Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Pada Masa Depan

• Penerokaan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertanian, dan petempatan
1. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi • · Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa yang tidak mungkin tumbuh kembali dalam masa yang singkat. • · Menjejaskan keaslian tumbuh-tumbuhan semula jadi. • · Kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga.

· Kepupusan hidupan liar seperti memerang. orang utan. · Kekurangan makanan. · Mengganggu tanaman manusia. pelanduk. dan seladang. .2. · Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar. Kesan terhadap hidupan liar · Hidupan liar kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru.

· Hakisan tanih akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor pertanian. dan ketam.Bahan beracun dapat memusnahkan hidupan air seperti ikan. · Punca pendapatan hasil hutan terjejas.Bahan beracun dapat memusnahkan organisma pengurai seperti bakteria dan kulat. . · Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan.3. Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan · Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar akan pupus. · Habitat semula jadi tergganggu. . . · Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. · Pengunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. udang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful