpur: Dewan


Bahasa dan Pustaka. http://rina2011.blogspot.com/2012/05/bagaimanakah-aspek-

kebudayaan-mampu.html
http://www.esasterawan.net/esasterawan/1_karya.asp?uid=170&ID= 3303