Anda di halaman 1dari 18

DASAR BELIA NEGARA

DISEDIAKAN: NURUL AIZAT SHAFIQ BIN MOHAMMAD AZMAN MUHAMAD AMIRUL HAFIZ BIN MOHD ZALANI

TAKRIF BELIA
Golongan yang berumur diantara 15-40 tahun tetapi tumpuan utama bagi aktiviti ini ialah golongan yang berumur 18-25 tahun Meliputi 40% daripada 20 juta jumlah penduduk Malaysia. Merupakan tenaga penggerak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan Oleh itu, usaha bagi mewujudkan organisasi belia yang mantap dan sistematik sangat diperlukan dan terhasil Dasar Program Induk Belia Negara pada bulan Jun 1991

Kemajuan belia adalah kemajuan negara

MATLAMAT

MEMBINA BELIA UNTUK KESEJAHTERAAN NEGARA

OBJEKTIF
Bertujuan membimbing pergerakan belia negara Bertujuan membangunkan taraf sosial dan ekonomi belia Mengukuhkan perpaduan dan keselamatan Negara Bermatlamatkan melahirkan belia yang patriotik

PRINSIP-PRINSIP DASAR BELIA NEGARA


1) Mengamalkan prinsip Rukun Negara 2) Mewujudkan semangat perpaduan 3) Mewujudkan sifat kepimpinan yang matang 4) Menggalakkan penyertaan dalam proses perancangan negara 5) Membina nilai moral tinggi 6) Mencapai taraf keilmuan luas dan mendalam

STRATEGI BAGI MENCAPAI DASAR BELIA NEGARA


PEMBANGUNAN ILMU PEMBENTUKAN SIKAP PEMBANGUNAN KEMAHIRAN DAN KEUSAHAWANAN

PEMUPUKAN GAYA HIDUP SIHAT


KEMUDAHAN INTERAKSI SOSIAL PERKONGSIAN DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

PEMBANGUNAN ILMU
UNTUK MEMUPUK CIRI-CIRI KEPERIBADIAN YANG SEMPURNA, PENDIDIKAN HENDAKLAH DIBEKALKAN MELALUI BIDANG-BIDANG BERIKUT Pendidikan agama dan moral Pelajaran yang formal dari awal hingga ke pusat pengajian tinggi Pendidikan yang tidak formal melalui kursus, seminar, bengkel dll Pendidikan jasmani secara formal atau tidak formal

PEMBENTUKAN SIKAP
USAHA-USAHA HENDAKLAH DIATUR BAGI MENGHASILKAN BELIA YANG POSITIF DAN KREATIF SERTA BERKETERAMPILAN SEBAGAI PEMIMPIN MELALUI : Kursus , seminar, bengkel dll Penglibatan dan penyertaan yang aktif badan-badan yang mengubal dasar di semua peringkat

PEMBANGUNAN KEMAHIRAN DAN KEUSAHAWANAN


Mempersiapkan generasi belia dengan teknologi terkini, kemahiran teknik dan vokasional. Menerapkan juga kegiatan keusahawanan selaras dengan kehendak pembangunan Negara

PEMUPUKAN GAYA HIDUP SIHAT


Golongan belia disarankan meyertai persatuan atau aktiviti sukarela yang dapat memupuk gaya hidup yang sihat, cergas dan dinamik Amalan ini dapat melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab dan berkualiti daripada golongan belia

KEMUDAHAH INTERAKSI SOSIAL


Mempertingkatkan kemudahan yang sesuai bagi menggalakkan aktiviti dan interaksi sosial di kalangan belia dan masyarakat. Bagi mempertingkatkan usaha pepaduan Negara, semangat kebangsaan, kesedaran, kewarganegaraan, dan perasaan tanggungjawab melalui program secara formal atau tidak formal.

PERKONGSIAN DALAM PEMBANGUNAN


UNTUK MENJAYAKAN PENGLIBATAN BELIA SEPENUHNYA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA, PENEKANAN KEPADA: Semangat kesukarelaan yang akan menjamin kesediaan untuk memberi semangat ikhlas demi kejayaan dan kebahagiaan bersama

Autonomi dalam menjalankan rancangan-rancangan agar terpupuk perasaan yakin pada diri sendiri
Pengenalan prinsip-prinsip untuk menyemai rasa cinta terhadap hidup secara demokrasi

JARINGAN HUBUNGAN ANTARABANGSA


Menggalakkan generasi belia meningkatkan jaringan dan interaksi dengan masyarakat antarabangsa

PERLAKSANAAN
Bahagian perkhidmatan belia Kementerian belia dan sukan Program rakan muda

Koperasi belia
Program belia berniaga Kemahiran vokasional dan teknikal Slogan Malaysia Boleh

PROGRAM BELIA (PERNIAGAAN)


Belia berniaga Koperasi belia Belia peladang

PENCAPAIAN
Belia akan sedar tanggungjawab mereka kepada Negara Mengurangkan masalah sosial Belia menjadi progresif

KESIMPULAN
Dasar Belia Negara adalah panduan yang dapat memberi peluang dan ruang kepada semua pihak dalam merancang dan melaksanakan program untuk memperkasakan pembangunan belia.

SEKIAN