Anda di halaman 1dari 31

BAB 5 TEORI PENGELUARAN

UNIT EKONOMI

AE015

5.1 Teori Pengeluaran Konsep Loji Firma Industri Jangka masa


UNIT EKONOMI

Fungsi Pengeluaran Jumlah Keluaran Keluaran Purata Keluaran Sut


AE015

Hukum Pulangan Berkurangan Tahap-tahap Pengeluaran Tahap Rasional Pengeluaran

5.1. Teori pengeluaran


Pengeluaran didefinisikan sebagai : satu proses menukar faktor-faktor pengeluaran ( input ) kepada keluaran barang dan perkhidmatan ( output ) Tiga komponen dalam proses pengeluaran 1. Input 2. Unit pengeluaran dan 3. Output / keluaran tersebut.
UNIT EKONOMI AE015 3

5.1.1 a Menerangkan teori pengeluaran

Konsep Loji Alat-alat fizikal yang digunakan dalam pengeluaran barang/perkhidmatan.

Contoh : bangunan pejabat & kilang Mesin dan peralatan kilang Alat-alat pengangkutan.
UNIT EKONOMI AE015 4

5.1.1 a KonsepFirma Unit ekonomi yang menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang/perkhidmatan.

Firma bertujuan memaksimumkan keuntungan

UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 a Konsep industri :


sekumpulan firma yang mengeluarkan barang/perkhidmatan yang sama atau hampir sama .
Industr Kereta

Firma Honda
UNIT EKONOMI

Firma Proton

Firma Toyota
AE015

Firma Hyundai
6

5.1.1 a Jangka Masa Pengeluaran


Jangka masa pengeluaran
Jangka pendek (SR) Jangka panjang (LR)

Input tetap

Input berubah

Input berubah

UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 a Jangka masa pengeluaran

Jangka pendek ( Short Run ) firma tidak dapat menyesuaikan tingkat keluaran mengikut kehendak pasaran. faktor tetap + faktor berubah. Wujud kos tetap dan kos berubah.

Jangka panjang ( Long Run ) Dapat menyelaras tingkat keluaran mengikut kehendak pasaran Faktor berubah

Menanggung kos
berubah saja

UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 b Fungsi pengeluaran satu input berubah

Satu fungsi yang menunjukkan jumlah output


maksimum yang dapat dihasilkan oleh pelbagai kombinasi satu input berubah dengan input tetap pada satu tingkat teknologi tertentu.

UNIT EKONOMI

AE015

Fungsi pengeluaran satu input berubah


Andaian 1. Hanya 2 faktor pengeluaran digunakan : a. faktor berubah , cth : buruh (L) b. faktor tetap , cth : modal (K) Fungsi pengeluaran satu input berubah : Qx = f ( K , L ) 2. Semua buruh bersifat homogen 3. Tingkat teknologi adalah tetap

UNIT EKONOMI

AE015

10

5.1.1 b i

Input tetap dan input berubah

Input tetap Input yang tidak dapat diubah dari segi kuantiti atau saiz dalam jangka pendek . Contoh : tanah Input berubah Input yang dapat diubah dari segi kuantiti atau saiz selaras dengan tingkat keluaran. Contoh : buruh tak mahir .

UNIT EKONOMI

AE015

11

5.1.1 b ii

Jadual : Hubung kait TP, AP & MP

Kombinasi Buruh 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I
UNIT EKONOMI

TP
0 10 25 50 70 73

AP
10 12.5 16.67 17.50 14.60

MP
10 15 25 20 3

74
73 70
AE015

12.33
10.43 8.75

1
-1 -3
12

5.1.2 ii Hubung kait jumlah keluaran , keluaran purata dan keluaran sut. Jumlah keluaran TP ( total product) Jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input Pada mula-mulanya, semakin banyak buruh digunakan , TP semakin meningkat sehingga mencapai keluaran maksimum pada buruh ke 6. Tambahan buruh seterusnya akan mengurangkan jumlah keluaran
UNIT EKONOMI AE015 13

Keluk jumlah keluaran


TP 1. Mulanya TP bertambah dengan kadar yang bertambah apabila semakin banyak input berubah ditambah ke input tetap. 2. TP bertambah dgn tambahan input pd kadar yang berkurangan sehingga mencapai tahap maksimum. 3. Tambahan input berubah selebihnya akan menyebabkan TP menurun Buruh
UNIT EKONOMI AE015 14

Keluaran purata

( average product , AP )

Keluaran per unit input buruh AP = jumlah keluaran / jum. Input berubah
= TP/ TVF Contoh : pada unit buruh ke 3. TP = 50 unit maka AP = 50 unit / 3 buruh = 16.67 unit /buruh

UNIT EKONOMI

AE015

15

Keluaran Purata

AP Buruh
UNIT EKONOMI AE015

Semakin banyak input ditambahkan ke atas input berubah, AP : 1. Mulanya AP meningkat sehingga mencapai tingkat maksimum. 2. AP kemudian menurun. 3. AP semakin kecil tetapi masih bernilai positif.

16

Keluaran Sut ( Marginal Product ,MP) Perubahan jumlah keluaran akibat perubahan satu unit faktor berubah MP = perubahan jumlah keluaran perubahan kuantiti input berubah
= TP / TVF

Contoh : Apabila bilangan buruh ditambahkan drp 2 orang ke 3

orang, TP meningkat drp 25 unit ke 50 unit. Maka tambahan keluaran akibat tambahan 1 unit buruh ialah MP = 50-25 / 3 -2 = 25 unit

UNIT EKONOMI

AE015

17

AP,MP

Semakin banyak input berubah ditambahkan kepada input tetap , MP : Semakin meningkat sehingga mencapai maksimum. MP menurun dan bersilang dengan AP pada titik maksimum AP. MP semakin menurun sehingga AP menjadi sifar dan kemudian bernilai negatif. Buruh
AE015 18

MP
UNIT EKONOMI

5.1.1 iii Hukum Pulangan Berkurangan

Andaikan tingkat teknologi tidak berubah pertambahan unit input berubah secara berterusan ke atas input tetap akan menyebabkan :

1. Pada mulanya TP bertambah dgn kadar bertambah 2. kemudian TP akan bertambah dengan kadar yang
berkurang dan

3. akhirnya TP menjadi berkurang

UNIT EKONOMI

AE015

19

3 Bentuk Hukum Pulangan Sut

Pulangan Sut Bertambah

Pulangan Sut Berkurang

Pulangan Sut Negatif

UNIT EKONOMI

AE015

20

MP
Pulangan Pulangan Sut Sut Bertambah Berkurang Pulangan Sut Negatif

MP
UNIT EKONOMI AE015

Kuantiti buruh
21

MP Pulangan Pulangan Sut Sut Bertambah Berkurang

Pulangan Sut Negatif

MP

Kuantiti buruh

Penambahan input berubah ( buruh ) kepada input tetap ( tanah ) pada mulanya akan menambahkan tingkat keluaran TP dengan cepat. Keluk MP naik sehingga mencapai titik maksimum

UNIT EKONOMI

AE015

22

TP

Pulangan sut bertambah berlaku apabila tambahan jumlah keluaran semakin meningkat berikutan tambahan satu unit input berubah
TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI AE015 23

MP Pulangan Pulangan Sut Sut Bertambah Berkurang

Pulangan Sut Negatif

MP

Kuantiti buruh

Penambahan input berubah kepada input tetap menyebabkan keluaran sut merosot. TP bertambah dengan kadar yang semakin berkurang Keluk MP menurun sehingga sifar.
UNIT EKONOMI AE015 24

TP

Pulangan sut berkurangan berlaku apabila tambahan jumlah keluaran semakin berkurangan berikutan tambahan satu unit input berubah
TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI AE015 25

MP Pulangan Pulangan Sut Sut Bertambah Berkurang

Pulangan Sut Negatif

MP Kuantiti buruh

Penambahan input berubah menyebabkan tingkat keluaran berkurang. MP bernilai negatif. Tambahan input berubah tidak memberi sebarang sumbangan malahan mengurangkan output.
UNIT EKONOMI AE015 26

TP

Pulangan sut negatif berlaku apabila tambahan input berubah menyebabkan jumlah keluaran semakin menurun

TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI AE015 27

5.1.1 iv Tahap-tahap pengeluaran TP


TP Thp. 1

Tahap 1 1. Keluk TP meningkat 2. Keluk AP meningkat Thp. 2 Thp. 3 sehingga mencapai titik maksimum 3. Keluk MP meningkat sehingga maksimum kemudian menurun. Keluk MP bersilang dengan AP Kuantiti buruh pada titik maksimum AP.

AP, MP

AP

UNIT EKONOMI

MP

Kuantiti buruh
AE015 28

Keluk TP dan tahap-tahap pengeluaran TP


TP

Tahap 2 1. TP meningkat sehingga mencapai maksimum 2. AP menurun , tetapi nilainya positif 3. MP menurun sehingga mencapai nilai sifar. Peningkatan keluaran pada kadar yang berkurang. MP menurun kerana setiap tambahan input memberi tambahan output yang semakin kecil

Thp. 1

Thp. 2

Thp. 3

AP, MP

AP

UNIT EKONOMI

MP

Kuantiti buruh
AE015 29

Keluk TP dan tahap-tahap pengeluaran TP


TP

Tahap 3 1. TP menurun 2. AP terus menurun tetapi masih positif 3. MP mempunyai nilai negatif Tambahan input berubah akan menurunkan keluaran

Thp. 1

Thp. 2

Thp. 3

AP, MP

Kuantiti buruh

Kombinasi input tetap dgn input tetap tidak cekap kerana berlaku pembaziran input berubah.

AP

UNIT EKONOMI

buruh MP Kuantiti AE015

30

5.1.1 v Tahap pengeluran yang optimum


Tahap I tidak rasional kerana Input berubah yg digunakan secara relatif kecil berbanding dengan input tetap. Berlaku pembaziran input tetap Tahap 3 tidak rasional kerana pengurangan input berubah dapat meningkatkan pengeluaran. Tahap 2 rasional kerana walaupun MP menurun ttp masih positif. Kombinasi input tetap dengan input berubah paling cekap. Tambahan satu unit input masih menyebabkan TP meningkat.
UNIT EKONOMI AE015 31