Anda di halaman 1dari 23

REKA BENTUK Disediakan Oleh : INDUSTRI

ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

NORAISYAH BINTI NOR SHARNIDA BINTI NASARUDIN NORANIS LYANA BINTI DAUD ZAMBERY NORAIN BINTI

Membuat sesuatu ciptaan

DEFINISI REKA
Baru ( ilham, kaji selidik )

Lama (memperbaharui)

Menggunakan sains dan matematik

DEFINISI BENTUK
Proses kejuruteraan

Melibatkan ekonomi

PENENTUAN KEPERLUAN

DORONGAN PERMINTAAN

PERUBAHAN TEKNOLOGI

KEPERLUAN KEPADA REKABENTUK BARU

1) DORONGAN PERMINTAAN
Pengguna memerlukan suatu produk baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

2) PERUBAHAN TEKNOLOGI
Penghasilan atau penemuan teknologi baru mencetuskan permintaan produk baru. Perubahan teknologi pula biasanya menghasilkan pembaikan kepada rekabentuk yang sedia ada.

3) KEPERLUAN KEPADA REKABENTUK BARU


Didorong oleh permintaan pengguna. Biasanya melibatkan produk yang belum ada di pasaran. Kebanyakan produk melibatkan gabungan permintaan pengguna dan juga pengenalan teknologi baru. Pengguna sentiasa memerlukan alat yang lebih canggih dan selesa dan pengeluar pula memperkenalkan teknologi terbaru untuk memikat hati pengguna.

Sebarang produk baru mesti memenuhi kehendak, keperluan

dan cita rasa pengguna.


Oleh itu peranan pereka bentuk adalah untuk memenuhi syarat tersebut.

Maslow, seorang ahli psikologi industri menerangkan LIMA


PERINGKAT KEPERLUAN MANUSIA mengikut keutamaan. Menurut Maslow, keperluan yang lebih utama perlu dipenuhi dahulu sebelum keperluan lain dapat dipenuhi.

PEMBANGUNAN DIRI PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN KASIH SAYANG DAN KEPUNYAAN KESELAMATAN FISIOLOGI

IMPAK

Penyumbang kepada perkembangan teknologi moden

Pengubahsuaian bertujuan memudahkan manusia

Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat

Memupuk nilai kreatif dan inovatif

Penyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan teknologi

PENGURUSAN PROSES

PENGENALPASTIAN MASALAH

PENCETUSAN IDEA

PEREKAAN PROJEK

PEMBINAAN PROTOTAIP

PERANCANGAN PROJEK

PEMILIHAN PROJEK

PENGUJIAN PROTOTAIP

PEMBAIKAN PROTOTAIP

PENDOKUMENTASIAN REKA CIPTA

MENTAKSIR KUALITI

FUNGSI Memenuhi kehendak dan keperluan pengguna

RUPA BENTUK Sesuai Tepat Menarik

KOS Tidak membebankan pengguna Murah

KESESUAIAN BAHAN

KAEDAH PEMBINAAN

KETAHANAN

Tepat Sesuai Mudah didapati

Mudah Tidak rumit

Keyakinan pada pengguna semasa diguna

ERGONOM IK

Merupakan perkataan perkataan Greek ergon yang bermaksud kerja dan nomos yang bermaksud undang-undang. Di Amerika Syarikat, mereka menggunakan istilah human factors atau faktor kemanusiaan. Faktor kejuruteraan Kemanusiaan pula didefinasikan sebagai suatu koleksi dan penggunaan data-data fizikal dan psikologi manusia. Ini termasuklah ciri-ciri kebolehan manusia dan hubungannya dengan mesin, kerja-kerjanya dan juga persekitaran.

Diguna pakai dengan mudah

Berkesan dan efektif

PRODUK ERGONOMIK

Senang dipelajari (friendly)

Tidak memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang keterlaluan

ESTETIKA

Satu nilai yang berkaitan dengan ciriciri atau konsep kecantikan, keindahan dan kesenian. Estetika juga berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang lebih menekankan aspek keindahan, bukan menekankan aspek kegunaannya.

Fungsi

Stail

KONSEP ESTETIKA DALAM REKA BENTUK

Bentuk

Keharmonian

TAMAT SUDAH..