Anda di halaman 1dari 28

Haji & Umrah

 Definisi & Pensyariatan


 Beza Antara haji & Umrah
 Hikmah & Falsafah
 Syarat Wajib Haji & Umrah
 Syarat Sah Haji
 Rukun Haji & Umrah
 Wajib Haji & Umrah
 Sunat haji
Definisi
 Haji – Bahasa – Menuju suatu tempat
 Haji – Syarak – Pergi ke Baitullah
untuk menunaikan ibadah yang khusus
dgn syarat yg khusus (Niat & Perbuatan
khusus).
 Umrah – Bahasa – Ziarah
 Umrah – Syarak – Pergi ke Baitullah
bukan bulan haji ukt tunai ibadah yang
khusus dgn syarat yg khusus
‫‪Pensyariatan‬‬
‫‪‬‬ ‫’‪Asah – Tahun 9 H. Dalil: Q, H, & Ijma‬‬
‫الحج أشهر معلومت فمن فرض فيهن الحج‪ ،‬فل رفث ول فسوق ول‬ ‫‪‬‬

‫جدال فى الحج – ألبقرة ‪197 :‬‬


‫ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل – آل عمران ‪97 :‬‬ ‫‪‬‬

‫وأذِن فى الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج‬ ‫‪‬‬

‫عميق‪ .‬ليشهدوا منفع لهم ويذكروا اسم ال فى أيام معلومات ‪.....-‬الحج‬


‫بني السلم على خمس‪ :‬شهادة أن ل إله إل ال وأن محمدا رسول‬ ‫‪‬‬

‫أل‪ ،‬وإقامت الصلة‪ ،‬وإيتاء الزكاة‪ ،‬والحج و صوم رمضان‬


Beza Haji & Umrah
 Bulan Syawal – 10  Sepanjang tahun
Zul Hijjah
 Rukun : Ada  Rukun : Tiada
Wukuf wukuf
 Wajib: Muzdalifah,  Wajib: hanya
Mina & melontar, Ihram di miqat
Ihram di Miqat & dan tinggal yg
Tinggal yg dilarang
dilarang
 Khilaf akan
 Fardu (rukun kewajipan
Hikmah & Falsafah Haji
 Annual gathering
 Persaudaraan Islam
 Pengorbanan
 Melawan nafsu
 Peringatan sejarah Kaabah & Nabi
Ibrahim bersama Hajar & Ismail
 Perdagangan dan rezeki melimpah
 Tarbiyah jasad, jiwa & akhlak merasai
kesusahan dan cabaran
Syarat Wajib haji & Umrah
 Islam – Berakal – Baligh – Merdeka
 Aman perjalanan
 Mampu – – ‫ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل‬
97 : ‫آل عمران‬
 Langsung – sihat & memiliki perbelanjaan
 Tak langsung – uzur – cukup belanja (boleh
upah)
 Bersama muhrim – m/s 28
 Dgn izin suami dan wali
 Tidak dalam idah
Syarat Sah Haji
 Islam
 Mumayyiz
 Ihram di Miqat Zamani
 Sempurna semua rukun Haji
 Beza syarat wajib & syarat sah haji
 Tak miliki salah satu syarat wajib – Haji tak
wajib tapi haji tetap sah.
 Tak tunai salah satu syarat sah haji – Haji
tak sah
Ihram di Miqat
 Miqat – Makani & Zamani
 Zamani – Syawal – 10 Zul Hijjah
 Makani – sempadan Tanah Haram
 Zulhulaifah – (Bi’ru Ali) dari Madinah
 Juhfah – Syam, Mesir dan Morocco.
 Yalam lam – Tihamah Yaman

Qarn Manazil – Najd Hijaz & Najd Yaman

Zat Irqin – Dari Timur spt Iraq dan Gulf

Dalam Tanah Haram – Rumah sendiri
Cara Ihram Haji & Umrah
 Permulaan Ihram
 Mandi/Tayammum
 Memakai minyak wangi
 Lelaki – Dua helai kain (sunat putih)
 Wanita – Dedah muka & tapak tangan
 Inaikan tapak tangan (wanita saja)
 Sembahyang 2 rakaat
 Pakai ihram di Malaysia?
Cara Ihram Haji & Umrah…
 Pelaksanaan Ihram
 Niat ihram haji/umrah
 Talbiyah
 Segala hukum ihram – terpakai sertamerta
 Pemilihan Jenis haji
 Ifrad – Ihram haji dulu, kemudian ihram
umrah dlm tahun yang sama
 Tamattu’ – Ihram umrah dulu. Kemudian
haji
 Qiran – Serentak Haji & umrah
Rukun Haji & Umrah
 Niat Ihram‫نويت الحج وأحرمت به ل تعالى‬
 Wukuf di Arafah (Haji sahaja)
 Tawaf Ifadah
 Saie ‫إن الصفا والمروة من شعائر ال‬
 Bercukur / Tahallul
 Tertib pada kebanyakan rukun
Sunat-Sunat Haji
 Semasa ihram ms 42
 Semasa tawaf ms 62
 Semasa Saie ms 68
 Semasa memasuki Arafah ms 60
 Semasa bermalam di Muzdalifah
 Semasa melontar
Wajib Haji & Umrah
 Berihram di Miqat Makani
 Bermalam di Muzdalifah (mlm
10ZH)
 Melontar di Jamratul Aqabah (10
ZH)
 Bermalam di Mina (mlm
11,12&(13) ZH)
 Melontar ketiga-tiga Jumrah (H
Tashriq)
Wukuf di Arafah (R)
 Hadis – al-Hajju Arafah man ja’a..
 Zuhur 9 ZH – Fajar 10 ZH
 Mana-mana tempat kaw. Arafah.
 Memadai hadir seketika waktu
tersebut
 Afdhal – gabung siang dan malam
 Beredar sebelum shuruk – sunat
dam.
Bermalam di Muzdalifah
(W)
 Terletak antara Arafah & Mina
 Bertolak sekepas shuruk di Arafah
 Sehingga pertengahan malam
 Tidak wajib sampai Subuh
 Pungut 70 (paling kurang 49) anak
batu untuk 7 pd hari pertama & 63
(42) hari Tashriq
Melontar Jamratul Aqabah
(W)
 Terletak di hujung Mina ke arah
Mekah
 7 batu mesti dilontar (tepat)
 Batu dari tanah haram sahaja
 Selain batu tidak sah
 Lepas tengah mlm hari Raya (mlm
10)
 Hingga shuruk hari Raya
Bermalam di Mina (W)
 Malam 11, 12 & 13 (Nafar Awal)
 Malam 11 & 12 (Nafar Thani)
 Lontar hari kedua dan keluar dari
Mina sebelum shuruk.
 Berada di kebanyakan malam
 Dalil – Perbuatan Rasul & Hadith
jabir
Melontar Ketiga-Tiga
Jamrah (W)
 Hari-hari Tashriq
 Mula jamrah Kubra, Wusta &
Aqabah
 7 batu setiap Jamrah
 Satu batu setiap lontaran dgn
tangan
 Waktu melontar :Zuhur – Shuruk
 Tak sempat – boleh sehingga
Tawaf Ifadah (R)
29 : ‫وليطوفوا بالبيت العتيق – الحج‬ 

 Syarat tawaf
 Memenuhi syarat sah solat – Hadith
Tirmizi
 Anggota badan tidak masuk
sempadan Kaabah. Luar Hijir Ismail.
 Jadikan Kaabah sebelah kiri.
 Mula seiring hajar al-Aswad
 Sempurna 7 pusingan
Saie Sofa & Marwah (W)
 Dua bukit kecil di luar Baitullah
 Syarat bersaie
 Lepas tawaf sunat @ rukun
 7 kali bermula Sofa. 1 hala – 1 kali.
 Sempurna larian – dinding ke dinding
 Berturutan 7 kali. Mula yg baru jika
berpisah lama .
Bercukur
Syarat bercukur
 Tak dahului waktu (lepas t/malam 10
ZH)
 Cukur sebelum waktu – dosa & bayar
fidyah.
 Sekurang-kurannya 3 urat rambut
 Dalam lingkungan kepala. Janggut tak
aci.
 Wanita – bergunting sahaja
 Botak – sunat lalukan pisau cukur.
Tertib di Kebanyakan
Rukun (R)
 Susunan biasa
 N.Ihram – Wukuf – Tawaf - Sa’ie –
Cukur
 Susunan Luar biasa
 N.Ihram – Sa’ie – Wukuf –Tawaf –
Cukur

Bagi haji Ifrad & Qiran
 N.Ihram – Wukuf – Cukur - Tawaf –
Sa’ie

Tahallul
 Bebas diri dari haji & kewajipannya
 Amalan utama sebelum tahallul
 Lontar Jamrah Aqabah, Tawaf (& saie) &
cukur
 Tahallul Awal - lakukan 2 dari 3
 Bebas melakukan semua perkara kecuali…
 Hadis Aisyah…
 Tahallul Thani – Ketiga-tiga
 Bebas mutlak
Kecacatan Haji
 1. Tinggal haji Ifrad (hukum asal -
Shafi’i)
 Kambing / Puasa 3 + 7 hari (Baqarah:196)
 2. Tinggal Wajib Haji
 Kambing / Puasa 3 + 7 hari (Asah)
 3. Tinggal Rukun haji
 Wukuf : Kambing / Tahallul Umrah/
terhutang
 Rukun lain : tak boleh tebus - terhutang
 4. Larangan semasa Ihram
 Dam
Larangan Semasa Ihram
 Tutup kepala, berjahit, kasut, potong
kuku, wangian & mukaddimah jima’
 Kambing / 6 miskin (1/2 G = 1 1/2liter)
/Puasa 3H
 Lebih 3 helai rambut /kuku
 1 helai = 1 cupak makanan asasi
 Jima’ / Keluar mani
 Seekor unta/lembu/ 7 kambing/nilai unta
beli makanan/ puasa ikut cupak nilai
makanan
 Wajib qada’ dan pisah
Larangan Semasa Ihram
 Berburu – dam seumpama buruan
 Tiada gandingan – Rujuk 2
pakar/nilai
 Burung – kambing
 Tak Sengaja/terlupa – Tiada dam
 Berulang kesalahan – berulang
dam
 Binatang berbahaya – boleh
Jenis-Jenis Dam
 Tertib & Taqdir
 Tamattu’, qiran & tinggal wajib haji
 Tertib & Ta’dil
 Jima’ sebeluim TA
 Takhyir & Taqdir
 Buang rambut,kerat kuku, jima’ lepas
T.A
 Takhyir & Ta’dil
 Berburu & tebang pokok
Jenis-Jenis Haji
 Haji Ifrad
 Kerjakan haji dulu dlm bulan haji kemudian
kerjakan umrah
 Haji Tamattau’
 Kerjakan umrah dulu dlm bulan haji
kemudian kerjakan haji dlm tahun yg sama
 Haji Qiran
 Niat serentak dgn kerjakan amalan haji saja
 Niat kerjakan umrah saja tapi sbl tawaf niat
haji

Anda mungkin juga menyukai