DEFINISI RUJUK

Bahasa Istilah

- kembali

- kembali kepada perkahwinan asal dalam tempoh iddah setelah berlaku talak raj’ie

HUKUM RUJUK
Wajib Haram

- apabila seseorang suami telah menceraikan isterinya ketika di dalam haid atau nifas - kerana talak pada ketika itu dikira sebagai Talak Bid’ie

- apabila talak itu hukumnya wajib - Contoh : isteri berperangai buruk & tidak boleh diubah lagi walaupun dengan teguran & ajaran

HUKUM RUJUK
Makruh Harus

- jika hukum talak terhadap isteri sunat - Contoh : isteri yang celupar mulutnya terhadap mertua @ jiranjiran

- jika dilakukan kerana nafsu dan keinginan terhadap isteri & bukan bertujuan memperbaiki keadaan - jika perceraian itu diharuskan oleh syarak

HUKUM RUJUK
Sunat

- jika dilakukan bertujuan memperbaiki hubungan suami isteri - untuk menghilangkan rasa kesunyian dan bukan untuk menyakiti isteri

RUKUN RUJUK
Pertama : Mahal (isteri) Kedua : Murtaji’ (suami) Ketiga : Sighah (ucapan @ ikrar)

SYARAT RUJUK
Pertama

: Talak yang telah dijatuhkan adalah kurang daripada 3 bagi orang merdeka dan kurang daripada 2 bagi hamba Kedua : Talak terjadi selepas dukhul (bersetubuh) Ketiga : Talak itu bukanlah talak kerana perceraian secara khulu’ Keempat : Rujuk ketika isteri masih belum habis masa iddah Kelima : Isteri yang ditalak berada dalam keadaan halal untuk dirujuk Keenam : Menentukan isteri yang ditalak

SYARAT RUJUK TALAK 3
Pertama : Masa iddah isteri dengan suami

pertama habis Kedua : Isteri bernikah terlebih dahulu dengan lelaki lain Ketiga : Dicampuri oleh suaminya yang kedua itu Keempat : Bercerai dengan suami kedua dengan talak ba’in @ fasakh @ mati Kelima : Tamatnya tempoh iddah dengan suami kedua

PERSOALAN & KAEDAH PENYELESAIAN
Persoalan Pertama : Diketahui suami telah

mentalak isterinya. Setelah iddah isteri tamat, suami masih llagi mencampuri isteri dengan mendakwa dia telah merujuknya Penyelesaian : Pada ketika itu, ucapan suami tidak dierima kecuali adanya saksisaksi

PERSOALAN & KAEDAH PENYELESAIAN
Persoalan Kedua : Tempoh iddah isteri

telah tamat tetapi suami mendakwa dia telah merujuknya sebelum habis iddah. Padahal, isteri membantah atau menafikannya. Penyelesaian : Keterangan suami tidak dapat diterima melainkan dengan saksi-saksi. Jika isteri mengakuinya, saksi-saksi tidak diperlukan lagi.

PERSOALAN & KAEDAH PENYELESAIAN
Persoalan: Suami dapat kembali kepada

isterinya yang telah tamat iddahnya dengan akad baru Penyelesaian : Pada ketika itu, isteri mesti bersumpah tentang habis iddahnya, bukan dengan kira bulan, tetapi iddah dengan 3 kali suci dari haid @ nifas. Jika suami ingkar, pengakuan isteri dapat diterima dengan sumpah kerana keterangan isteri tentang isi rahimnya dapat dipercayai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful