Anda di halaman 1dari 11

DEFINISI RUJUK

Bahasa Istilah
- kembali - kembali kepada
perkahwinan asal
dalam tempoh
iddah setelah
berlaku talak raj’ie
HUKUM RUJUK
Wajib Haram
- apabila seseorang - apabila talak itu
suami telah hukumnya wajib
menceraikan - Contoh : isteri
isterinya ketika di berperangai buruk
dalam haid atau & tidak boleh
nifas diubah lagi
- kerana talak pada walaupun dengan
ketika itu dikira teguran & ajaran
sebagai Talak
Bid’ie
HUKUM RUJUK
Makruh Harus
- jika hukum talak - jika dilakukan
terhadap isteri kerana nafsu dan
sunat keinginan terhadap
- Contoh : isteri isteri & bukan
yang celupar bertujuan
mulutnya terhadap memperbaiki
mertua @ jiran- keadaan
jiran - jika perceraian itu
diharuskan oleh
syarak
HUKUM RUJUK
Sunat
- jika dilakukan bertujuan memperbaiki
hubungan suami isteri
- untuk menghilangkan rasa kesunyian dan
bukan untuk menyakiti isteri
RUKUN RUJUK
Pertama : Mahal (isteri)
Kedua : Murtaji’ (suami)
Ketiga : Sighah (ucapan @ ikrar)
SYARAT RUJUK
Pertama : Talak yang telah dijatuhkan
adalah kurang daripada 3 bagi orang
merdeka dan kurang daripada 2 bagi hamba
Kedua : Talak terjadi selepas dukhul
(bersetubuh)
Ketiga : Talak itu bukanlah talak kerana
perceraian secara khulu’
Keempat : Rujuk ketika isteri masih belum
habis masa iddah
Kelima : Isteri yang ditalak berada dalam
keadaan halal untuk dirujuk
Keenam : Menentukan isteri yang ditalak
SYARAT RUJUK TALAK
3
Pertama : Masa iddah isteri dengan suami
pertama habis
Kedua : Isteri bernikah terlebih dahulu
dengan lelaki lain
Ketiga : Dicampuri oleh suaminya yang
kedua itu
Keempat : Bercerai dengan suami kedua
dengan talak ba’in @ fasakh @ mati
Kelima : Tamatnya tempoh iddah dengan
suami kedua
PERSOALAN & KAEDAH
PENYELESAIAN
Persoalan Pertama : Diketahui suami telah
mentalak isterinya. Setelah iddah isteri tamat,
suami masih llagi mencampuri isteri dengan
mendakwa dia telah merujuknya
Penyelesaian : Pada ketika itu, ucapan
suami tidak dierima kecuali adanya saksi-
saksi
PERSOALAN & KAEDAH
PENYELESAIAN
Persoalan Kedua : Tempoh iddah isteri
telah tamat tetapi suami mendakwa dia telah
merujuknya sebelum habis iddah. Padahal,
isteri membantah atau menafikannya.
Penyelesaian : Keterangan suami tidak
dapat diterima melainkan dengan saksi-saksi.
Jika isteri mengakuinya, saksi-saksi tidak
diperlukan lagi.
PERSOALAN & KAEDAH
PENYELESAIAN
Persoalan: Suami dapat kembali kepada
isterinya yang telah tamat iddahnya dengan
akad baru
Penyelesaian : Pada ketika itu, isteri mesti
bersumpah tentang habis iddahnya, bukan
dengan kira bulan, tetapi iddah dengan 3 kali
suci dari haid @ nifas. Jika suami ingkar,
pengakuan isteri dapat diterima dengan
sumpah kerana keterangan isteri tentang isi
rahimnya dapat dipercayai.

Anda mungkin juga menyukai